أنجيلا وايت از کون دادن بدش میاد ,ولی چه حرفه ای کون میده

0 views

أنجيلا وايت از کون دادن بدش میاد ,ولی چه حرفه ای کون میده

أنجيلا وايت خلاصه این داستان تموم شد و 1 ماه گذشت.آیدا خیلی از دست سمیرا و فاطمه و دخترش و خواهرشوهراش عصبی بود و هر وقت فاطمه رو میدید یه حال و احوال پرسی خشک و خالی هم نمیکرد.تا این که یه روز من خونه بودم زنگ خونه به صدا در اومد.آیدا از چشمی در نگاه کرد و گفت فاطمه هست.تو برو توی اتاق درت رو هم ببند. انجيلا وايت گفتم چرا؟گفت من با سمیرا آشتی کردم و گفتم بیاد و قراره دو تا از دوستاش رو هم بیاره.گفتم دیوونه دوباره میخوایی دهنت رو سرویس کنن؟!؟ آیدا گفت:تو حرف نزن.من نمیتونم طاقت بیارم!1 ماهه این قضیه روی اعصابمه أنجيلا وايت باید حال این ها روبگیرم.گفتم باشه.آیدا درو باز کرد.فاطمه و اومد تو خونه و گفت:دیگه نقشه ای که نداری آیدا خانم!اون دفعه که یادته چه بلایی سرت آوردم؟!؟

کوس آسیایی بهترین کوس دنیا,دختر حشری آسیایی هم خوب ساک میزنه با اشتها انجيلا وايت کیر میخوره و سوراخ خیلی تنگی داره آب کیر رو تا ته قورت میده و عشق خوردن ابن کیر هستش ولی از همه بهتر سوراخی تنگ کوس و کونش هست باریک و بسته است همیشه کوش تنگش .

هستی…….اوممممم أنجيلا وايت اوفففف بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه أنجيلا وايت و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده

سکس بعد از نیم ساعت که سمیرا کون و پا داد به خورد زنه أنجيلا وايت من ساکش رو برداشت و گفت دیگه من دوستی به اسم آیدا ندارم.آیدا نگاش کرد و گفت خیلی پررویی جنده!من رو جلو شوهرم گاییدی حالا طلبکاری؟؟؟دوباره سمیرا اومد جلو آیدا و پاهاش گذاشت روی صورت آیدا!!!!!آیدا گفت باشه گوه خوردم از کونتم که خوردم.بسه انجيلا وايت سمیرا تمومش کرد و با کف پاش محکم زد توی دهن آیدا و آیدا رو پرت کرد اون طرف و بدون خداحفظی رفت.آیدا اومد در رو روی من باز کرد.دیدم صورتش سرخه سرخه و داره گریه میکنه.منم گفتم تا تو باشی از این کارا نکنی!آیدا گفت أنجيلا وايت نامرد نیومدی نجاتم بدی؟گفتم جلو زن مردم میومدم که فتنه میشد

جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد Angela White
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد!!!و میگفت:اوممممم………اومممممم……..
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت أنجيلا وايت روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه
طعم کوس تنگ آسیایی با کون برزیلی ,باسن برجسته خوش فرم به خوبی کیر توش جا میشه ,دستاشو از پشت قفل کرده و فقط خوب کون میده
هم خوب کوس میده

چشم بادومی از دو سوراخ سرویس میده !!!بعد رفتن.من توی أنجيلا وايت اتاق موندم بیرون نیومدم آخه کیرم سیخه سیخ بود.آیدا به سمیرا گفت:خاک برسرت با این نقشت کثافت جنده!سمیرا هم که اعصابش خورد بود اول اومد در اتاق رو روی من قفل کرد.من پریدم بالای شیشه اتاق دیدم سمیرا داره با کف پاهاش میکوبونه توی صورت آیدا و میگه:کی جنده ست؟؟؟بعد آیدا رو خوابوند و کف پاهاش رو اول کرد توی کفش و با کفش گذاشت روی صورت آیدا و گفت:به خاطره تو آشغال از کون دو تا جنده خوردم!!!!بعد از 5 دقیقه پاهاش رو از کفش درآورد و مالید روی صورت زن بیچاره من انجيلا وايت آیدا هم داد میزد و التماس میکرد:خفه شدم أنجيلا وايت اوففففف……چه بوی گندی میده…….عرق کف پاهای اون ها بهتر بود……اوففففف……خیلی بو میده سمیرا……..بسه……….گوه خوردم.سمیرا گفت:به قول فاطمه فعلا باید عرق کون و پا بخوری!!!!آیدا گفت:تو رو خدا کون دیگه نه!!!!!در همین حین سمیرا شلوارش رو در آورد و نشست روی صورت آیدا!!!!!آیدا داد میزد:کون بو گندوت رو از روی صورتم بردار سمیرا جنده!!!!!اوففف……….بوی گوه میده……….اوفففففف……..عرق کونت بوی گوه میده.

انجيلا وايت این طرف نمیدونین داشتن با سمیرا چه کار میکردن!!!!!فاطمه داشت با گوشی أنجيلا وايت فیلم میگرفت و دوتا خواهر شوهراش با کف پاهاشون صورت سمیرا رو خفه میکرد و زبونه سمیرا رو میمالوندن کف پاهاشون!!!سمیرا هم عرق پاهاشون رو میخورد.من توی اتاق آبم اومد و ریخت توی شلوارم!!!!فاطمه از به سمیرا گفت:نگاه کن توی دوربین و از مزه کف پاهاشون بگو!سمیرا گفت:گوه نخور کثافت!!!!مزه عرق میده دیگه!!!!ولم کنین.گوه خوردم.فاطمه گفت:فعلا باید کف پا بخوری.سمیرا هم میلیسید و میخورد انجيلا وايت و خواهرشوهرهای فاطمه هم میگفتن أنجيلا وايت پاهامون.

کون سفید سکس خشن ایرانی

انجيلا وايت سکس میلف ایرانی سكس ميلف

kir2kos com kir2kos net kir2kos shahvani com www shahvani com shahvani looti net looti