کیر خوری تنبیه دختر بد از کون میدیدمش بعدا از اونجا رفتن یه جای دیگه روستا

کیر خوری تنبیه دختر بد از کون

کیر خوری من زیاد خوک نیستم و بصورت طبیعی ۳-۴ دقیقه تلمبه بزنم ابم میاد تو چند روش کوتاه ۱ دقیقه ای تلمبه زدم که دیگه خودتون تو فیلم سوپرا زیاد دیدین و براتون تعریف نمیکنم که این جقیا با این قسمت داستان جق بزنن.خلاصه اقا حس کردم داره ابم میاد کشیدم بیرون و رو سینه هاش خالی کردم. بهش گفتم تو شدی؟ گفت نه.
ضد حال خوردم . کصکش مادرجنده ی کسو انقدر کص داده بود که باید نیم ساعت کصش میزاشتی تا ارضا میشد.
خلاصه با دست و زبون انقدر واسش زدم تااونم راحت شد.
اخرش که کار تموم شد و یادش اومد من مثلا خواستگارشم گفت من پرده مو تو کودکی کیر خوری که میرفتم دوچرخه سواری از دست دادم و من تا حالا کص ندادم که من کیر به دست شدم از خنده و گفتم عرعر.
بعدش گفت بیا فیلمو پاک کن. رفتم پشت دستگاه دوربین و گفتم رمزو بگو گفت ندارم که. گفتم ای کیرم دهنت رمز نداری چطوری پاک کنم؟
همش حرف سکس میزد

تنبیه دختر بد از کون

سکس
میرفتم پیاده روی تو روستا عصرها پیرهن ورزشی مشکی با شلوار که ست بود با هدفن کیر خوری که اهنگ گوش میدادم.یه کلاه کشی نقاب دار هم.سرم هر روز کارم این بود تو مسیر همیشه یه پسری بود کنار یه باغ همیشه نشسته با گوشیش ور میرفت بد نگاه میکرد چند بارم.تیکه انداخت چیزی نگفتم.از من خیلی کوچیکتر بود مال اون روستا نبود غریبه بود یه روز هین قدم.زدن یه خانمی سلام کرد نشناختم.منم سلام کردم گفتم به جا نیاوروم گفت منو نشناختی من زهرام.گفتم زهرا کیه گفت بابا همسایه سابق مادرت اینا تازه دوزاریم افتاد اینا قبلنا همسایه خونه مادرم اینا تو این روستا بودن بچه بودم میوموم میدیدمش بعدا از اونجا رفتن یه جای دیگه روستا خونه ساختن اونجا اول مستاجر بودن بعد دیگه ندیده بودمش کلی احول پرسی کرد و دست اخرم ازم خواست امکان داره شماره بهش بدم تا که گاهی زنگ.بزنه با مادرم حرف بزنه منم شماره دادم گفت امروز کار دارم ولی فردا حتما میام مادرت رو میبینم کیر خوری دیگه منم رفتم خونه و جریان.به مادرم گفتم.اونم.به زور شناخت چون خیلی سال بود ندیوه بودش بعد شام.گوشیم زنگ.خورد جواب دادم بله بفرمایید که دیدم پسره فکر کردم از اداره هست بعد دیدم نه صداش جوونه گفت .امرتون گفت قصد اشنایی دارم.که قطع کردم. چند بار زنگ زد باز قطع کردم. اس داد چند تا که کلا بلاکش کردم

بالش زیر شکم گذاشت کلی کونم رو ناز و بوس کرد
فرداش از خط دیگه زنگ زد ول کن نبود با کلی اصرار گفتم.شماره منو از کی گرفتی گفت اون خانم که دیروز باهت اهول پرسی کرد از اون با تعجب گفتم.از زهرا خانم.گفت اره ما ازش خونه اجاره کردیم واسه یه ماه وقتی واسه پیاده روی از جلوم.رد میشدی پا نمیدادی بهش گفتم این خانم میشناسی اول گفت نه ولی بعد پرس و جو کرد فهمید دختر همسایه سابقشی کیر خوری چون بزرگ شدی نشتاخته بودت بهش گفتم واسه ازدواج با داداش بزرگم شمارش رو لازم دارم باهاش حرف بزنه اون پیر زنم.باور کرد اومد جلوت رو گرفت شماره گرفت داد به من بدم به داداشم.مثلا تازه قضیه رو فهمیدم.کلی عصبانی شدم اونم بلاک کردم.عصری خود زنه اومد خونمون با مادرم کلی احوال پرسی و از اون خانواده تعریف کردن که خودشون خوبن ولی پسر بزرگشون رو من ندیدم مادرم تعجب کرد چون قضیه رو نمیدونست بعد زهرا خانم واسش تعریف کرد منم از اتاق اومدم بیرون گفتم کار اشتباهی کردی شمارم رو بدون اجازه من دادی به غریبه بیچاره سرخ شد معذرت خواست مادرم از دلش در اورد بعدشم با کلی معذرت خواهی رفت مادرم گفت چته دختر گفتم.بابا شماره رو داده به بچه اونم از دیروز مزاحم میشه که مادرم و خواهرم کلی مسخرم کردن و خندیدن دو باره کیر خوری از شماره دیگه زنگ زد نمیدونم از کجا این همه خط داشت کار اون زنگ.زدن بود کار من قطع کردن اس میداد مرتب اس عاشقانه منم کم.کم از بیکاری در میومدم کارم بود اس عاشقانه خوندن و به دوستام فرستادن و خندیدن دوستم که متاهل بود گفت دیوانه یه بار تجربه کن اون که تو رو نمیشناسه منم کلی فحشش دادم اونم واسم پیام سکسی و گیف سکسی میفرستاد از تل منم خب هشری میشدم گاهی میرفتم حموم به بهونه دوش گرفتن خود ارضایی میکردم راستی بگم.اسمش سینا بود فقط 19 سالش بود قیافش بدک نبود ولی بچه پورو بود کیر خوری کار نداربم همش حرف سکس میزد یه شب به حرف دوستم فکر کردم.گفتم.این که منو نمیشناسه تا الان که 37.سالمه تجربه نکروم.یه بار تجربه کنم.بعدش خطم رو رفتم شهر فوقش خاموش کنم.خط دیگه بگیرم بعد کلی اصرار از اون و انکار از من قرار گذاشتم.باهاش گفت یه جایی تهیه کردم گفتم.ادرس داد گفت کرایه یه روز رو دادم.گفتم.من.فقط ساعت 3میتونم.بیام یک ساعت بیشتر نمیمونم گفت اشکال نداره ادرس رو میشناختم اونجا کسی منو نمیشناخت.دلم تاپ تاپ میزد استرس داشتم وقتی رسیدم.زنگ زدم.در رو باز کرد رفتم.تو حیاط کیر خوری گفت بیا داخل هم استرس داشتم هم ترس رفتم داخل از استرس دستشوییم گرفت گفتم سرویس کجاست نشونم داد اومدم بیرون گلوم.خشک شد گفتم اب داری یه لیوان اب داد بهم.خوردم لیوان.بهش دادم چسبید بهم.شروع به ماچ کردن و بوس کردن.نفهمیدم.کلی مانتو در اورد کی لختم کرد سینم تو دهنش بود داشت میخورد پشیون.بودم.ولی فایده نداشت با هول هاش خوروم.به ستون پشت سرم منو چسبوند به ستون محکم.سینم میخورد اومد رو ناف و شکم.خورد دکمه شلوار باز کرد محکم.کشید پایین طوری که شورتم در اومد صورتش کرد لای کیر خوری رونم.کوسم.تو دهنش بود میک میزد اهم.در اومد پاهام شل شد نتونستم.خودم.رو نگه.دارم.نشستم.رو زمین با ولع کوس و کون.و سینم.رو میخورد کل بدنم.خیس شده بود از اب دهنش شاید نیم.ساعت میخورد که یه بار از خورونش ارضا شدم.دمرم کرد بالش زیر شکم گذاشت کلی کونم رو ناز و بوس کرد گفته بودم دخترم قول داده بود با دختریم کار نداره سوراخ کونم مبخورد گاهی کوسم رو چاک.کونم لیسس میزد

 

ممه خوری کس خوری انال آنال سکس دانلود فیلم سکسی خشن سکس ایرانی خشن سکس زوری خشن سکس خشن گروهی فیلم سکس خشن فیلم سکسی خشن کلیپ سکسی

Actors: Monroe Fox

One thought on “کیر خوری تنبیه دختر بد از کون میدیدمش بعدا از اونجا رفتن یه جای دیگه روستا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *