دانلود فیلمسکسی سکس از کون خوبه ولی درد داره کشید ولی بعدش برگشت مثل اینکه

0 views
0%

دانلود فیلمسکسی سکس از کون خوبه ولی درد داره

دانلود فیلمسکسی شد می خواستم هرجوری شده برای یه بار هم که شده سکسو تجربه کنیم تا راحت شیم بنابراین تصمیم گرفتم برم ترکیه . البته قبلا هم رفته بودم ولی سکس نکرده بودم توی یکی از شهرهای ترکیه با یه نفر دوست شده بودم که از من می خواست براش زن ایرانی پیدا کنم اونا فک می کنند زنای ایرانی خیلی خانواده دانلود فیلمسکسی دوست اند و به شوهر خیانت نمی کنند و از این چیزا
حتی یکی بود میگفت عاشق یه دختر ایرانی تو شبکه های مجازی شدم و به خاطرش یه هفته دیوانه شدم و رفتم تیمارستان بس که خوشگل بود بدبخت فکر کرده بود عکس پروفایلش واقعا عکس خودش بوده ….

سکس از کون خوبه ولی درد داره

سکس
پسر صاحب هتلم می گفت شما مردای ایرانی خیلی لاشی دانلود فیلمسکسی هستین زنای به این خوشگلی دارین و باز می رید دیسکو بگذریم…
خلاصه ما با این دوستم که قبلا گفتم آخر شب قرار گذاشتیم بریم دیسکو که چند کیلومتر با شهر فاصله داشت راستش من یه ذره استرس داشتم خلاصه رسیدیم دیسکو که ایرانیای دیگه ای هم بودن اونجا سالنی که ما رفتیم خیلی شلوغ نبود یه آهنگ ترکی گذاشته بودن و دخترا اون وسط می رقصیدند که البته خیلی رقصشون زیبا بود دانلود فیلمسکسی محو تماشای این جک و جنده ها بودیم که یه دختر خوشتیپ بلوندی اومد تو که من به دوستم گفتم اینو می خوام اونم می گفت صبر کن اخر سر یکی را بلند کنیم ببریم خونه یه چند تا جوون اون طرف تر نشسته بودند که این دختر خواستندرفت یه چند دقیقه ای با اونا صحبت کرد و سیگار کشید ولی بعدش برگشت مثل اینکه باهم به توافق نرسیده بودند بعدن که ازش پرسیدم گفت بو می دادند اینم بگم یه دختری هم بود که به عنوان کس کش اون وسط ایفای نقش می کرد و هی می اومد می گفت کسی رو نمی خوای؟ دوستم به اون دختر دانلود فیلمسکسی ایجنت گفت اونم به دختری که در بالا اشاره
سوراخ گشاد خانوم از کون میده سوراخ کون گشاد

کیر سواری کوس تو خیس میکنه مامانم پاهای مامانمو گرفت کیر بزرگش رو مالید به چوچول مامانم شروع کرد به ضربه زدن مامانم داشت آخ و اوی سکسی میکرد که که محسن یکدفعه چپوند تو کوس مامانم خوابید روش شروع کرد به تلمبه زدن تو کس مامانم و خوردن لب و شونه و گردن و سینه مامانم که از تابش زیر سوتینش دانلود فیلمسکسی دراومده بود داشت حال میکرد و چشاشو بسته بودکه همون طور همدیگرو. بغل کردن و دور زدن مامام اومد بالا و شروع کرد به بالا پایین کردن رو کیر محسن اونم داشت ممه های مامانو مالدین ناز کردن بعد مامانم همین طوری که بالا پایین میکرد خوابید رو محسن شروع کرده به عشق بازی کردن و لب رفتن محسن هم مامانمو بغل کرده بود از زیر تلمبه میزد تند تند همزمان می‌گفت شیرین تو مال کی هستی جوون بکنت کیه مامانم نای حرف زدن نداشت که دوباره بدنش لرزید و ارضا شد بی حال افتاد محسن مامانمو به پهلو خوابوند شروع کرد ور دانلود فیلمسکسی رفتن با مامانم و بوس های با صدای بلند از مامانم ميگرفت مامانم هم داشت حال میکرد و محسن می‌گفت شیرین تو کی مال من میشی عزیزم مامانم گفت. من مال خودتم و گفت کامل مال من بشی دستشو از پشت گذاشت رو‌سوراخ کون مامانم گفت منظورم اینه مامانم خندید و گفتا نه نمیشه درد داره محسن هم شروع کرد به نشگون و قلقلک مامانم تا اینکه مامانم گفت برای دفعه بعد قول میدم که از پشت سکس کنیم محسن فوری بلند شد تاپ و سوتین مامانم رو درآورد مامانمو خوابود نشست رو شکمش شروع کرد به عقب جلو‌کردن روی دانلود فیلمسکسی ممه های مامانم با دستاش سینهاشو فشار میداد و محسن هم نوک پستون مامانمو گرفته بود میکشید وقتی می‌رسید به دهن مامانم یه بوس از سر کیر محسن می‌گرفت و بعد چند دقیقه نشست رو سینه های مامانم کیرشو گذاشت تو دهن مامانم شروع کرد به عقب جلو کردن مامانم چشاشو بسته بود دهنشو باز گذاشته بود. صدای ملج ملج پر شده بود که محسن کیرش درآورد خوابید رو مامانم کیرشو‌ کرد تو کوس مامانم شروع کرد به تلمبه زدن پاهای مامانم زیر محسن بود همدیگرو سفت بغل کرده بودند داشتن لبای همو می‌خوردن دانلود فیلمسکسی. یه ربع همون مدل محسن کرد و حرکاتشو‌تند رو تندتر که گفت داره میاد مامانم با صدای گرفته گفت نریزی توم که محسن کیرشو کشید آبشو خالی کرد رو سینه و شکم مامانم و بی هوش افتاد مامانم خودشو پاک کرد رو رفت تو بغل محسن یه نیم ساعت دراز. کشیدن بعد محسن بلند شد به بوس از مامانم گرفت و شروع کرد به پوشیدن لباس مامانم هم از تو کمدش یه شورت مشکی پوشید و با سوتینش بعد یه لباس لباس خوابش رو تنش کرد رفت محسن رو راه بندازه تو جلوی در کلی بوس کردن و قربون صدقه هم. رفتن محسن هی دفعه دانلود فیلمسکسی بعد رو یادآوری میکرد سکس بعدی یه هفته بعدش بود که صبحش مامانم رفت حموم بعد آماده شد رفت آرایشگاه ساعت ۳ با محسن اومدن خونه محسن چون اون دفعه شورت مامانمو پاره کرده بود ۷ دست و شورت و سوتین سکسی برای مامانم خریده بود مامانم یکراست رفت تو اتاق شروع کرد به لخت شدن شورت سوتین سفید رو درآورد یکیشون رو انتخاب کرد و به رنگ صورتی توری و یه تاپ بندی صورتی پوشید یا یه شلوار چسبون نازک‌که سفیدی رون هاش با رنگ شورتش معلوم بود رفت بیرون محسن رو‌مبل‌ نشسته بود مامانم رفت دانلود فیلمسکسی برای شربت آورد اومد محسن با دستش محکم زد رو کون مامانم که صدای مامانم در اومد محسن یه ویاگرا با شربت خورد و شروع کرد بدون مقدمه به مالیدن و‌لب گرفتن مامانم حسابی انگشتش کرد مامانم هم تو بغلش ولو شده بود محسن: شیرین جونم یادته که چه قولی داده بودی ؟ شیرین: با خنده پس بگو که این بریز و بپاش مال چی هستش نه.

پورن آمریکایی

دانلود فیلم سوپر ایرانی دانلود سکسی داستان های سکسی شهوانی داستان های سکسی تصویری داستان های سکسی کردن کس کس کردن ایرانی کون کردن ایرانی ماساژ جنسی ماساژ کس فیلم سکسی ماساژ

From:
Date: November 16, 2022