سکس با جنده کون گنده خاله الکسیس باید عمیق گایده شه

0 views

سکس با جنده کون گنده خاله الکسیس باید عم

سکس با جنده خلاصه اون شب گذشت و دیگه بیشتر وقتا با دنیا لز می کردن و از این کار خانومم لذت می برد منم واسم جالب بود بهش گیر نمی دادم وقتی من خونه نبودم دنیا رو صدا می کرد پیشه هم بودن خلاصه یه روز سه نفری داشتیم ناهار می خوردیم دنیا گفت محمد خدا بهت شانس بده یه کم دست پخته خانومت حرف نداره خوشگلم که هست چی می خوای دیگه منم گفتم خواستگارم زیاده واسش یا فقط ناز داره اونم خندید گفتش خودم می گیرمش خانومم گفت جون قربونت برم من به شوخی گفتم بچه ها سر میز ناهار نمی شه که دنیا گفت چی نمی شه منم گفتم هیچی دنیا خجالت کشید شبش خانومم بهم گیر سکس با جنده داد چرا اون حرفو زدی دنیا از من پرسید واسه تو تعریف می کنم من گفتم نه تو چرا تابلو می کنی منم گفتم باشه دیگه حواسم هست
تا یه مدت گذشت دنیا چون خیلی پول دار بودن مسافرت زیاد می رفت یه بار به من گفت می خوام با خانومت برم اسپانیا اگه اجازه بدی کارا ویزاشو بکنم منم گفتم باهاش بایید حرف بزنم بعد اوکی می دم شبش اومدم به خانومم گفتم این جریان اسپانیا چیه اونم گفت دنیا چون خیلی همو دوست داریم بهم پیشنهاد داده ولی خوبیق سکس با جنده گایده شه

کون گنده خاله الکسیس باید عمیق گایده شه
لام دوستان من باران هستم الان ۱۶ سالمه این اولین داستانمه که دارم مینویسم .
من وقتی که ۱۴ سالم بود توی زعفرانیه زندگی میکردیم سکس با جنده من یک روز بود که سرویس ام بعد حدود نیم ساعت از تعطیل شدن مدرسه نیمده بود دنبالم که تصمیم گرفتم پیاده برم مدرسه بعد تو راه

کون گنده خاله الکسیس باید عم

سکس
رفتن به خونه یه پسره ای داشت از روبه رو تو پیاده رو میومد سکس با جنده من اون روز چون جشن بود مدرسه با مانتو و شلوار لی چسبون رفته بودم که دیدم اون پسره که خیلی هم خوشگل بود داره نزدیک میشه به من که دیدم به من چشمک زد و یک کاغد انداخت زمین رفتم و ابرشداشتم روش شمارش رو نوشته بود و اونم لباس فرم نپوشیده بود و معلوم بود هر روز کارش همینه شماره خودش رو رو کاغذ مینویسه و میده به دخترا ظهر رفتم خونه و به مامانم گفتم که سرویس نیومد دنبالم اونم گفت حالا به راننده سرویسم زنگ میزنه من رفتم و ناهرو خوردم و ظهر که داداشم و مامانم تو اتاقاشون خواب بودن من سکس با جنده رفتم و به اون پسره زنگ زدم و اول گفتش شما منم بش گفتم امروز تو خیابون …………….
بعد از ۳ ماه دوستی ماه تو تابستون یه روز عصر داشتیم چت میکردیم واتس اپ که گفت مامان و باباش رفتن شمال و من برم خونشون سکس با جنده منم اماده شدم رفتم راستی اون یک سال از من بزرگتر بود

جنده ی کم سن ولی پور تجربه

تا رسیدم به خونشون زنگ زدم گفت عشقم بیا بالا رفتم دیدم فقط خودش تنها هست رفتم و عصرونه رو خوردیم بعدش من و علی از هم لب گرفتیم عادی بود ولی تا حالا با هم سکس نداشتیم رفتم تو بغل علی که روی مبل بود دیدم یه چیز سفتی از شرتش سیخ شده گفت من خیلی وقته دوست دارم که بکنمت و من چشام چهار تا شد و گفت الان دیگه وقتش رسیده که بکنمت من زیاد حشری شدم و قبول کردم سکس با جنده ولی به شرطی که از جلو نباشه و اونم قبول کرد و یه فیلم سوپر رو گوشیش پلی کرد و دیدیم من قبلا دیده بودم و بعد شرو ع کردیم به لب گرفتن و کم کم لباسام رو در اورد و سینمو خورد و منم شورتش رو در اوردم و کیرش رو خوردم کیرش خیلی خوش فرم بود و من از فیلم سوپر هایی که دیده بودم و یاد گرفته بودم ساک زدن رو براش ساک میزدم تا اینکه گفت داره ابم میاد و شروع کرد به خوردن کسم و بعد اون رفتم انگشت هایس رو کرد تو کونم چشمامو بسته بودم داشتم حال میکردم و یک لحظه دیدم که ۱ انگشتی که کرده سکس با جنده بود تو شده بود ۵ انگشت و خیلی درد داشت اروم اروم گشاد تر شد و کیرش رو کرد تو البته خیلی اروم بعد تلمبه زد ارو اروم بعد هی سریع تر کرد و منم در اوج لذت بودم تو ابر ها و گفت بکنم تو کست که اشتباه ترین تصمیمی بود که تو کل عمرم گرفته بودم سکس با جنده و پرده ام سر اون قضیه پاره شد و الان هم یک آدم اپن هستم و اون علی نامرد هم .

بیژن: من قرمز شدم و گفتم خوب که چی حاجی. حاجی:من نمیدونستم که تو ایقدر اقا وخوبی و دخترمو اینقدر دوست داری……. میخام جبران کنم ومنو ببخشی بیژن :اشکال نداره حاجی . سوع تفاهم بودکه دیگه گزشت . …. فقط کون منو تا حالا کسی نکرده بود که شما با کیر کلفتت پارش کردی سکس الکسیس که حاجی تا اینو گفتم خندید و از خنده اونم من خندم گرفت و حسابی یه سری کسشعر گفتیم و خندیدیم. حاجی دستش رو پام بود وحولشم از رو یکی از پاهاش رفت اونور و تقریبا کل پای راستش لخت بیرون بود و فقط کیر وخایش معلوم نبود. انگشتش را داخل سوراخ خرخر کرد حاجی :بیژن سکس با جنده جان میخام کاری کنم که من پیشت شرمنده نباشم و به قول جوانهای امروزی از من اتو داشته باشی سکس الکسیس . که با هم بی حساب باشیم . پس خاهشا هیچی نگو . همین طور که حرف میزد . پای منو میمالید و اروم اروم میامد بالای. پام که دستش به خایم خورد . سکس الکسیس گفت چشمتو ببند وتا نگفتم باز نکن . گفتم چشم . وکیرمو داشت میمالید . بیژن : حاجی آآآو…. چی کارمی.. حاجی:خفه شو… منم خودمو ول کردم وتو زهنم گفتم . بزا بماله . منم یه ۱۰ روزی بود سکس با سمیرا نداشتم سکس الکسیس. و احساس میکردم باید سکس با جنده ابمو در بیارم تا کمی اروم شم به خاطر این خودمو ول کردم . یه زره که مالید کیرم سیخ شد . شلوارکمو کشید پایین و کیرمو گزاشت تو دهنش و شروع کرد به خوردن سکس الکسیس . چشممو باز کردم دیدم ….. خیلی با حال میخورد و وقتی کیرمو تا ته میکرد تو دهنش . از نمای بالا دو تا سیبیل کلفت از ته کیرم در اومده بود . و وقتی میدیدم مردی به اون سن وسال وسیبیل کلفت داره برای من ساک میزنه لذت میبردم و تواسمونا بودم . حتی از سمیرا هم بهتر میخورد و به دندوناشم گیر نمیکرد سکس الکسیس. . که داشتم نگاه میکردم واون سکس با جنده نمیدونست . حاجی : بیژن چشمتو حالا باز کن . و شلوارکتو در بیار سکس الکسیس. دراوردم و اینو بگم که من کیرم ۱۵ سانته و معلمولی و در مقابل کیر حاجی که براتون تعریف کرده بودم که ۲۰ سانته و کلاهک قرمز وگوشتی داره و خایه بزرگ وپری داره وکیرشم کلفته . …. او سینه های الکسیس تگزاس را می مکید برای من عین کرم در مقابل مار بود . کیر سیخ من اندازه کیر خابیده اون بود. خلاصه یکم با خایم بازی کرد و شروع کرد خوردن ولیس زدن و منو تو اوج شهوت برد و هی میگفت تو مال منی بیژن سکس الکسیس .بعد بلند شد تکیه داد به مبل … وبا کیرش بازی سکس با جنده میکرد وخایشو اروم اورد بیرون ومیمالید . حاجی : چطور بود بیژن . خوب حال کردی . حالا بی حساب شدیم . با اه و اوهت منم حشری کردی پسر سکس الکسیس . بعد گفت بیژن من وتو دیگه باهم راحتیم . من خیلی دوست داشتم که کیر و خایم انقدر بزرگ نبود . بیژن  سکس با جنده حاجی همه ارزوشونه چنین کیری داشته باشن . یا زنها زیر این کیر بخابن . حاجی :نه بیژن من وقتی هوس کون میکنم . و میخام کون بکنم طرفم اذیت میشه. سکس با جنده تو اون موقع یادته چقدر اذیت شدی . یژن :نه حاجی . بعدا فکر کردم دیدم بد نبود . حاجی انگار منتظر این چنین حرفی ازم بود . دستشو از کیرش ورداشت و گزاشت رو کیر شخ شده من سکس الکسیس. بعد دستشو گزاشت رو شونم و حولشو زد اون ور .

سکس جنده ایرانی سکس جنده سکس تهران خاله سکسی سکسی خاله داستان سکسی خاله سکس تو ماشین سکس در ماشین سکس در محل کار سکسی در بیمارستان