دانلود سکسی کوسشو براش پرکردم خیس آب شده بود

0 views

دانلود سکسی کوسشو براش پرکردم خیس آب شده بود

دانلود سکسی 26 سالمه داستانی براتون می نویسم مال یه سال پیشه قیافه نسبتا جداب و خوشگلی دارم به همین خاطر چند مورد دختر خوشگل زمان دانشگاه می تونستم تور کنم ولی اون موقع ها احمق بودم و اعتماد به نفسم هم پایین بود بنابراین برخلاف میل باطنی نمی تونستم ارتباطدانلود سکسی برقرار کنم الان هم که یا کسی نیست یا اگرم باشه پا نمی ده خلاصه اینو بگم که من با سکس و این چیزها خیلی زود آشنا شدم فک کنم 10 سالگی دلیلشم به خاطر یکی از فامیلا بود که دانلود سکسی جلوم جلق می زد و… ماهم از همون موقع جلقو شروع کردیم و خیلی در هوای کس بودیم

کوسشو براش پرکردم .خیس آب شده بود

سکس سالها می گذشت و ما همچنان در آرزوی کس بودیم و جلق می زدیم تا اینکه بالاخره صبرم تموم شد می خواستم هرجوری شده برای یه بار دانلود سکسی هم که شده سکسو تجربه کنیم تا راحت شیم بنابراین تصمیم گرفتم برم ترکیه . البته قبلا هم رفته بودم ولی سکس نکرده بودم توی یکی از شهرهای ترکیه با یه نفر دوست شده بودم که از من می خواست براش زن ایرانی پیدا کنم اونا فک می کنند زنای ایرانی خیلی خانواده دوست اند و به شوهر خیانت نمی کنند و از این چیزا
حتی یکی بود میگفت عاشق یه دختر ایرانی تو شبکه های مجازی شدم و به خاطرش یه هفته دیوانه شدم و رفتم دانلود سکسی تیمارستان بس که خوشگل بود بدبخت فکر کرده بود عکس پروفایلش واقعا عکس خودش بوده ….

کوچولوی حشری کیرمو بخور

پسر صاحب هتلم می گفت شما مردای ایرانی خیلی لاشی هستین زنای به این خوشگلی دارین و باز می رید دیسکو بگذریم…
خلاصه ما با این دوستم که قبلا گفتم آخر شب قرار گذاشتیم بریم دیسکو که چند کیلومتر با شهر فاصله دانلود سکسی داشت راستش من یه ذره استرس داشتم خلاصه رسیدیم دیسکو که ایرانیای دیگه ای هم بودن اونجا سالنی که ما رفتیم خیلی شلوغ
جوری کیر میخورد انگار شام شبش بود تا تخم تو دهنش میکردم گاییدمش با لذت گاییدمش با شهوت برام خورد تا آبم اومد.

اولین کار رفتم سر اینه و تیغ را ورداشتم و با سیبیلام خداحافظی کردم عین خود بوقلمو پرکنده شده بودم دانلود سکسی. یکساعت پا اینه بودم و روم نشد بیام بیرون.اما وقتی اندام مجی را یادم افتاد جون گرفتم و اومدم بیرون. اولش همه میخندیدن ولی اروم اروم عادی شد کون سفید . هرروز باشگاه.هرروز دویدن ماه دوم رسیدم به نزدیک85انصافا خوب شده بودم اروم اروم ارایشگاهم عوض شد و تیپم به قول خودم سوسولی.مو ژل میزدم و عطر میزدم و خلاصه اندام باحال. منی که قبلا تو کف یه چشمک بودم الان گوشیم پر از شماره دختر.از 24ساعت 23ساعت در حال چت کردن و مخ زدم. چنتاشونم یه مالشی داده بودم ولی هنوز میگفتم غیر مجی با کسی نباید بکنم و فکر میکردم فقط عشق اونه. چند وقت بعد دوباره همون نقشه را اجرا کردم و وقتی مامانش نبود رفتم در خونشون اومددرو باز کرد گفتم بیام تو کون سفید حرف بزنم گفت کسی بیاد ضایعه خلاصه رفتم تو حیاط گفتم حالا چی خوشت میاد.حالا مال من میشی. گفت باشه فرداشب فلان کافی شاپ وعده اومدم بوسش کنم گفت حالا نه فردا بعد کافی شاپ.خداحافظی کردم و رفتم. شب خوابم نمیبرد همش قلبم تند تند میزد و صحنه فردا را تجسم میکردم که چه بشود حتی فکر خاستگاری راهم کردم اما گفتم نه زوده حالا اون باید یکم منت منا بکشه. خلاصه فردا شد.راس ساعت خوشتیپ عطرم همه جا را پر کرده بود. میز اختصاصی .چندتا میز دور وبرم گرفتم که خالی باشه و بتونم راحت حرف کون سفید بزنم. سرم تو منو بود که ببینم کدوماش گرونتر و باحال تره گه دیدم یکی با یه زبون غلیظ تهرونی دانلود سکسی گفت سلاام. سرما بالا اوردم دیدم وای حدا یه شاسی هلو .مجی با یه پسره قد بلند خوشتییییپ با کلاس نشستن. پسره که گوشی ایفون طلایی رنگ یا یه کلید ماکسیما گذاشت رو میز که بفهمونه ماشین و گوشیش چیه. کون دختر روس باز میشود کس دوست مارابکنی من فقط مات مجی بودم یه مانتو که چه عرض کنم یه پارچه دور نصف دستاش و کمرش یه تاپ سفید بازباز و یه شلوار لی زخمی که نه متلاشی .نشست نصف سینه هاش پیدا بود. گفت معرفی میکنم دوستم واحتملا نامزدم سیاوش و به اونم گفت فلانی عاشق من و یهو دوتایی زدن زیر کون سفید خنده. پسره با یه صدای پر غرور و کلفت گفت خوب داداش شنیدم میخواستی تو پله های خونه کس دوست مارابکنی. فکر کردی که چی. مگه نگفت یه دستی میکشمت عین سگ. دلم میخواست زمین دهن باز کنه برم توش اما فقط گوش کردم گفت دانلود سکسی ببین جوجه پسر دهاتی. این تیپ و قیافه الکی که واسه خودت زدی مفت نمیارزه برو دنبال چندتا مث خودت و دیگم نبینم دور جنده من بچرخی وگرنه خودم میام کونتا میکنم و عکستا با بنر میزنم سر در خونتون و دوباره دوتایی زدن زیر خنده. بعدم با غرور گفت گارسون . اومد گفت این پسره چی سفارش داده گفت هنوز هیچی چندتا میز گرفته فعلا و منتظر مهموناش بود امر بفرمایید چی بیارم گفت هیچی .کارتشا داد وگفت همه را حساب کن نفری 50هم واسه بچه ها انعام بکش.این پسرم هرچی خواست بیار .دفعه بعد اومدم پولشا میدم. اونم تا کمر خم شد و گفت کون سفید چشم قربان. رفت و اومد کارت و اورد اصلا کاغذ رسید را ندید و انداخت رو میز. و گفت پسر مباظب کونت باش.و پاشدن رفتن. مات کون مجی بودم یه پاشنه بلند پوشیده بود وقتی راه میرفت همه به کونش نگاه میکردن و کیرشونا میمالیدن دانلود سکسی. منم که هرچی اونا دورتر میشدن انگار خورشید داشت غروب میکرد . تا شب همونجا موندم و به رویاهایی که واسه سکس با مجی کرده بودم فکر میکردم. وتو ذهن کینه ای میشدم.

سکس اتوبوس

داستان های سکسی شهوانی داستان های سکسی تصویری داستان های سکسی کردن کس کس کردن ایرانی کون کردن ایرانی ماساژ جنسی ماساژ کس فیلم سکسی ماساژ سکسی ماساژ ماساژ سكسي فیلم ماساژ سکسی