سکس خشن ایرانی کوسش پره آب شده بچه هنوزم داره حرف میزنه

0 views

سکس خشن ایرانی کوسش پره آب شده بچه هنوزم داره حرف میزنه

سکس خشن ایرانی میکردم بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی کنه دیدم هیچی نگفت انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا سکس خشن ایرانی میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرف
خواهر پاهاش رو باز کرده بود گشاد گشاد راه میرفت
سلام بچه ها من تو یه خانواده با تاصب بدنیا اومدم جریان سکس خشن ایرانی برای شش سال پیشه دو تا خواهر داشتم یکی چهارم یکی هم پشت کنکوری خودمم دوم دبیرستان بودم مدرسه رو همش می پیچوندیم میرفتیم قلیون میکشیدیم تا اینکه یکی از درسام رو افتادم از پدرمم خیلی حساب میبردم بخاطر همین یکی از بچه خرخونها محلمون که دانشجو بود رو مخش زدم بیاد با دویست و پنجاه هزار تومن درس یادم بده پنجمین روز فوتبال میخواستم برم به حسن گفتم امروز نیاد با بچها میخوایم بریم فوتبال اونم ok داد ما رفتیم به سالن که رسیدیم گفتند شما دیر رضرو کردید این سانس رو به یکی دیگه سکس خشن ایرانی دادیم ما سرافکنده پاشیدیم خونه اومدیم

روببینم همون کیری که کون خواهرم رو فتح کرده بود زشت و تخمی بود ولی هرچی بود خصوصی ترین جای خواهرم رو دیده بود به قولی تو کون خواهرم رو فتح کرده بود
حسن کمی کیرش رو مالید سریع سیخ شد یه تف بزرگ کرد رو سکس خشن ایرانی کیرش مماس با سوراخم کرد و فشار داد کمی مقاومت کردم ولی وقتی سر کیرش توم رفت بزور خودم رو نگه داشتم‌ داد نزنم نفسم بالا نمیومد حسنم با یه فشار همش رو چپوند دنیا رو سرم میچرخید هر کاری کردم نتونستم در بیارم اونم محکم نگه داشت بعد دو دیقه شروع به تلمبه زدن کرد نفس به شمارش افتاده بود بعد در اورد برگرد رو تخت برگشتم حسن بالشم رو گذاشت زیر شکمم وقتی خوابیدم حسن دوباره یه تف انداخت خوابید اینبار درد کمتری داشتم چون کونم بی حس شده بود وقتی سوار کونم بود بهش گفتم خبر دارم با سارا سکس کردی یه لحظه خودش رو گم گرد بعد گفت سکس خشن ایرانی راست میگی گفتم وقتی تو کون خواهرم تلمبه میزدی من دیدمتون چند وقته باهمین
حسن : دو بار ولی عضله های کونت شبیه کون خواهرته سارا کونش حرف نداره بیسته بیسته
حسن یه تلمبه زد و خودش رو چسبوند اتیش گرفتم ابش را خالی سکس خشن ایرانی کرد تو کونم وقتی دراورد وقتی پاشدم گشاد گشاد راه میرفتم.

پاره شدن اول صبح با بی اف حشری

حسن میدنی چیه به سرم زده مامان مینو ت رو هم بگام گفتم عمرا گفت با اصول وبرنامه اونم راضی سکس خشن ایرانی میکنم گفتم چطوری گفت میبینیم و تعریف میکنیم باید جلو چشمت بگام تا ببینی
هفته بعد اومد گفت میری شمارم رو به مامانت میدی تعریف ماساژ میکنی من رو به عنوان ماساژور معرفی میکنی چند روز کار من توصیح ماساژ شده بود یه روز که مادرم زیر کولر خوابیده بود بدنش گرفته بود من حسن رو بعنوان ماساژور معرفی کردم مامانم بشدت مخالفت کرد که اگه پدرم بوییاگه بفهمه میکشه منم گفتم از کجا میفهمه اگه بهش نگیم اونم با اکراه قبول کرد به حسن زنگ زدم گفتم همه چی حله پاشه سریع بیاد حسن بیست دیقه ای خودش رو رسوند من بردمش اتاقه مامانم وسایلش رو پهن کرد سپس مامانم رو دعوت کرد به این صورت دراز بکشه اینم بگم مامانم با یه شلوار مشکی و یه تیشرت دراز کشید حسن از پاهای مامانم سکس خشن ایرانی شروع کرد کمی روغن ریخت و شروع به ماساژ کرد اروم اروم شلوار رو بالا داد تا ناحیه بیشتری رو روغن بزنه سپس کمر رو سر رو شروع کرد بعد به من اشاره کرد بیرون برم منم‌ گفتم یه چایی بزار بیارم براتون و پاشدم اتاق رو ترک کردم در رو هم بستم
سریع یه صندلی زیر پام گذاشتم از بالای پنجره نگاه کردم حسن از مامانم خواست اگه راحتی تیشرتتون در بیارید اینطوری راحت ترید مامانم تی شرت رو دراورد با یه سوتین جلو حسن دراز کشید حسنم شروع به ماساژ کرد بعد به مامانم گفت اگه میتونید شلوار رو هم در بیارید مامانم شلوارش رو در اورد حسن کمی روغن ریخت پاهارو چرب کرد مامانم داغ کرده بود بدون سکس خشن ایرانی اجازه مامانم سوتین مامانم رو باز کرد شروع به ماساژ شد سپس دست انداخت شورت مامانم رو کشید پاییین اولین بار بود مامانم رو کون لخت میدیدم مامانم ادم درشتی بود بخاطر همین از دم و دستگاه مامانم چیزی معلوم نبود حسن بعد کمی نوازش مامانم رو برگردوند حالا چاک کوث مامان ر و دیدم سینه هاشم خوب بود نوک سینه مامان تو این سن سیخ شده بود حسن دست انداخت از بغل سینه و مالش و سپس شکم و بعد بین ران های مامانم ر ماساژ داد رفت بالا سر مامانم شلوار خودش ر کشید پایین کیر سیخ شدش پشت شورت نمایان شد بعد شورتش ر به سر و گوشش سکس خشن ایرانی مامانم میمالوند مامانم برگشت سمتش اونم کمی کیرش ر مالوند بعد کشید پایین کیرش مثل فنر پرید بیرون مثل سیلی به صورت مامانم خورد مامانم سرش رو برگردوند اخه مامانم خیلی حساس بود کمی وسواسی داره حسنم میدونست حسن رفت سمت پاها اونا رو بالا داد یه نگاه انداخت سوراخ مامان مبگینو رو بازرسی کرد بعد دو انگشت ر تو کوثش کرد شروع کرد انگشت کردن کمی بعد دوباره برگشت سمت سر مامانم کمی کیرش رو به سینه هاش مالید کیر و به صورتش ما لید مامانم فقط میخواست اتیشش سکس خشن ایرانی خاموش شا ولی اون میخواست مامانم ر به.

shahvani سكس افغاني

شهوانى چت شهوانی سکسی شهوانی فیلم شهوانی داستان های شهوانی داستانهای سکسی شهوانی سکس شهوانی شهوانی داستان داستان سکس شهوانی سایت شهوانی داستان سکسی شهوانی شهواني شهوانی