دانلود فیلم سینمایی سکسی سوراخ کونش میدرخشه ولی کردم توش

0 views

دانلود فیلم سینمایی سکسی سوراخ کونش میدرخشه ولی کردم توش

دانلود فیلم سینمایی سکسی کلینیکه جوری بود که یه قسمتش دکتر پوست و مو و زیبایی بود و یه قسمتش دندونپزشکی
خلاصه من خودم اون موقع بازاریاب لوازم تبلیغاتی دانلود فیلم سینمایی سکسی بودم و تو مجله کار میکردم و هم آگهی مجله میگرفتم هم لوازم تبلیغاتی مثل خودکار و سررسید میفروختم .
وقتی دکتر ازم پرسید چیکاره ای و شغلمو گفتم هی در مورد قیمتها سوال پیچم کرد. بعد از تموم شدن کارش گفت یه روز با نمونه کارهام برم پیشش و در مورد تبلیغات باهاش حرف بزنم منم به دکتر گفتم من براتون یه کمپین تبلیغاتی طراحی میکنم و چند روز دیگه میام.
چند روز بعد خوش تیپ کردم و رفتم کلینیک، ساعت ۸ شب بود دانلود فیلم سینمایی سکسی . منشیش گفت دکتر نیست. گفتم باشه و کمی با منشیه صحبت کردم که من مشاور تبلیغاتی ام، منشیه میگفت کارای تبلیغات دکتر رو من انجام میدم. خلاصه کمی حرف زدیم ولی چون من میخواستم با خود دکتره حرف بزنم و حرف زدن با منشیه رو بیهوده میدونستم زیاد به منشیه محل ندادم.

سوراخ کونش میدرخشه ,ولی کردم توش

سکس
البته منشیه خیلی توپ بود دانلود فیلم سینمایی سکسی. قدش بلند حدود ۱۷۵-۱۸۰ و وزن حدود ۸۰ کیلو، بدن تو پر و کون گنده رون های گوشتی، شکم کوچیک و سینه های ۸۰-۸۵ بزرگ و قیافه ی شبیه کسهای روسی و مانتوی سفید تنگ، من که مطمئن بودم دکتره این کص رو حسابی میکنه.
خلاصه چون کلینیک زیبایی هم بود باید منشی کص کلوچه ای میزاشتن پشت پذیرش.
اون مقدار کمی هم که حرف زدم بخاطر کص بودن منشیه بود. ولی تو فکر کص کردن نبودم و به فکر گرفتن سفارش بودم .
دختر خوشکل سکسی ,کوس پ کپپنش سفید سفید بود قنبل کرد که بزارم دانلود فیلم سینمایی سکسی توش دوس دشت بده دلش سکس میخواست منم بهش دادم کیری که میخاستو

سکس از کون خوبه ولی درد داره دفعه دوم کونم باز شده بود اهمیت نداد فقط گفت شل کن و نفس عمیق بکش واسه این که کمتر درد بکشم همین کار کردم که دیدم کیرش رفت تو کونم که اشکم.در اومد دادم.کل خونه رو گرفت چند لحضه نگه داشت داخل بعد اروم عقب جلو میکرد فقط کونم.میسوخت و درد داشتم که دیدم حرکاتش تند شد و تند تلمبه میزنه تا داد زدن نداشنم دردش زیاد دانلود فیلم سینمایی سکسی بود کم کم کونم بی حس شد شکمش به کونم میخورد صدا میداد کونم میلرزید تا کمرم لرزش کونم.رو حس میکردم دیگه پشت سر هم.به کونم چپ و راست سیلی مخکم.میزد بد جور دردم گرفت گفتم بسه با گریه گفت بگو غلط کردم به من میگی پادو و داهاتی جنده خانم گفتم غلط کردم دست بردار نبود بعد چند دقیقه داغی تو کونم حس کردم ابش اومد خالی سکس میا خلیفه کرد تو کونم چند لحضه روم خوابید ساعت 6 شده بودالکی بهش گفته بودم خانوادم ساعت 7 میان یکم.استراحت کرد منو داگی گزاشت دوباره کرد دانلود فیلم سینمایی سکسی کونم 10 دقیقه تلمبه زد ابش اومد با همون بگو غلط کردما از این حرفا کونم بدجور میسوخت بلندم کرد ببره حمام پاهام بسته نمیشد باز باز راه میرفتم از کونم.اب میرخت بیرون از لای رونم.به مچ پام.میرسد رفتیم حمدم دوش گرفت دستام گذاشت رو دیوار گفت قمبل کن.میترسیدم.گوش نکنم.یه بلایی سرم بیاره دوبازه دم کونم کرد داد داخل ضربش انقدر محکم بود چسب دیوار شوم سینم به کاشی سرد حمام چسبیده بود اونم از پشت کونم رو میگایید دیگه از کونم صدا میداد انقدر گایید تا باز ابش اومد باز خالی کرد کونم گفتم نزدیک دانلود فیلم سینمایی سکسی 7 برو الان میان فردا باز میارمت خودش و ننو شست سریع رفت بیرون وقتی رفت تازه درد کونم زیاد شد دست زدم دیدم دستم خونی شد فهمیدم. سکس میا خلیفهکونم پاره شد ولی خونریزی زیاد نبود دوباره دوش گرفتم رو سوراخ کونم. دانلود فیلم سینمایی سکسی دستمال گذاشنم نمیتونسنم خوب راه برم زنگ.به صاحبخونه زدم.گفتم.بیا خونه تهویل بگیر منم.وسایلم روجمع کردم اومد تهویل دادم گفت چته چرا این جوری راه میری گفتم رفتم کوه پام.گرفت گفت برو اب گرم خوب میشی خونه تحویل دادم زدم بیرون اومدم ویلای خودمون ساعت 10 شده بود دیدم زنگ زد الکی گفتم فردا باز 5 بیا دیدم کونم خیلی میسوزه دست میزنم یکم.خونی میشه زنگ.زدم به دوستم الکی گفتم یکی از دوستام.نامزد کرده از عقب داد خون میاد یکم چه کار کنه دو تا پماد اسم.برد گفت بگیر اول تو اب گرم بشین 5 دقیقه بعد دوتا دانلود فیلم سینمایی سکسی پماد رو بماله به سوراخش منم از داروخانه شبانه روزی خریدم.و شبش این کار کردم و صبح هم.زدم و سایل رو جمع کردم.خطم.رو خاموش کردم.خط دیگه هم داشتم.از اداره و مغازه به این خط زنگ .میزدن اومدم.تهران 2 روز بعدش که سوزش کونم.یکم.بهتر شده بود رفتم سر کار ولی تا یه هفته کج.مینشستم. و دیگه اومدم شمال اون جا دیگه نرفتم این بود داستان کون دادن.اولین بارم اونم به یه نوجوان البته 6 ماه بعد با یه مرد مسن که میگفت 53 سالشه و بهتون سکس میا خلیفه بر نخوره افعان بود کارگر دانلود فیلم سینمایی سکسی پارک بود 2 بار باز از پشت حال کروم.که دفعه دوم کونم باز شده بود و میگوزید که منم ارضا شدم و سایز سینم.بزرگتر شد بعد 3 بار کون دادنم الانم.تازه نامزد کردم.بعدا داستان کون دادنم.به افغان.رو مینوسیم واسطون.

سکس آلمانی

دانلود فیلمسکسی دانلود فیلم سوپر ایرانی دانلود سکسی داستان های سکسی شهوانی داستان های سکسی تصویری داستان های سکسی کردن کس کس کردن ایرانی کون کردن ایرانی ماساژ جنسی