سکس میلف ایرانی لحظه ورود کیر به سوراخ کوس خیس

0 views
0%

سکس میلف ایرانی لحظه ورود کیر به سوراخ کوس خیس

سکس میلف ایرانی داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف سکس میلف ایرانی پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه!!!!فاطمه تو برو گمشو بشین اونجا.من هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت:خواهش میکنم.بسشه!!!بیتا دیگه از این کارها نمیکنه!!!بزار ما بریم!!!دوستای آیدا هم گفتن آیدا دیگه تمومش کن.ما هم باید بریم کار داریم.آیدا هم گفت باشه.تموم.فاطمه دیگه از این کارا نکنی!چون میدونی دوباره همین بلا رو سرت میارم!خلاصه فاطمه و دخترش رفتن و دوستای آیدا بلند شدن برن که آیدا گفت:صبر کنید.نرید.من میدونم این فاطمه الان با خواهراش بر میگرده.دوستای آیدا هم گفتن ما کار داریم سکس میلف ایرانی.بی کار که نیستیم بشینیم اینجا پا و کون بدیم به زن و دختره مردم!تو میخواستی حالش رو بگیری که گرفتی.مطمعن باش دیگه جرات نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست.

پر کردن کوس خانوم با آب کیرم

وقتی اومد سلام کردم و اومد تو اولش بازم میخواست ادای تنگا سکس میلف ایرانی رو در بیاره و مانتو رو در نماورد منم خودم و زدم به بیخیالی که اصرار نمیکنم بالاخره مانتوش و در اورد که دیدم یه تاپ سفید تنشه بدون سوتین که نوک سینهاش از زیر تاپ کاملا زده بود بیرون. یه دست بهش زدم و بازم خوش و کشید کنار که این سری بهش گفتم نکن بابا مثلا الان نمی خوایی بدی؟ بعد پشتش نشستم و سینهاش و گرفتم تو دستو شروع کردم به مالوندن و گردنش و خوردن که یهو پاشد و فرار کرد سمت اتاقم و خودش و پرت کرد رو تختم منم گفتم مثلا نمی خوایی بدی که رفتم روش و شلوارش و در اوردم و شرتش و از پاش کشیدم بیرون و کس تپلش و دیدم بالاخره مثل وحشیا افتادم به جونش اینقدر خیس بود دیگه تف نیاز نداشت. قمبل کرده بود و من داشتم کسش و می خوردم و از زیر هم یه دسم به سینش بود فقط بدیش این بود که بد قلق بازی در میاورد وسط کار منم اهمیت نمی دادم به پشت خابوندمش سکس میلف ایرانی و افتادم به جون لباش لب میگرفتیم و من گردنش و میخوردم سینش و می مالوندم دیگه داغ کرده بود و میگفت یالا بکن منم ریلکس به کارم ادامه میدادم که یهو گفت کس کش نمی فهمی میگم بکنم گفتم بزار ننت گایده بشه بعد خلاصه بازم به کارم ادامه دادم و دیگه خودمم هم طاقت نداشتم برش گردوندم و گذاشتم دمه سوارخ کونش و بدونه تف و انگشت گذاشتم توش یه اخ گفت و شروع کردم تلمبه زدن یکم تلمبه زدم تو اون حالت و خودم خوابیدم اومد روم شروع کرد تند تند بالا پایین کردن و اه و ناله دیگه پایین نبود منم سکس میلف ایرانی دلم می خواست تو همه پوزیشن ها بکنمش واسه همین اینبار سگی خوابوندمش و خودم افتادم روش از زیرم کسش و میمالوندم که دیدم ارضا شد منم تند تر کردم و ارضا شدم رفتم خودمو تمیز کنم دیدم لباساش و پوشیده گفتم کجا یه دور دیگه هستی گفت گشنمه اول ناهار بعد خلاصه ناهار و سفارش دادم گفتم بریم گفت
لحظه ورود کیر به سوراخ کوس خیس سکس میلف ایرانی

سکس پاهاشو هوا کرد و از هم باز کرد ,سوراخ کوس و کونش کامل بالا بود با یه تنظیم دقیق کیرم رو وارد سوراخ کوسش کردم ,دوربین رو رو بهترین حالت گذاشتم که فیلمش خوب سکس میلف ایرانی باشه شروع کردم تلمبه زدن ,بعدش رفتم سراغ سوراخ کونش و آبم رو در آخر نثارش کردم.

سکس زوری خارجی

سكس ميلف kir2kos com kir2kos net kir2kos shahvani com www shahvani com shahvani looti net looti سکسی پرستار انجمن سکسی لوتی

From:
Date: November 17, 2022