سكس انجيلا وايت کوس تنگ آسیایی پذیریی از کیر پر اسپرم

0 views

سكس انجيلا وايت کوس تنگ آسیایی پذیریی از کیر پر اسپرم

سكس انجيلا وايت تا تونستم سوراخ کوسشو که قنبل کرده بود برام از پشت لیسیدم و زبونم فرو کردم توش تا آماده شو وش کیرم سوراخ کوسه رو با دستم باز کردم با زبونم مالیدم رو چوچولش دشت آب کسش میومد کوش میمکیدم و میبوسیدم براش دهنم پر از آب کوس شده بود کوسه داغ داغ,تنگ و خیس بود که کیرم و فرو کردم کوسه رو با کیرم پر کردم تا ته فرو کردم به سختی تلمبه میزدم کوس تنگ آسیایی پذیریی از کیر پر اسپرم سکس Angela White.

بعد آیدا مهدیه و دوستش رو با کف پاهاشون انداخت به صورت سرخ سمیرا سكس انجيلا وايت و خودش رفت و کفش هاش رو آورد پاهاش رو کرد توی کفش تا عرق کنن.مهدیه هم پاشنه پاش رو کرده بود توی دهنه سمیرا و داشت خفش میکرد و دوستش عکس میگرفت.در همین زمان زنگ خونه زده شد و آیدا از چشمی نگاه کرد و گفت:هر چه قدر دوست دارین زنگ بزنین من درتون رو باز نمیکنم.فروزان زنگ زد به گوشی سمیرا و گفت در رو باز کنین.ولی آیدا گوشی رو از دست سمیرا گرفت و گفت:بعدا به حساب تو و فتانه هم میرسم!!!فعلا سمیرا مشغوله خوردن عرق پاهای منه!برید گمشید. سكس انجيلا وايت سمیرا در حالی که داشت کف پاهای دوست مهدیه رو میخورد گفت:اومممم…..نوبت منم میرسه آیدا جنده!!!!

از کون دادن بدش میاد ,ولی چه حرفه ای کون میده

آیدا گفت:پاهام دیگه توی کفش خیلی خیس شدن.بعد رفت کنار صورت سمیرا نشست و کفش هاش رو دراورد و دیدم کف پاهاش خیسه عرقه!!!!کف پاهاش رو برد نزدیک صورت سمیرا و به سمیرا گفت:بو بکش جنده!!!!!یادته همین بلا رو سره من اوردی؟
سمیرا یه نگاهی به کف پاهای عرقی آیدا کرد و گفت:اوففففف سكس انجيلا وايت حقت بود که عرق کف پاهام……(آیدا نگذاشت ادامه حرفش رو بزنه و کف پاهاش رو گذاشت رو دهن و بینی سمیرا و خفش کرد و واسش زبون و شکلک در اورد)اومممممم….ففففف…….خدا چه بویی میده سكس انجيلا وايت خفه شدم.

تحریک بشم و محکم تر تلمبه بزنم دیگه رو ابرا بودم روزی که تو کویر سكس انجيلا وايت بودم حتی نمیتونستم فکرشو بکنم همچین اتفاقی میوفته الهامو برگردوندم به حالت داگی دوباره تلمبه زدنو شروع کردم با یه انگشت هم سوراخه کونش رو میمالیدم که یهمو سرشو برگردوند سمتم گفت کون دوست داری؟منم با لبخند گفتم اره گفت امروز بهترین کونه زندگیتو قرار بکنی منم کلی ذوق کردمو کیرمو گذاشتم دمه سوارخش خواستم که بفرستمش تو محمد گفت صبر کن میخام نشونتون بدم استاد کیه تازه متوجه شدم که از کون منظور محمده لبخند زدم دیگه فرقی نمیکرد من باید انجامش میدادم محمد منو دراز کرد خودش اومد سكس انجيلا وايت اروم روی شکمم الهام هم اومد روی سرم محمد با دستش کیرمو گرفت که الهام گفت شما از خانومتون اجازه نمیگیرین که محمد خندید و گفت اجازه هست الهام هم گفت اره ولی به شرطی که خودم بزارمش تو اومد جلو یه تف روش انداخت و اروم محمد نشست سكس انجيلا وايت وای باورم نمیشد خیلی تنگ بود احساس کردم الان کیرم منفجر میشه از بس که تحت فشار بود شروع کرد به بالا پایین کردن اصلا فکرشم نمیکردم انقدر لذت بخش باشه بعد از چند دقیقه الهام روی شکمم حالت داگی گرفت طوری که سرش سمت من بود شروع کردم به خوردن لباش فوق العاده خوش طعم بود کونش رو داد عقب به سمت محمد و گفت بفرما محمد هم ارم کیرشو گذاشت تو حالا محمد هم داشت میداد هم میکرد صحنه فوق العاده جذابی بود محمد با ناله هاش داشت مارو هم دیوونه میکرد من دیگه تکون نمیخوردم اصلا سكس انجيلا وايت محمد با سرعت نور داشت تلمبه میزد هرچقدر تند تر تلمبه میزد کیر منم با همون سرعت تو کونش عقب جلو میشد الهام شروع کرد به خوردن گوش و گردنم در گوشم اروم گفت خوش میگذره؟از زوره لذت نتونستم جوابشو بدم محمد جوری الهامو کرد که دوباره هوس کردم بکنمش دو تاشونم بلند کردم اجازه ندادم دیگه بشینن الهامو خم کردم از پشت دستامو انداختم دور گردنش تا اونجایی که قدرت داشتم شروع کردم به تلمبه زدن الهام داشت جیغ میکشید به محمد نیگا کردم گفتم حالا فهمیدی استاد کیه ؟ الهام شروع کرد به لرزیدن بیشتر سكس انجيلا وايت خمش کردم محمد رفت جلوش کیرشو گذاشت تو دهنش محکم شروع کرد به تلمبه زدن با هم ارضا شدن منم نزدیک بودم وقتی این صحنه رو دیدم دیگه بدجوری حالی به حالی شدم کیرمو دراوردم الهام متوجه شد سریع برگشت زانو زد محمد هم کنارش محمد تخمام رو میخورد که با تمام فشار تو دهن الهام ارضا شدم اونم حتی نزاشت یه قطرش هدر بره با همون وضع مثه جنازه سه تایی تا ظهر خوابیدیم بعدا وقتی سوال پرسیدم محمدگفت که خیلی وقت بوده که خواستیم همچین سکسی رو تجربه کنیم ولی کسی که مورد سكس انجيلا وايت اعتماد باشه رو پیدا نمیکردیم که الهام تورو پیشنهاد داد که به مرور زمان اعتمادمون رو توی این مدت جلب کردی.

سکس الکسیس تکزاس سکس زوری خارجی

أنجيلا وايت انجيلا وايت سکس میلف ایرانی سكس ميلف

kir2kos com kir2kos net kir2kos shahvani com www shahvani com shahvani looti net