فیلم پورن ایرانی زنان جنده حشری عاشق گنگ بنگ نمیتونستم به چشمای ساحل نگاه کنم

0 views

فیلم پورن ایرانی زنان جنده حشری عاشق گنگ بنگ

فیلم پورن ایرانی توی حمومم تن همو مالیدیم اسم من الهامه. 24 سالمه و عضو یه خانواده مذهبی هستم یه داداش دارم و با پدر و مادرم زندگی میکنم. خانواده ی ما از اون مذهبی های درجه یکن تا برم دانشگاه نمیتونستم حتی صورتمو تمیز کنم و همه مسخرم میکردن. توی خونه نه من و نه مامان جز لباس گشاد و بلند نمیپوشیم. هیچوقت آستین کوتاهم نپوشیدم توی خونه. همه رفت و آمدام کنترل میشد و تنها تعریفی که از رابطه و پسر شنیده بودم فقط از دوستام بود. از طرفی خانواده دوس داشتن زود شوهرم بدن ولی من طفره میرفتم و روی هر خواستگاری یه عیبی میذاشتم. دوس داشتم قبل از ازدواج یه سری چیزها فیلم پورن ایرانی رو تجربه کنمو به خاطر آزاد شدنم از این زندگی دلم نمیخواست خودمو اسیر شوهر کنم. این مدل زندگیم ادامه داشت تا یه همسایه جدید برامون اومد. یه زن و شوهر جوون که اونا هم به ظاهر مذهبی بودن. خانوادم خیلی روی دوست هام حساس بودن ولی بعد از یه مدت خانوم همسایه جدیدمون که ساحل اسمش بود دل مامانمو به دست آورد و مامان اجازه میداد تا شب که شوهرش میاد پیشش باشم کمکش کنم و چون دستپختش خوب بود ازش آشپزی یاد بگیرم. ساحل خانواده سنتی داشت ولی بعدا فهمیدم وقتی با شوهرش بیرون میرن یا مسافرت میرن هرجور دوس داره لباس میپوشه. اون منو کامل درک میکرد. خورد خورد جواب همه سوالامو میداد. راحت از سکسش با شوهرش برام تعریف میکرد. فیلم سوپر برام میذاشت تا ببینم و میگفت نباید اینجور چیزا برات عقده باشه.

زنان جنده حشری عاشق گنگ بنگ

.سکس

جای سینه هاش و کسش خالی بود
پشت خوابیده بود رفتم روی تخت که گفت اینجوری میخوای بیای لباساتو در بیار روغنی میشه بعد از منم نوبت خودته. هیجان همراه با استرس داشتم دستام میلرزید. انقد ساحل برام عزیز بود که نمیتونستم جلوش مقاومت کنم. لباسامو درآوردم با شرت و سوتین رفتم روی تخت. روغنو پشتش ریختم و راحت کل پشتشو با روغن بچه ماساژ دادم. آروم از کمرش پایین اومدم کونشو ماساژ میدادم که لاشو باز کردو گفت سوراخمو یادت نره. حس عجیبی داشتم. پشتش که تموم شد برگشت سینه هاش از من بزرگتر بود چشماشو بسته بود شکمشو که ماساژ دادم گفت سینه هامو جا انداختی گفتم آخه اونا رو که موم نزده فیلم پورن ایرانی گفت کل بدنمو روغن بزن حرف گوش کن. وقتی سینه هاشو میمالیدم لبشو میگزید خیلی ادامش ندادم. گفتم اونجاتم بزنم گفت اسم داره گفتم خب روم نمیشه خودش دستمو گذاشت روی کسش و گفت کسمو بمال انقد که خیس بشم منم شروع کردم گاهی انگشتمو تو میبردم و داشتم یه حس تازه رو تجربه میکردم دوس داشتم این حالو. ساحل یهو پاشد منو برگردوند خودش سوتینمو باز کردو شرتمو از پام درآورد گفت میبینم که خیس شده شرتت. کلی خجالت کشیدم گفتم ببخشید. گفت خجالت نداره که با روغن بچه به جون تنم افتاد. اول پشتمو فیلم پورن ایرانی بعد که برگشتم سینه هامو ماساژ میداد خیلی دوس داشتم این حالو کم کم نفسام مدلش عوض شده بود و صدام بیشتر شبیه آه و اوه شده بود سراغ کسم که رفت چند ثانیه ای بیشتر طول نکشید که لرزش خفیفی توی تنم حس کردمو یهو انگار یه آرامش خاصی بم دست داد.

سکس سخت و ارگاسم

شل شدم. ساحل پاشد و رفت سمت حموم. اون روز توی حمومم تن همو مالیدیم ولی وقتی خواستم لباشو بوس کنم جلومو گرفت. گفت الهام من لز نیستم فقط برای اینکه تو یه تجربه قشنگ داشته باشی این کارو کردم بهتره دیگه ادامش ندیم و من که تازه با یه دنیای جدید آشنا شده بودم بعد از بیرون رفتن اون از حموم یکم با خودم ور رفتم فیلم پورن ایرانی ولی کارساز نبود دلم یکیو میخواست که اونجا همرام باشه دخترو پسرش فرقی نمیکرد ولی حیف که دستم به هیچ جا بند نبود.

اون روز گذشت. هر از چندگاهی که از سکسش با شوهرش تعریف میکرد حالم حسابی خراب میشد یه روز گفتم کاش جای این تعریفات میتونستم سکستونو ببینم. ساحل گفت: من که مشکلی ندارم اتفاقا دوس دارم چندتا عکس از سکسمون داشته باشم تو بیا ازمون عکس بگیر. گفتم آخه نمیشه که مامانم نمیذاره وقتی شوهرت خونست بیام. گفت فیلم پورن ایرانی من میگم امیر زود بیاد خونه تا تو بتونی باشی. فقط من میخوام به امیر بگم زیرش نزنی ضایع بشم. من که خیلی وقت بود توی تصوراتم به سکسشون فکر کرده بودم و داشتم به آرزوم میرسیدم گفتم نه مطمئن باش. روز موعود رسید من پیش ساحل بودمو حسابی کمکش کردم خودشو آرایش کنه و آماده بشه. وقتی لباس سکسی قرمز رنگشو که جای سینه هاش و کسش خالی بود تنش کرد منم دوربینو آماده گذاشتم و رفتم مانتو و شالمو سر کنم. ساحل قاه قاه زد زیر خنده گفت تو میخوای سکس ما رو ببینی بعد با مانتو و روسری. گفتم روم نمیشه تا حالا هیچ فیلم پورن ایرانی مردی جز محارمم موهامو ندیدن. گفت: الان امیر محرم ترینه توئه منو برد یه تاپ تنم کردو یه دامنم پام کرد گفت حالا اونجوری شدی که دوس دارم. با اینکه لباس تنم بود حس میکردم لختم. از خجالت داشتم خیس عرق میشدم گفتم من توی این یکی اتاق میمونم تا شما آماده بشین. ثانیه ها نمیگذشت انقد هیجان داشتم مرتب توی اتاق راه میرفتم. صدای اومدن امیر اومد. شاید ده دقیقه ای از اومدنش گذشته بود که ساحل صدام کرد. اومدم از اتاق بیرون و سمت اتاق خوابشون رفتم امیر سمتم اومدو دستشو دراز کرد باهاش فیلم پورن ایرانی دست دادم اولین مرد غریبه ای که تنش به تنم خورده بود. من سریع رفتم گوشه ی اتاقو از ویزور دوربین حرکاتشونو نگاه میکردم. حرارت اتاق بالا رفته بود. تنشون توی هم گره میخورد و من از زوایای مختلف نظاره گرشون بودمو عکس میگرفتم. وقتی ساحل کیر امیرو از توی شرتش درآورد قبلم یه لحظه ایستاد انگار.

نوک سینه توی دهنم گذاشتمو شروع کردم میک زدن
ولی من که از این فاصله نزدیک داشتم میدیدمو خیلی هواییم میکرد. سعی کردم حسمو بروز ندم جلوی لنز دوربینم داشت براش ساک میزد. ساحل گفت هرجا فرممون بده خودت بیا درستمون کن چندتا عکس از ساک زدنش گرفتم ولی به دلم نمیشست. گفتم آقا امیر با این زاویه کل صورت ساحل گرفته میشه. ساحل گفت خودت بیا جلو دوربینو کنار گذاشتم سمتش فیلم پورن ایرانی رفتم. انگار حیام از بین رفته بود و مثل یه عکاس حرفه ای رفتار میکردم. یکم تن امیر رو کج کردم دستمو سمت صورت ساحل بردم. زاویه اشو تغییر دادم با همون فرمی که ساخته بودم کیر امیر که از دهن ساحل بیرون اومده بودو با دست به سمت دهنش هدایت کردم جوری که زاویه بهم نخوره. یه لحظه به خودم اومدم من داشتم چیکار میکردم. لذت عجیبی داشت.

کون تنگ
سکس زورکی فیلم سکسی المانی سکسی الکسیس سكس الماني سکس المانی سکس آلمانی سکسی المانی داستان سکس ضربدری سکس ضربدری ایرانی سکس ضربدری کون کردن