سکس لانا کوس خیس حشری وسط دوتا کیر خوش شانس

0 views

سکس لانا کوس خیس حشری وسط دوتا کیر خوش شانس

سکس لانا ماساژ سکس فتانه غور میزد و از کف پاهای آیدا میخورد.سمیرا هم داشت کف پاهای مهدیه رو تمیز میکرد و میلیسید.این مجرا حدود 3 ساعت طول کشید و سمیرا و فروزان و فتانه وقتی داشتن میرفتن آیدا رو حسابی تهدید کردن و گفتن که حالش رو میگرین.آیدا به مهدیه و دوستاش گفت که فردا صبح ساعت 8 اینجا باشین که نوبت فاطمه همسایمون و دخترشه!!!!
اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش رو بدون جوراب کرده توی کفش های اسپرتش و باهاشون خوابید.صبح شد و دوستای آیدا اومدن.فاطمه هم ساعت های 8:30 اومد.من مثل همیشه از بالای اتاق داشتم نگاه میکردم و مواظب بودم کسی متوجه نشه.فاطمه و دخترش اومدن دمه دره سکس لانا خونه و وقتی دوست های آیدا ماساژ سکس رو دید خواستن فرار کنن که دوست های مهدیه سریع گرفتنشون.بیتا دختر فاطمه شروع کرد به التماس کردن ولی آیدا که خیلی از دستش عغده داشت بیتا رو خوابوند روی زمین و کفش هاش رو که از دیشب در نیورده بود در اورد و گذاشت روی صورت بیتا!!!!بیتا رو میدیدم که داره دست و پا میزنه و میگه:وااایییی…..چه بوی گندی……چه بوی عرق کف پایی……اوففففف……آیدا تو یه عوضی جنده هستی…….اوممممم….اوفففف……
بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه سکس لانا میشد!اخه ماساژ سکس فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن
انگشتمو خیس کردم زدم به سوراخش

کوس خیس حشری وسط دوتا کیر خوش شانس

سکس
یه شب تو مغازه بودم یه دختری اومد داخل مقنعه زده قد کوتاه صورت بهم ریخته منظورم یه تیپ معمولی داشت و اخماش تو هم بود اومد لباس برداشت رفت تو پرو گفت سکس لانا اقا سایز بزرگتر بدین دادمو پوشید و اومد بیرون گفت اگه میشه تخفیف بدین منم خندیدمو گفتم شما بخند تخفیفم میدیم گفت نمیشه ،گفتم دور از جون مثه اینایی هستی که ماساژ سکس مادرشون فوت شده چته فوقش دوس پسرت ولت کرده بعد زد زیر گریه که اره تازه از چهلم مادرم از اصفهان اومدم
و اینجا تنها زندگی میکنم منم انقد شرمنده شدم رفتم آب معدنی گرفتم و اومدم دادم بهش یکم حالش اومد جا میخواست بره گفتم بخاطر این حرفی که زدم ناراحتت کردم باید از دلت در بیارم گفت نه و منم گیر دادم قبول کرد خلاصه رفتیم لب ساحل دوچرخه سواری و شام دیگه شد ساعت دو حدودا اومدم خدافظی کنم گفت بری خونه چکار میکنی ماساژ سکس الان، گفتم فوتبال بازی میکنم گفت عه منم بلدم گفتم بریم بازی کنیم گفت نه اولش منم مثه گاو گفتم سکس لانا باشه پس من رفتم??یهو گفت خب باشه میام خلاصه اومد و رفتیم تو خونه یکم پذیرایی کردم و پی اس فور رو روشن کردم دیدم اصلا بلد نیس تیم انتخاب کنه

با چوچولش بازی کرد آبشو ریخت تو دهنم

یه کس کوچیک خشگل
?یکم بازی کردیم بعد دیگه گفت برم گفتم بخواب صبح میری زود قبول کرد و گفتم تو برو تو تخت من اینجا میخوابم رو کاناپه خلاصه هی تعارف و اینا یه پتو انداختم تو حال دوتامون اونجا خوابیدم پیش هم پنج دیقه بعدش دیدم برگشت سمت منو دستشو انداخت روم منم هیچی نگفتم فقط کشیدمش رو خودمو شروع کردم لباشو خوردن وای چه لبای شیرینی ماساژ سکس داشت خوابوندمش شروع کردم لباساشو دراوردن و خودمم لخت شدم وای سکس لانا که چه بدنی داشت یه کس کوچیک خشگل و سینه های ۷۵ خوردنی یعنی عالی.جالب هیچ حرفی رد و بدل نمیشد تا اینکه برشگردوندم یه بالشت گذاشتم زیر شکمش انگشتمو خیس کردم زدم به سوراخش برگشت.

فتانه غور میزد و از کف پاهای آیدا میخورد.سمیرا هم داشت کف پاهای مهدیه رو تمیز میکرد و میلیسید.این مجرا حدود 3 ساعت طول کشید و سمیرا و فروزان و فتانه وقتی داشتن میرفتن آیدا رو حسابی تهدید کردن و گفتن که حالش رو میگرین.آیدا به مهدیه و دوستاش گفت که فردا صبح ساعت 8 اینجا باشین که نوبت فاطمه همسایمون و دخترشه ماساژ سکس اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان سکس کردی.شب شد و دیدم آیدا پاهاش رو بدون جوراب کرده توی کفش های اسپرتش و باهاشون خوابید.صبح شد و دوستای آیدا اومدن.فاطمه هم ساعت های 8:30 اومد.من مثل همیشه از بالای اتاق داشتم نگاه میکردم و مواظب بودم کسی متوجه نشه.فاطمه و دخترش اومدن دمه دره خونه و وقتی دوست های آیدا سکس لانا رو دید خواستن فرار کنن که دوست های مهدیه سریع گرفتنشون.بیتا دختر فاطمه شروع کرد به التماس کردن ولی آیدا که خیلی از دستش عغده داشت بیتا رو خوابوند روی زمین و کفش هاش رو که از دیشب در نیورده بود در اورد و گذاشت روی صورت بیتا!!!!بیتا رو میدیدم که داره دست و پا میزنه و میگه:وااایییی…..چه بوی گندی……چه بوی عرق کف پایی……اوففففف……آیدا تو یه عوضی جنده هستی…….اوممممم….اوفففف Luna Star بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه سکس کردی فکر کنید از دیشب سکس لانا پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن میداد یه شب تو دیسکو با چوچولش بازی کرد آبشو ریخت تو دهنم سکس

از کون بکنمش
گفت اوپنم.شروع کردم کس خشگلشو مالیدن خیس بود، زدم به کیرم از ابش ماساژ سکس گذاشتم دم کسش فشار دادم به زور میرفت تو (بعد بهم گفت دوساله طلاق گرفته و با کسی رابطه نداشته و از کس تنگش واقعا راست میگفت)شروع کردم اروم تلمبه زدن وای انگار اون تو تنور اتیش بود اروم اروم تندترش کردم اونم صدای ناله هاش هی میرفت بالاتر همونطوری که میکردم دستمو گذاشتم جلو دهنش دستمو گاز میگرفت داگیش کردم سکس لانا وای که چه کون خوش فرمی داشت ولی هیچوقت نذاشت از کون بکنمش دیگه داشت ابم میومد دراوردم کیرمو برگشت پاشیدد رو سینش تا حالا همچین پرتاب ابی ندیدم از کیرم
به مدت ۱۲روز ادامه داشت این داستان یکبار ظهر و یکبار ماساژ سکس شب البته با کاندوم دیگه چون شب اول تو اوج هیجان یادمون رفت کاندوم
سکس کردی سکس دکتر سکس امریکای سکس خارجی جدید سکس خارجی سکس امریکا سکس ماساژ داستان سکس خانوادگی سکس خانوادگی سکس الکسیس سکس ایرانی دیلدو