فیلم سکسی گروهی دو تا شاه کوس معروف سینه عملی که کوس و کون ی میدن

فیلم سکسی گروهی دو تا شاه کوس معروف سینه عملی که کوس و کون ی میدن

فیلم سکسی گروهی اینکه یروز که سهیلا رفته بود استخر خونه،من تو اتاقم بودم کسه دیگی ام خونه نبود که یهو صدای جیغ از زیر زمین اومد که با دو رفتم سمت زیرزمین که دیدم سهیلا با مایو افتاده زمین و غیر سینه و کس بقیه جاهاش پیدا بود،سرمو برگردوندم خواستم زنگ بزنم اورژانس که گفتم شاید تا فیلم سکسی گروهی اومدن اورژانس براش اتفاقی بیفته کسیم خونه نبود که ازش کمک بگیرم،تصمیم گرفتم خودم دست به کار شدم حوله تو رختکنو برداشتم انداختم روش چنبار صداش زدم،تو صورتش زدم که بیدار نشد بلندش کردم بردمش تو اتاق دیدم قلب و نبضش میزنه تنفسم میکنه،یه لیوان آب سرد برداشتم ریحتم روش که چشاشو باز کرد.
گفتم خانوم خانوم حالتون خوبه؟
گفت من کجام؟
_من:حالتون بد شده بود تو استخر
سهیلا یه نگاهی به خودش کرد فیلم سکسی گروهی و فهمید درچه وضعیتیه و گفت:
_تو با چه اجازه ای دست به من زدی آشغال
منم من من کردمو گقتم :
دو تا شاه کوس معروف سینه عملی که کوس و کون ی میدن
من مهرداد هستم یه بار براتون خاطره فیلم سکسی گروهی(رویایی که به واقعیت پیوست) رو نوشتم قضیه دخترخاله ام اونجا اشاره به زندایی ام کردم الان بدون مقدمه میریم سر اصل مطلب.
یه زندایی دارم تقریبا یه ۱۰ سالی از من بزرگتره ولی یکم لاغر اندام هس هیکلشم تقریبا هم هیکل منه اما برا من خیلی وقتا سوژه بود واسه جق زدنم چون از بچگی خیلی دوستش داشتم خودشم یکم برنزه بود که منم اونجوریشو بیشتر دوست دارم درسته بدنش سکسی نیس ولی حرف زدنش و صداش و خنده هاش بدجوری فیلم سکسی گروهی حشریم میکرد همیشه.
اونروز ک با دخترخاله ام بودم دخترخاله ام قبلش تمام قضیه رو به اون و دخترش گفته بود و شرط بسته بودن از اونروز زنداییم بهم هی میگفت که جور کنم بیا خونه ما که شرایط یکم سخت پیش میاومد تا اینکه اردیبهشت ماه بود که عصری زنداییم که اسمشم فریبا هستش زنگ زد و با حالت خمار و سکس همیشگیش بهم فیلم سکسی گروهی گف که دیوث برا فردا صبح حتما حتما جور کن که دایی کوصخولت الان رفت ماموریت تا چند روزم نمیاد خودم هستم اگه میتونستی شب بیایی که بهتر بود گفتم اولا شب نمیتونم بعدشم دخترت که پیشتونه مگه میشه گفت باشه صبح زود بیا دخترمم مشکلی نیس شوهرش صبح زود میره تا شب دخترشم صبح میبره مدرسه میگم از اونجا هم ببره خونه مادربزرگش که راحت باشیم دخترم خودشم بدجوری در تب و تاب تو هست مساله ایی نیس گفتم باشه صبح زود میام.

دو تا شاه کوس معروف سینه عملی که کوس و کون ی میدن

سکس
شب رفتم حموم و حسابی بخودم رسیدم و خودمو آماده کردم فیلم سکسی گروهی صبح زود از خونه اومدم بیرون رفتم مغازه رو باز کردم که اونجور بسته نباشه تا تابلو نشه هر کی هم ببینه فکر کنه رفتم سر نصب.
بعدشم ز زدم که دارم میام گفت بیا مشکلی نیس رفتم دم درشون دیدم دختر داییم اومد بیرون که دخترشو بزار سرویس اونو گذاشت برگشت توپارکینگ بغلم کرد و حسابی یه لبی از هم گرفتیم و ممه هاشم یه مالشی دادم و گفت خیلی دوست داشتم منم باشم ولی امروز برام مقدور نبود گفتم مشکلی نیس واسه فردا پس فردا مرخصی بگیر میام خوشحال شد و یه بوس کردیمو رفت
منم اومدم بالا دیدم فریبا بازم یه دامن بلند پوشیده با یه پیراهن فیلم سکسی گروهی که قشنگ مشخص بود هیچی زیرشون نپوشیده سلام کردیم و همدیگر رو بغل کردیم و حسابی لب گرفتیم از هم زبونشو قشنگ میخوردم و اونم داغ داغ شده بود بعدش گف بیا بشین یکم یه چیز بیارم بخوریم بعد نشستم و اومد گفت دیوثک من ببین از کی در حشرت میسوزم گفتم آخه تو چرا گف اون دایی کوصخولت ک هیچی بلد نیس اونروز منیژه رو که خونشون میکردی ازت فیلم گرفته بود نشونم داد دیدم که یه عمر فقط بیهوده درد کشیدم سکس واقعی رو با تو میتونم بکنم اونجوری که تو کوس و ممه میخوری من دیووونه میشم فیلم سکسی گروهی داییت فقط میاد میکنه توکوسم و میریزه و میخوابه نه خوردن و نه چیز دیگه از اونروز که فیلمتو دیدم دیگه تصمیم گرفتم که بهش ندم اصلا حتی دخترم شیوا هم دید گفت مامان مهرداد خیلی خوب سکس میکنه اونم بزور الان بشوهر خنگش میده تا تابلو نکنه اونم باید حسابی مثل منیژه بکنی منم گفتم قوربون هر دوتونم میشم و هر دوتونو یکجا میکنم خوشحال شد اومد بغلم نشست و یکراست دستشو گذاشت رو کیرمو حسابی مالشش داد منم که دیگه به آرزوهای دوران کودکیم که تا اونوقت داشتم میرسیدم واسه اون زندایی فیلم سکسی گروهی خوشگلم که اونهمه جق زده بودم الان میخواستم واقعیشو بکنم بهش گفتم که چقدر واسه تو و دخترت جق زدم گفت کاش میگفتی گفتم که نمیشد که من چه بدونم کوستون واسه کیر من میخواره بعد نوشیدنیمونو با کلی ادا خوردیم و یواش یواش شروع کردیم به مالوندن هم.
فریبا رو بغل کردمو آرووم آرووم مالوندمش لبهاشو میخوردم و ممه هاشو فیلم سکسی گروهی میمالوندم آرووم گردنشو لیس میزدم و قشنگ میخوردمش که نفسهاش بلند شده بود دگمه های پیرهنشو باز کردم ممه هاش دیگه سفت شده بودن اونا رو شروع کردم خوردن اونقدر اون ممه هاشو خوردم که صداش بلند شده بود آه و اوووف میکرد با اینکه از نظر سنی بزرگ بود ازم ولی جسه اش تقریبا مث من بود و چون من خیلی دوست داشتم بغلش کنم ببرم رو تختش با هزار سختی بلندش کردم و بردم اتاقش و رو تخت ولش کردم بازم افتادم روش تا ممه هاشو بخورم خیلی دوست داشتم ممه هاشو بعد آرووم آروووم اومدم پایین فیلم سکسی گروهی تا شکم و نافشو براش لیس زدم دامنش رو کشیدم پایین و اون کوس ناز و بی موشو رو جلوی چشام دیدم اصلا باورم نمیشد ک روزی کوس زندایی فریبا رو بکنم دامنشو درآوردم و کوسشو ک حسابی خیس شده بود قشنگ لیسیدم عاشق آب کوسش بودم  فیلم سکسی گروهی همشو قشنگ لیس زدم خوردم خیلی کوسش بوی قشنگی میداد خودش بعدا گف ک از دیشب حسابی بهش رسیده تا تمیز و خوشبو کنه که خودشم حسابی حال کنه کوسشو کردم دهنمو حسابی میخوردمشو فریبا هم دیگه ناله هاش تبدیل ب فریادهای حشری کننده شده بود هی موهامو میکشید و داد میزد ک دیوثک من کیرتو بکن توش در حسرتش میمیرم منم حسابی میخوردمش ک اون لحظه ها زود تموم نشه یکم ک خوردم دیدم سرمو بین پاهاش داره میفشاره و داد میزنه فهمیدم ک میخواد ارضاء بشه

فيلم سكس گروهي سکس گروهی ایرانی سکس در آشپز خانه سکس تو خواب سکسی خواب سکس همسایه سکس پلیس سکس با جنده سکس جنده ایرانی سکس جنده سکس تهران

Actors: Reena Sky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *