ماساژ کس آب پاشی از کوس وحشی عزیزم شما قسمت چوچوله ی دختر

0 views

ماساژ کس آب پاشی از کوس وحشی

ماساژ کس خلاصه اقا ساکو همچین زد که من حالم کم بود خراب شه و بچه هام بپاشه تو حلقش. کشیدم بیرم و چنتا فشار به سر کیرم دادم تا کمی حشرش بخوابه. من رفتم رو کار و از ممه های نرم و بزرگ سیلیکونیش لیس زدم و شکمشو بوسه کنان رفتم پایین و رسیدم به کص بادکرده ی اب انداخته اش. چوچوله شو با نوک زبون براش لیس میزدم و میمالیدم. که اونم حالش حسابی بد شد .( یه توصیه به جوونها که تاحالا کص نخوردن یا بلد نیستن: عزیزم شما قسمت چوچوله ی دختر رو حسابی لیس بزت الکی کل کص رو لیس نزن و وقتتو تلف نکن و زبونتو زیاد کش نده که دهنت گاییده شه فقط ماساژ کس چوچوله بهشون حال میده و حساسه براشون ) بهش گفتم کصت چی میخواد گفت کیر. گفتم بلند بگووووو گفت کیییییییررررر. منم کیر مبارکمو کردم تو کصش و اقا د بکن . کیرشو درو ورد باورم نمیشد آب پاشی از کوس وحشی سکس داستان از اونجایی شرو شد که شب داشتم با بی ار تی میومدم خونه همیشه منو تو اتوبوسو مترو مردا میمالوندن منم خوشم میومد و میداشتم ادامه بدن یه بار یه مرد تقریبا ٣٠ ساله داشت میمالوند منو بعد چنتا ایستگاه که باید پیاده میشدم ادامه داد و با من پیاده شد باهام صبت کرد منم خیلی حشری بودم کلی کیرشو مالیده

بود به کونم خلاصه گفت دوسداری بکنمت منم گفتم اره ماساژ کس ولی اینجا که نمیشه ، گفت جاش پیدا میشه شروع کردیم به لاس زدن منم نمیدونم چرا مثله زنا راه میرفتم جلوش اونم هی دستشو رو کونم میکشید یه دسشویی تو پارک پیدا کردیم رفتیم دمه درش دیدیم بستست همونجا نشستیم بغلم کرد لباشو چسبوند به لبام دستشوم میمالید به رونم من خیلی داغ شده بودم اما اونجا نمیشد کاری کرد پاشدیم رفتیم ، یه پارکی بغل اتوبان بود و خیلی از پارک دید نداشت چون یکم پایین تر بود ولی از اتوبان معلوم بود تقریبا ، واسم یه کیسه گذاشت زیرم که بشینم زمین گلی بود بعد کیرشو درو ورد باورم نمیشد انقد بزرگ ماساژ کس باشه تاحالا این اندازه از نزدیک ندیده بودم خلاصه گزاشت کیرشو تو دهنم منم کلیدهنمو باز کردم و تقریبا ٥ دقیقه داشتم کیرشو میخوردم لبم بی حس شده بود، اومد نشست کنارم منم باز کیرشو خوردم خیلی نرم و خوشمزه بود گفت دکمه شلوارت باز

کردمش ناخواسته حامله شد

داشت کیرشو میکدر تو کونم
میشه خندیدم باز کردم و دوباره کیرشو خوردم اونم از پشت اروم شلوارو ماساژ کس شرتمو داد پایین وااای داشتم می مردم از حشری شروع کرد با سوراخم بازی کردن و انگشت کردن کونم باید اینو بگم که خیلی وارد بود واسم از کونایی که کرده بود همش تعریف میکرد همینجوری که انگشتم میکرد شرتمو میداد پایین تر بعدش به پشت شدم صورتم رو چمنا بود کونم بالا هرکی از اتوبان رد میشد میدید منم بدم نمیومد یکم با زبونش کونمو لیس زد منم دیگه داشتم دیونه میشدم کیرشو گذاشت رو سوراخم خیلی داغ بود و خیلییی کلفت اروم اروم سر کیرشو داشت تو کونم جا میداد من با دوتا دستام کونمو باز میکردم ولی ماساژ کس انقد کلفت بود نمیرفت تو باید پاهامو بیشتر باز میکردم واسه همین شرتمو کامل درو ورد حس عجیبی بود تو پارک فقط با یه بلیز در حال کون دادن خلاصه به زود داشت کیرشو میکدر تو کونم داشتم جر میخوردم تاحالا چیزه به این کلفتی تو کونم نرفته بود بعد ١٠ دقیقه ماساژ کس یکم شل شد کونم کیرشو بیشر کرد تو کونم حس میکردم پاره شدم ولی مهم نبود چون

کون دادم بعدش که اومدم خونه

یه چیزه داغو تو کونم احساس میکردم یکم بعدش تا ته کیره ٢٠ سانتیش ماساژ کس رو کرد تو کونم و شروع کرد به تلمبه زدن منم اه می کشیدم هم از درد هم لذت تند تر تلمبه میزد تو کونم دیگه درد نداشتم حسابی گشاد شده بودم از اولم هی کمرمو فشار میداد پایین که قمبل کنم تند تر تلمبه میزد کونم هی میخورد به شیکمش که خیلی پشم داشت دیگه به اوجش رسیده بود گفت ابم داره میاد بریزم تو گفتم اره چن سانیه بعدکلی اب داغ تو کونم حس کردم وای تو کونم ارضا شد کیرشو که دروورد من بدون اینکه به کیرم دست بزنم ابم اومد حتا کیرم راستم نبود به کونم دست زدم دیدم کلن بازه اب کیره طرفم داره ازش میریزه بیرون لباسامو ماساژ کس تنم کردم کلی بوسم کرد پا شدیم از شدت درد و حالتی که داشتم نمیتونستم درست راه برم معلوم بود کون دادم بعدش که اومدم خونه دیدم شرتم خیسه خیسه کلی اب از کونم اومده بود

سمتم سارا برگشت کونش عالی بود حرف نداشت دیدم حسن کون سارا رو داره باز میکنه فهمیدم اوپن نشده حسن یه تف به کیرش انداخت و به سختی فرو کرد توسارا سارا فقط اروم اه اه میکرد معلوم بود خیلی شهوتی شده با هر تلمبه حسن سارا به جلو پرت میشد درد رو تحمل میکرد برمیگشت بعد چند تلمبه حسن خودش تا میتونست فشار داد و ابش رو تو کون سارا ماساژ کس ریخت چند دیقه کشید بیرون وقتی ابش برگشت بیرون شورت خواهرم رو جلوش گرفت اصلا انگار نه انگار که کیر ۱۸ سانتی تو این کون بوده منم سریع صندلی رو برداشتم پریدم اتاقم دوبار ابم اومده بود چند لحظه بعد حسن اومد بیرون پشت بندش خواهرم دروامد خواهر پاهاش رو باز کرده بود گشاد گشاد راه میرفت کوسش پره آب شده بچه ,هنوزم داره حرف میزنه سکس کنجکاو شدم کیرش روببینم بعد دیدن سکس خواهرم خیلی عصبی بودم خواهرم جلوی من حتی با شلوارک هم نمیگشت ولی خصوصی ترین ماساژ کس جاش رو در اختیار حسن نامرد گذاشته بود جلسه بعدی که حسن خونمون بود خیلی عصبی بودم الکی دنبال دعوا میگشتم حسن خواست جو رو عوص کنه به شوخی گفت سکسی بخورمت منم گفتم بیا بخورش حسن : دربیار بخورم هرکی درنیاره من :در میارم کث ننت اگه نخوری حسن.

سکس فامیلی

فیلم سکسی ماساژ سکسی ماساژ ماساژ سكسي فیلم ماساژ سکسی فیلم سکسی عمو جانی سکس جانی جانی سینز عمو جانی سکس عمو جانی ابلا دنجر آبلا دنجر