kir2kos com داستانهای کس خوش مزه گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ

0 views
0%

kir2kos com داستانهای کس خوش مزه

kir2kos com جرات نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست میگی بیا توی خونه تا kir2kos com بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آید

داستانهای کس خوش مزه

سکس ا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو kir2kos com از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو داره میگایه تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا گفت:هر غلطی دوست داری

علی یه ده دقیقه ای با لای پاهای محبوب و‌ سینه هاش با دست ور رفت دیگه بدن محبوب کاملا بی حال شده بود و اماده سکس شده بود و افتاده بود به نفس نفس زدن علی رفت بین پاهای محبوب و آبی رو که از کس محبوب سرازیر شده بود پاک کرد و خوابید رو محبوب و کمر محبوب رو با دستش قفل کرد به خودش و وقتی دید محبوب کاملا تو حسه kir2kos com اروم سر کیرشو گذاشت رو کس محبوب و چون توی رحم محبوب کاملا خیس و لزج شده بود تنها با یک فشار محبوبمون از درد لبشو به دندون گرفت و گفت خیلی نامردی تو گفتی اینکار رو نمیکنی و دیگه گریه مجالش نداد دیگه هیچ تلاشی برای جلوگیری از حال علی نمیکرد و کاملا در اختیار علی بود و فقط دستشو روی چشاش گرفته بود و بی صدا گریه میکرد از درد بکارتش بود یا فکر اینده علی بعد از فشار اول که کار رو تموم کرد چند دقیقه کلا دراز شد رو محبوب و‌بعدش دو تا دستاش رو اینور و اونور محبوب گذاشت و شروع کرد به تلمبه زدن و دست اخر هم ابشو کامل خالی کرد تو رحم محبوب و چند دقیقه تو همون حالت موند تازه بعد از این فهمید چه گوهی خورده حالا خجالت میکشید تو رو محبوب نگاه کنه علی که از رو محبوب بلند شد محبوب چادر نمازش رو زمین بود سریع کشید رو خودش و بدن kir2kos com لختش رو با اون پوشید و زیر چادر با با سینه بندش که. پاره شده یود برد و کسش رو پاک کرد بخاطر رنگ سوتینش که سفید بود زمانیکه اوردش بیرون لکه های خون رو سینه بند بود گفت علی آقا نگاه کن چکار کردی و سینه بند خونی رو نشون داد و دیگه هق هق میکرد و میگفت نامرد منو بدبخت کردی حالا جواب مردم رو چی بدم شکم ور قلمبده امو چکار کنم چطور دانشگاه برم بگم شوهر ندارم چطور شکمم اومده بالا ای خدا خودت امشب یه مرگی بده و منو راحت کن و نزار بین مردم ابروی باباجونم بریزه ای خدا جواب باباجونم چی بدم ، اون دق مرگ میشه وای بیچاره باباجونم چقدر برای اینده من برنامه داشت نمیدونست یه نامرد میاد تو خونش نمک میخوره و حسابی حیثیت و آبروشونو‌خرج چند دقیقه لذت خودش میکنه و‌بهش گفت علی اقا دستت درد نکنه دیگه رفاقت رو تو حق داداشم تموم kir2kos com کردی حالا من چه کاری ازم میاد چه خاکی تو سرم بریزم بهش گفت علی آقا یبار بهت گفتم از این بدتر نزار بشه گوش نکردی الان هم دارم بهت میگم اگه گوش نکنی بد میبینی .
آب ۳ تا کیر و خودم تنهایی میارم و میخورم

داستانهای کوس خوشمزه حکایت ازمدلهای خیس کردن کوس داره ,فقط به یک کیر کلفت نیاز هستش kir2kos com .بعد اون کیرو باید به آرومی یا حتا خیلی محکم تویه یه سوراخ کوس فرو کنی بعد تازه داستان شروع میشه ,اسم,ش میشه تلمبه زدن .تکمبه ینا اقب جلو کردن کیر تو کوس که در آخر یه کوش آب کیری خوشمزه برای لیسیدن آمده میشه.

فیلم سکسی مادر پسر

kir2kos net kir2kos shahvani com www shahvani com shahvani looti net looti سکسی پرستار انجمن سکسی لوتی سکس لوتی

From:
Date: November 17, 2022