سکس کون بزرگ کوس پر مو ولی دوست داشتنی دومی پشت صندلی شاگرد نشسته

0 views

سکس کون بزرگ کوس پر مو ولی دوست داشتنی

سکس کون بزرگ سمیرا گفت بو بکش که هنوز باید کلی عرق کف پا و کون بخوری بعد سمیرا جوراباش رو کرد توی دهن آیدا و کف پاهاش رو گذاشت رو صورت آیدا و کف پاهاش رو میمالوند به دهن و بینی آیدا!!!!
آیدا هم میگفت:اوفففف…….اومممممم……..خیلی پاهات بو میدن!!!!چرا مگه من چه کار کردم؟اوفففف…….بو عرق میده…..خیلی بو میدن پاهات!!!!کاشکی پاهات رو حداقل میشستی.سمیرا گفت گوه خوردی!!!!اتفاقا از اون روزی بهم زنگ زدی پاهام رو نشستم تا عرق کف پاهام صورتت رو جلا بدن!
تازه دوستام هم همین طور.سمیرا دوستاش رو معرفی کرد و نوبت فروزان شد.آیدا فروزان رو میشناخت و یه چند باری توی خونه ما اومده بود و اون هم کاراته باز بود.فروزان رفت ونشست روی شکم آیدا.اونم جوراب اسپرت داشت و سفید و چرکی و عرقی بودن.جوراباش رو در آورد و کف پاهای عرق کردش رو برد نزدییک صورت آیدا و گفت:خوب آیدا جون!بگو چی میبینی؟آیدا سکس کون بزرگ گفت:کف پاهات رو خوب!گفت:با جزییات بگو!آیدا گفت:لای انگشتای پات چرک بسته و کف پاهات هم یه کمی سیاهه و بو عرق

کوس پر مو ولی دوست داشتنی

سکس
من صندلی جلو پشت راننده نشسته بودم که اینم تو ردیف دومی پشت صندلی شاگرد نشسته بود با دو تا بچش که یکیش سه ساله بود و اون یکی پنج من کلا بچه هار خیلی دوست دارم و باهاشون گرم شدم و حرف میزدم که خیلی بانمک بودن ساعت تقریبا نزدیکای دو شب بود که هم بچه ها و هم شیرین خوابشون برد منم عادت دارم که تو اتوبوس خوابم نمیبره که دیدم این شیرین خانوم سکس کون بزرگ ما شالشو انداخته مانتوشم باز کرده که راخت باشه و سینه هاش همه معلوم بود منم واسه اینکه بدنش معلوم نشه شالشو انداختم رو سینش که بعد بیست دقیقه دیدم خودش کنار زد و تعجب کردم و نگا کردم پاهاشو باز کرده بود کسش معلوم بود از اون کلوچه ای هاس رسیدیم تبریز که صب بود بیدار شد که به من گفت اسمتون چیه منم گفتم وریا گفت میشه یه لیوان ابم به من بدید چون اب معدنیای اتوبوس تمام شده بود.منم یه لیوان اب بهش دادم گفت مرسی و عین اینکه ابو بهش دادم خط سینشو دادم و دیگه واقعا مجذوبش شدم دباره اب سکس کون بزرگ خواست و یه نیش خند بهش زدم که این شروع ماجرا بود که بلله این خودش میخواد یکم حرف زدیم که وقتی رسیدیم مهاباد سوار اژنس شد و خندید و گفتم میشه شمارتو داشته باشم گفت واسه چی گفتم اگه چیزی خواستین تماس بگیر که شماره هارو ردو بدل کردیم اومدم خونه یکم استراخت کردم که اس داد گفت فلان جا هستم میتونی بیای منم رفتم دیدم بعله یه تیپ زده که جنیفری شده واسه خودش منم پارس داشتم و سوار شد دست دادیم و دعوتش کردم که گفت اومده خونه خواهرش و بچه ها پیشش هستن یکم دور زدیم که گفتم تاکی اینجایی سکس کون بزرگ گفت یه ماه بعد چند روز ازش لب گرفتم که واقعا از سر عشق بود.گفتم شیرین تو بچه داری شوهر داری که اشکش اومد گفت منو به زور بهش دادن اصلا دوسش ندارم و از این ماجراها.یه روز خونه ما خالی شد و به مامانم راحت بودم که گفتم دوست دخترم میاد شما برین که ما راحت باشیم که راضی شد منم به شیرین گفتم گقت باشه ولی قول بده کاری نکنی منم قول دادم.اوردمش خونه که سفره دلشو دباره باز کرد که میگفت شوهرش معتاده و منو کتک میزنه اکه بخاطر این بچه ها نبود طلاق میگرفتم سکس کون بزرگ منم اغوشش کردم گفتم خودتو ناراخت نکن که دباره لب گرفتیم اغوشش کرده بودم گفتم شیرین من خیلی دوستت دارم و اونم گفت منم خیلی دوستت دارم دباره لب گرفتیم و اغوش که سینشو گرفتم پاهاشو انداخت رو پام دستمو بردم سمش شیکمش اونم فقط لبامو میخورد و گردنمو میخورد منم گردنشو کلا حالت عاشقانه ای داشتیم که مانتشو زدم بالا

اول حسابی ساک میزنه فرو میکنه تو کوسش

رونای نسبتا بزرگش رو مالوندم و کم کم از رو ساپورتش کسشو مالوندم و اونم کریمو از تو شلوار کشید بیرون منم دستم رو بردم زیر ساپورت و کسشو مالوندم خیس شده بود بلندش کردم از پشت بغلش کردم گردنشو میخوردم با یه دستم سینشو میمالوندم و دست دیگم توی شورتش که انقد حشری شد اشکش در اومد با اون صدای اروم و زنونه حشری گفت بکن عشقم دارم میمیرم سکس کون بزرگ منم گفتم ابن کستو جر میدم جوجوی من که خندید و لختش کردم و اونم منو لخت کرد اروم رفت سمت کیرم و شرو کرد خوردن از کیرم بگم 19سانته کلفتیش نرماله و حالت موز رو داره داشت میخورد که گفت قربون این کیرت بشم عزیزم تو چرا انقد خوبی اخه
منم گفتم تا کس تورو جر بدم عشقم پنج دقیقه ای خورد واسم که گفتم دراز بکش و پاهاشو باز کردم یه کس گوشتی عالی خیلی قنگ شرو کردم چوچولشو مالوندن همه بدنش از حشری میلرزید و شرو کردم واسش خوردن که نفس نفس میزد کیرم رو به کسش

میمالوندم اینبار واقعا از حشریت گریه کرد داشت التماسم میکرد که بکن مردم گفتم مبخوام کیف کنی کسش سکس کون بزرگ داغ داغ شده بود که با سوراخ کسش میزون کردم و فرستادم تو و سینه هاش خوشگلش هم تو دستم بود که چندتا تلمبه زدم ارضا شد و تا نفس داشت جیغ زد یکم کیرمو نگه داشتم و دباره شرو کردم تلمبه زدن دباره ارضا شد که دیکه کیرمو نگه نداشتم و تلمبه میزدم داشت فش میداد که سکس کون بزرگ مردم وایسا منم وحشی شده بودم فقط تلمبه میزدم وقعا داشت لذت میبرد که گفتم رو پهلو بخواب و یه پاشو بردم بالا با یه دستم و دست دیگمم اغوشش گرفته بود سینشو میمالوند شیرین هم کونشو قمبل کرده سمتم هر دو غرق عرق بودیم که کردم تو کسش انقد زدم که ابم اومد اونم ارضا شد و کشیدم بیرون و ریختم رو کونش بغل هم خوابیدیم و بعد یه ساعت پاشدیم و رفتیم حموم تو حموم همش میگفت تو هم مردی این شوهر مسخره منم مثلا مرده گفتم واسه می گفت 6ساله سکس کون بزرگ زنشم نتونسته ارضام کنه واقعا اولین سکس تو عمرم بود که کیف کنم اغوشش گرفتم و دوش گرفتیم که بعد یه مدت برکشت انزلی واقعا من دوستش داشتم که قرار بود طلاق بگیره و باهم ازدواج کنیم که تصادف کرد و مرد اولین عشق زندگیم بود.

سکس خانوادگی ایرانی

فیلمهای سکسی ایرانی داستان سکسی ایرانی دانلود سکسی ایرانی فیلم های سکسی ایرانی سایت سکسی ایرانی کلیپ سکسی ایرانی سکسی ایرانی دانلود فیلم سکس لزبین دانلود فیلم سکس ایرانی دانلود فیلم سکس کیر کوس