سکس در محل کار خاله الکسیس با شوق کیر ساک میزنه خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر

0 views

سکس در محل کار خاله الکسیس با شوق کیر ساک میزنه

سکس در محل کار دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه چیرو سکس در محل کار بهم ولی اگه در رابطه با خودش باشه نه اونم گفت چیارو می گه بهت منم گفتم مثلا شما دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ می گی ولی اونم گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس گفت با هم کنار هم انداختن پسره اسپانیای بود گفتم اخه چرا دنیا گفت دلش می خواست تو هم نبودی گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه سکس در محل کار توهستش تو بایید بشناسیش
خاله الکسیس با شوق کیر ساک میزنه

خاله الکسیس با شوق کیر ساک میزنه

سکس
سالمه همیشه دنبال جنده بازی بودم البته فقط بیوه سراغ دختر یا سکس در محل کار متاهل نمی رفتم خیلی سراغ چادری ها می رفتم یه روز الکی در حال چرخ زدن بودم دیدم یه پراید پنچر کرده رد شدم دیدم یه خانوم چادری گوشی بدست داره کنار ماشین رژه میره اول بی خیال شدم ولی بعد زدم کنار یه بیست متری دنده عقب گرفتم پارک کردم اومدم پایین دیدم بله عجب کصی هستش راننده پراید گفتم مشکلی پیش اومده گفت خراب شده خندم گرفت پیش خودم گفتم احمق به پنچری میگه خراب شده گیربکس خورد کنه میگه منفجر شده گفتم مشکلی نیست زاپاس داری گفته بله رفتم وسایل اوردم جک زدم اچار انداختم پیچ باز کنم دیدم چه غلطی کردم پیچ زنگ زده یه صد سالی بود باز نشده بودن با بدبختی بازشون کردم زاپاس انداختم اودم صفت کنم که یدفعه خرچ خشتک ببگا رفت بی پدر یه صدای داد خودم ریدم نگاه کردم دیدم زن ترکید از خنده گفت ترکید گفتم چی گفت خشتک سکس در محل کار مبارک یه سر تکون دادم گفت مشکلی نیست درستش می کنم اول نفهمیدم چی گفت کارم تموم شد اومدم خداحافظی کنم گفت کجا پس شلوارت گفتم مشکلی نیست خندید گفت نترس بلدم بدوزم خیاطم خیر سرم بلخره راضی شدم بریم خیاطیش یا بقول خودش مزون راه افتاد من دنبال راستش بدم نیومد باهاش قاطی بشم فقط نمی دونستم چیکارس تکپره بیوه متاهله بلخره رسیدم یه کوچ پرت خلوت کرکره رو زد رفت بالا رفتیم تو همه چی قره قاطی بود گفت تازه دیروز اسباب اوردم اینجا کرکره زد پایین گفت بیا بریم اتاق پشت اونجا مرتب شده رفتم سکس در محل کار دیدم بله اینجا بهتره انگار چادرش در اورد وای وای چه هیکلی یه مقنه ساتن سیاه کوچیک سرش بود با یه مانتو تنگ سینه تپل رفتم تو نخش نشت پشت چرخ گفت درش بیار گفتم چی رو خندید گفت پیرهنتو گفتم چی گفت خب شلوار ترکیده رو در بیار گفتم اخه ناجور گفت خب چی کار کنم رو پات بدوزم کیر خایتم بگا بره چشمام گرد شد بله طرف چشم گوشش باز باز بود گفتم اه گفت کوفت خجالت می کشی بیا اینو بپوش یه چیزی پرت کرد طرفم برش داشتم یه دامن ساتن مشکی بود گفتم دامن گفت بپوش دیگه انگار می خواد الان سکس در محل کار بره خرید شلوار در اوردم دامن پوشیدم انگار برای من دوخته بود اندازه اندازه شروع کردبه دوختن خشتک سر حرف باز کردم اسمت چیه گفت لیلا ۲۸ سالمه مجردم سوال دیگه داری خندیم نه بابا دعوا داری مگه خندید گفت من به دردت نمی خورم گفتم چرا گفت حالا باز پیله کردم چرا اخه خندید گفت بیخیال شو من بدردت نمی خورم کارش تموم شد گفت بیا اینم از تنبونت اومدم برش دارم گفت ولی دامنه خوب روت نشسته به زن اینجوری نیامد لامصب گفتم چطور مگه بلند شد اومد جلو گفت میدونی چرا بدردت نمی خورم گفتم چرا سکس در محل کار خندید یه انگشت کرد در کونم گفت من شیمیل هستم گفتم هان نمنه گفت خنگ من دوجنسم دخترم ولی کیر دارم خندیدم گفت برو بابا فیلم سوپر زیاد دیدی نگاه کرد گفت اگه داشتم چی گفتم چی گفت کیر من خر هم گفتم همینجا می خوابم جرم بده یعنی سکس در محل کار مکث نکرد مانتو رو در اورد شلوار لی رو ایکی ثانیه کندش یه تاپ ساتن مشکی با شورت ساتن مشکی شورت داد پایین خشکم زد بی پدر کیر داشتش چه کیری گفت

خاله الکسیس با خودش ور میره

خب دیدی بخواب ببینم رفتم جلو ناخوداکاه زانو زدم جلوش کیرش گرفتم دستم گفت خوبه گفتم عمل سکس در محل کار کردی خندید گفت فابریک کارخونست اومدم بلندشم ولی دامن تنگ بود خوردم زمین تا بخودم بیام کیرشو گرفت جلو صورتم سراستش کیرش خیلی ناز بود یه جورایی کون درد گرفته بودم گفت کسی نیست من تو هستی یه سکس عادلانه من تور می گام تومنرو کونت خیلی تپله جواب کیر من میده یه ده دقیقه زر زدش من فقط تو کف کیرش بودم گفتم من تو مدرسه یکی دوبار کون کونک بازی کردم ولی کون ندادم گفت تو راضی باش من درستش می کنم گفتم باشه گفت بیا بریم بالا گفتن بالا گفت اره تازه فهمیدن بالای خیاطی خونشه سکس در محل کار یه در باز میشد به راپله گفتم کسی نیاد گفت کسی نیست طبقه اول منم طبقه دوم خالیه فعلا رفتیم بالا عجب خونه با کلاسی داشت شلوار از دستم گرفت انداخت رو مبل رفت تو اتاق چند دقیقه بعد صدا زد رفتم تو ولی یه ست ساتن پیرهن سیاه کروات سفید شلوار سیاه ساتن پوشیده بود یه جوراب نو رنگ سیاه از بسته در اورد گفت لخت شو منم بدون هیچ حرفی لخت شدم انگار جادوم کرده بود جوراب پوشیدم یه پیراهن زنونه ساتن داد بهم تنگ بود برام گفت درش بیار تو کمد گشت یه پیرهن ساتن نقره ای زنونه ناز در اورد پوشیدم سکس در محل کار وای انگار برای من دوخته بودش بعد خوابیدیم رو تخت لب بازی عاشق لب بازیم بعد کیر شق شدش اورد جلو گفت ساک میزنی گفتم اخه نذاشت حرف بزنم از تو کشو یه اسپری زد به کیرش بعد با دستمال پاکش کرد گفت بیا تر تمیز خوشبو ضد عفونی شده سکس در محل کار راست می گفت بوی توت فرنگی میداد چشمم بستم خوردم اولش.
سکسی در بیمارستان سکس دکتر ایرانی فیلم سکس دکتر فیلم سکسی دکتر دکتر سکسی سكس با دكتر سکسی با دکتر سکسی دکتر گروپ سکس فیلم سکسی ترکی