چت شهوانی کون برجسته هوس ناک مادر زاد بودن و شرت پاره خواهرم

0 views

چت شهوانی کون برجسته هوس ناک

چت شهوانی خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی بود چت شهوانی خواستیم بیاریم خونه بازم نشد به خاطر همین دیگه باهاش قهر کردم چون منو دوس داشت به گفته خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب نمیدادم اصلا

عذر خواهی کردمو و برگشتم خونه بی سر وصدا کلید انداختم در رو باز کردم دیدم انگار یکی پایین پیش خواهرمه اروم رفتم از پنجره نگاه کردم وای چه صحنه هولناکی بود خواهرم روی زمین بود و علی روی سینه اش نشسته بود و داشت سعی میکرد لختش کنه ، و چیزی که از همه بیشتر سخت بود برای من التماسهای خواهرم به علی بود و اون چت شهوانی نامردم نمیدونم چرا اینجوری لاشی شده بود تا اونرمان اصلا چنین رفتاری ازش بعید بود بدون اهمیت به التماسهای خواهرم با کشیده پاسخ التماسهاشو میداد خواهرم مثل ماهی که روی خاک افتاده با تمام وجود تقلا میکرد نذاره علی لباسهاشو دراره ولی این تلاش تنها باعث پاره شدن لباس هاش شده بود زمانی که من رسیدم تنها شلوار پاش بود و نیم تنه بالاش کلا فقط یه سینه بند ازش مونده بود که اونم یک بندش بریده شده بود و به شونه خواهرم اویزون بود
نمیدونستم باید چکار کنم علی لعنتی تو یک دردسر انداخته بودم که هر طور که فکر میکردم میدیدم راه حل اون نیست در نهایت ترجیح دادم صبر کنم
علی طوری رو شکم خواهرم روی دوزانوش نشسته بود که دستهای محبوب که کنار بدنش بود زیر پاهای علی بود و‌علی با پاهاش محکم گرفته بودش و با دستهاش هم داشت سینه های خواهرمو که حالا 19 سالش بود چنگ میزد بعد از چند دقیقه یکم اومد پایین تر تا بتونه سر پستونهای محبوب رو بکنه توی دهنش و‌شروع کرد به میک زدن محبوب سعی میکرد چت شهوانی از رگ مردی و رفاقت علی استفاده کنه و مدام بهش یاداوری میکرد که دوست منه و اون ناموس هر دو تامون هست نه فقط برای من و باز بهش میگفت کاری که نباید میشد شد اشکال نداره اون به کسی نمیگه به شرطی که دیگه از این جلوتر‌نره ولی علی نامرد یهو حمله کرد به شلوار محبوب وبا اینکه محبوب پشت سر هم لگد مینداخت و تقلا میکرد علی زورش بیشتر بود طفلک محبوب هنوزم تلاش میکرد علی رو یجورایی منصرف کنه و ازش خواهش میکرد بدتر از اینش نکنه
ولی بعد از اینکه علی شرت محبوب رو هم پاره کرد و از رونش اویزون شد ، محبوب با یه دستش چت شهوانی رو کسش رو گرفته بود و دست دیگه اش رو روسینه اش بود
انصافا تا اون لحظه خوب از خودش دفاع کرده بود و علی حتی با کتک نتونست حریفش بشه
علی به محبوب گفت چند لحظه مثل حیوون گاز نگیر و لگد ننداز تا ارضا بشم کاریت ندارم میدونم دختری و برا اون میترسی ولی من که نمیخوام آبروتون رو ببرم برادرت دوست منه یه حال لاپایی میکنم و تموم ولی اینبار گازم بگیری بخدا با مشت دندونات رو خرد میکنم خودت هم میدونی من تا ابم نیاد ولت نمیکنم حتی اگه داداشت هم بیاد و مجبور باشم جلوی اونم کارمو میکنم پس تو کاری نکن که هم آبرو ریزی بشه و‌همه ملت بفهمن من با تو این کار رو کردم و هم یه خون راه بیفته بهرحال داداشت برسه اونوقت اون مجبوره یا منو بکشه یا بدست من کشته بشه خب حقم داره فردا تو مسول خون من یا برادرت هستی محبوب که دیگه چاره ای هم نداشت گفت چیکار کنم ، علی گفت من فقط یکم التمو میکشم‌ زیر شکمت و بالای رحمت اگه اروم باشی و تفلا نکنی تا سریع ارضا بشم بعدش کاریت ندارم دیگه و با هر مکافاتی بود با قسم خوردن به اینکه اگر محبوب باهاش همکاری کنه به همین رضایت میده ولی چت شهوانی در مقابل محبوب هم باید کاملا در اختیارش باشه
محبوب که دید علی قسم خورد کمی خیالش راحت شد و گفت علی اقا مراقب باشی چیزت نریزه دور و بره رحمم بکشه داخل باردار بشم مسائل زنانگیم تو وضعیتی هست که خیلی احتمال بارداری بالا هست
علی گفت منکه قسم خوردم و یه لحظه خودش هم کامل لخت شد و به محبوب گفت دستتو بردار و محبوب با خجالت دستشو برداشت و گرفت جلوی چشمهاش

فقط اگه اومدیم خواستگاری یجورایی به مامانت اینا حالی کن جواب رد ندن و لباساشو سریع پوشید و رفت محبوب هم اروم لای پاهاش رو پاک کرد و لباسهاشو گرفت زیر بغلش وشکسته و درب و داغون رفت سمت حمام نمیدونم از درد بکارتش بود یا فکر اینده که اونجوری ضجه میزد
اگرچه چند ماه بعد محبوب رسما زن علی بود و بچه ای که تو شکم محبوب بود صاحب داشت ولی من هیچ وقت نتونستم بعد از این ماجرا به علی اعتماد کنم و ببخشمش و الان هم که بچه اشون دیگه مردی شده برا خودش همیشه علی رو یک متجاوز به ناموس میدونم و اون پسر هم سندش هر وقت اون پسر رو میبینم یاد شکنجه اونشب مادرش می افتم چت شهوانی که من کس کش با اعتماد بیخود به یک نا رفیق پاره جگرمو که از گل نازکتر نشنیده بود انداختیم زیر چنگ‌یه حیوان نارفیق تو این بین اونی که بی گناه بود بیشترین تاوان رو هم داد تاوان یک برادر آشغال که حتی عرضه مراقبت از تنها خواهرش رو نداشت و با خودم میگم خدا میدونست که ما عرضه مراقبت از دسته گل چت شهوانی آسیب پذیری مثل خواهر رو نداریم که یکی اونم زوری بهمون داد shahvani.

سکس ضربدری

سکسی شهوانی فیلم شهوانی داستان های شهوانی داستانهای سکسی شهوانی سکس شهوانی شهوانی داستان داستان سکس شهوانی سایت شهوانی داستان سکسی شهوانی شهواني شهوانی عکس سکس ایرانی

Charly Summer in Jules Jordan ‘Charly Summer: Double Stuffed Extravaganza!