پورن خفن اب کیر دراز رو فقط این جنده میتونه بدوشه

0 views

پورن خفن اب کیر دراز رو فقط این جنده میتونه بدوشه

پورن خفن اومد تو گفتم حتما میخواد پرتم کنه بیرون از خونش،ولی گفت ببخشید من یکم تند رفتم یکم که فکر کردم فهمیدم اگه تو نبودی معلوم نبود چه بلایی سرم میومد بعد اومد جلو دستی به صورتم همونجا که سیلی زده بود کشید و گفت آخی بمیرم و یه بوسم کرد.
داشتم شاخ درمیاوردم نه به اون عصبانیت نه به این ملایمت.
گفت منو میبخشی؟
معلومه شما که کاری نکردین من پورن خفن باید معذرت خواهی کنم.
خندید و دوباره بوسم کرد.
کس زن ۴۰ ساله حشری
قرمز شده بودم آخه تا حالا زنی منو نبوسیده بود.
نشست کنارمو باهام دردودل کرد پورن خفن از تنهاییاش و..
منم از بی کسی و پدر و مادریم براش گفتم که پورن خفن گریم گرفت که سهیلا سرمو گرفت تو بغلش و نوازشم میکرد.یه لحظه از هم جدا شدیم و چشم تو چشم شدیم نمیدونم چی شد که لبامون رفت تو هم.شوک شده بودم ضربان قلبم رفت رو هزار،گیج شده بودم.
بعد از لب گرفتن بهم گفت من تنهام تو هم که تنهایی پورن خفن پس میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم، فقط باید قول بدی هیشکی از این ماجرا بویی نبره.منم گفتم چشم حتما.
چند روز بعد که بازم کسی خونه نبود صدام زد که
اب کیر دراز رو فقط این جنده میتونه بدوشه
ها برعکس خیلی از مردم خوشم نمیاد و به نظرم فقط از پورن خفن دور و با رفتارای گلچین شده خوبن … ولی یه استثنایی هست یه دختر بچه ای تو فامیلمون هست که با من ده سال اختلاف سن داره من جدا این یکیو دوست دارم چون با اینکه خیلی شیطنت میکنه و

و از نظر خیلیا رو مخه ولی چون تو فامیل تنها دختر جوونی که باش خوب زفتار میکنه منم خیلی دوسم داره و نود درصد مواقع به حرفم گوش میده … خلاصه این بیچاره که اسمش رو بذاریم درین توی یه خانواده ی چرت مذهبی به دنیا اومده از اون عوضیایی که از بچگی چرت و پرت میکنن تو مخ بچه و اخرش پورن خفن بچه متقاعد میشه

اب کیر دراز رو فقط این جنده میتونه بدوشه

سکس

کلی باش بحث کردم میگفتم بذار این بچه بچگی کنه این تعصبای احمقانه رو بذار پورن خفن کنار اخرش برگشت گفت ببین ماریه خانم به شما ربطی نداره من با بچم چیکار میکنم مگه مامانشی ؟ بعد زیر لبش گفت اگه مامانش بودی که همه چی درست میشد !! بعد انگار یه ایده ای تو ذهنش اومده بود نگاهم کرد و گف بیا مامانش شو من گفتم چییی چی گفتی ؟ مرتبکه من سن دخترتو دارم گفت پس به تو ربطی نداره اگه خیلی درین برات مهمه میتونی به شرطی تو کارای من دخالت کنی که باهام باشی منم گفتم برو به درک از اتاق رفتم بیرون … چن روز گذشت من دوباره درین رو دیدم بردمش بیرون براش پیرهن بخرم حداقل تو خونه پورن خفن بپوشه دلش یکم باز شه رفتم لباسو براش پرو کنم دیدم تنش تیکه تیکه کبوده گفتم عشقم چی شده کی زدتت ؟ اول گفت خورده به در ولی بعدش دید نمیتونه خرم کنه گفت بابام زده گفتم چرا گفت نمیدونم فقط همون روز که تو از خونمون رفتی اومد منو شروع کرد زدن من دیگه خیلی عصبانی بودم رفتم پیش امیر باز گفتم اخه مرتیکه تو یکم هم احساس پدری نداری ؟ یا حداقل وجدان نداری ؟ چرا بچه روز زدی ؟ گفت چون دلم خواست به تو هم ربطی نداره برگشتم گفتم اینقدر بی وجدانی میخوای مجبورم کنی ؟ تو خودت زن نداری ؟ چون اون از پورن خفن درین دفاع نمیکنه باید سر من خالی کنی ؟ گفت فکر کنم تو نمیفهمی که زندگی خصوصی من ربطی به تو نداره مگر اینکه جزوی ازش باشی من گلدون کاکتوس خونشون رو برداشتم پرت کردم طرفش اون عصبانی شد حمله کرد طرفم اینقد دراز بی قواره و گنده بچد که هر کار کردم نتونستم از دستش فرار کنم سرم خورد به دیار و بی هوش شدم فقط یه سری صدا های تقریبا نامفهومی میشنیدم که بعدا طبق چیزی که تیکه تیکه بم گفت صدای خودش بوده که درینو برده پیش همسایه و اونجا گذاشتش وقتی به هوش اومده یکم چشمام سیاهی پورن خفن میرفت اما بعد چند دقیقه به خودم اومدم دیدم منو دمر روی تخت دو نفرشون دست ها و پاهام رو به بالا و پایین تخت بسته دستمو تکون دادم ولی خیلی سفت با پارچه بسته بودشون خودش که کنار تخت نشسته بود وقتی دید دارم تکون میخورم فهمید به هوش اومدم اومدم جیغ بزنم ولی یه تیکه پارچه توی دهنم گوله شده بود نمیذاشت صداک بیرچن بیاد گفت هر چقدرم سر و صدا کنی هیچکس خونه نیست که به دادت برسه حالا ببینم هنوزم چموشی ؟ الان با دستو پاهای بسته چی میخوای طرف پرت کنی جنده ؟ من همش تکچن میخوردم پورن خفن خودمو میکوبوندم روی تخت دستامو تکون میدادم شاید یکی به دادم میرسید اما همونطور که امیر گفته بوده جدا هیچکس نمیشنید دیدم دارم میاد طرفم ولی رفت پایین تخت از دایره دیدم خارج شد منم چون دمر بودم نمیدیدمش فقط صدای زیپی ر شنیدم و شروع پورن خفن کردم تقلا کردن ولی هیچی نشد یه قیچی برداشت شلوارمو با شرتم رو با هم برید گذاشت کنار منم هر کاری کردم نتونستم جلوش رو بگیرم

کوس جنده مشتی کون مرده سیاه رو لیس میزنه

دیگه جونی نداشتم فقط دستامو اینقدر میکشیدم مه دربیاد ولی در نمیومد در پورن خفن حدی که زخم شده بود مچام بلیزم رو کشید روی کله ام و باسنم رو گرفت دستش هر چقدر تکون خوردم از دستش در نیومد فقط یه چیزی گفت : عزیزم تا حالا نپرسیدم ازت که سکس از کون دوست داری یا نه ! بعد هیکل گندهش رو انداخت روم و کیر کثیفش رو پورن خفن کرد توی کونم من باز هم جیغ میکشیدم ولی به حدی دردش زیاد بود که شوک شدم و صدام دیگه در نمیومد بعدش دیگه لقط مثل یه جنازه روی تخت افتاده بودم و اون خودش رو رم تکون میداد و کیرش توم تکون میخورد بعد چند دقیقه از روم کنار رفت و شروع کرد انگشتشو فرو کردن توو کسم … من بی جون افتاده بودم و دیگه هیچی برام مهم نبود چون کسی به دادم نمیرسید فقط میخواستم زودتر تموم شه اما اون عمدا نزدیک ارضا شدنش بیرون کشیده بود و هر دفعع همین کار رو میکرد اینقدر کسم رو چند انگشتی انگش کرد که اخرش با به پورن خفن خنده ی بلند چهار انگشتش رو توی کسم کرد و من فقط یه جیغ خفیفی کشیدم و تا قفسه ی سینم تیر کشید دستش رو توی کسم تکون میداد و با دست دیگش فیلم میگرفت بعد یه بطری شیشه ای ودکا اورد
سکس ایرانی خفن فیلم سکسی خفن سکسی خفن فیلم سکسی گروهی فيلم سكس گروهي سکس گروهی ایرانی سکس در آشپز خانه سکس تو خواب سکسی خواب سکس همسایه