فیلم سکسی المانی کوس خیس آب کیری زن آلمانی مختلف که هر کدوم داستانا و هیجانی

فیلم سکسی المانی کوس خیس آب کیری زن آلمانی

فیلم سکسی المانی شوهر جنتلمن و جندگی من
اسم من پریساس الان ۲۹ سالمه و تو یه شهر شمالی زندگی میکنم با شوهرم
من تو سن ۱۸ سالگی با شوهرم آشنا شدم دو سال باهم بودیم و بعدش ازدواج کردیم تو این دوسال اون پرده منو زد و من اولین سکسمو با عشقم تجربه کردم اینم بگم ما به شدت همدیگرو دوست داریم و هنوزم بعد چند سال از ازدواج چیزی از عشقمون کم نشده
از خودم بگم پوستم سفید با کمر باریک و بالا تنه و پایین تنه توپر و مردونه پسند جوری که شوهرم بعضی وقتا با عکسای بدن من خودشو ارضا میکنه اگه خودم نباشم
اسم شوهرم سعیده یه مرد جذاب ۳۲ ساله با یه کیر نسبتا بزرگ که همیشه منو فیلم سکسی المانی ارضا میکنه و بم حال میده
ذهن سعید کاملا باز و روشن بود و جهان اولی فکر میکرد و این باعث یه وجه از خوشبختیه من بود

اون مسئله سکسو با عشق جدا میکرد و اعتقاد داشت هر کسی میتونه تا توان داره با هر شخص تو هر زمانی آزادانه سکس کنه
تا جایی که به کسی آسیبی نرسه
و من وقتی فهمیدم تفکرات سعید اینجوریه خیلی بیشتر از قبل عاشقش شدم
سعید تقریبا روم بیغیرت بود و همین باعث شد منی که تا قبل ازدواج چادری بودم فیلم سکسی المانی(البته اونچنان مذهبی نبودم فقط حجاب داشتم) بعد ازدواج کاملا تیپم آزاد شده بود و روم به مردا بیشتر وا شد
مثلا بیرون که میخواستم برم یه ساپورت نازک رنگ روشن یا نیمه روشن با مانتو جلو باز و یه تاپ که تا رو نافم بود و یقش کامل تا اول خط سینه هام باز بود میپوشیدم فیلم سکسی المانی و میرفتم و میدیدم که نسبت به قبل چقد پسرا با نگاه های خریدارانه نگام میکنن و چقد تو دیدم و ازین قضیه لذت میبردم و طبیعتا هر زنی از توجه لذت میبره

کوس خیس آب کیری زن آلمانی

سکس
تا جایی که یادمه هر پسری تا منو میدید یا تیکه مینداخت یا انگشتم میکرد حس عجیبی بود تو خیابونم فیلم سکسی المانی حس شهوت ازم دست نمیکشید اگرم دست میکشید با دستمالیای پسرا دوباره برمیگشت هر وقتم جاهای شلوغ میرفتم یکی دوتا پسر دنبالم میومدن و میتونم بگم تو شلوغی کیراشونو لای کونم حس میکردم و دروغ نگم خیلی حس خوبی بود
ماجرای اولین دوست پسرم بعد ازدواج مربوط میشه به یبار که یه تیپ خیلی سکسی زده بودم و رفتم پارک شادی تا هوا بخورم و یکم شیطنت به سرم زده بود رفتم نشستم رو نیمکت پارک ده دیقه نشد که دیدم یه پسر خوشتیپ از روبروم داره از بالا تا پایینمو برانداز میکنه تو دلم گفت چی میشه همین الان بیاد پیشم بشینه اون روزم با اینکه شب قبلش با سعید سه بار سکس کردیم فیلم سکسی المانی و دو بار ارضا شدم خیلی داغ بودمو واقعا یه سکس توپ دیگه میخواستم قبل رفتنمم به سعید گفتم و اجازه‌شو گرفتم
خلاصه پسره پنج دیقه همینطوری نگام کرد تا من دیدمش بهم چشمک زد منم یه لبخند زدم و پامو گذاشتم رو اون پام تا قشنگ پاهام و رونم معلوم باشه
پسره پاشد تا بیاد طرفم
یه استرس همراه ذوق داشتم اولین بار بود که میخواستم با کسی غیر شوهرم لاس بزنم
پسره اومد سلام و احوال پرسی کرد
گفت ببخشید من یه کاری برام پیش اومده سریع باید برم اگه میشه شماره منو یادداشت کنید داشته باشید منم گوشیمو درآوردم که گوشیو ازم گرفت شمارشو زد واسه خودشم زنگ زد که شمارم بیفته براش و بعد با لبخند خوشگلی خدافظی کرد و رفت

مامانی و حشر بالا ,کیر من و دوستم

انقد سکسی ندیدم
زیاد دور نبود
رسیدم زنگ زدم درو باز کرد خودش اومد استقبالم چشماش چهارتا شد وقتی منو دید
درجا منو گرفت چسبوند به دیوار دستشو برد پشت روی کونم
کونمو دستش گرفت لباشو گذاشت رولبم محکم یه بوس ازم گرفت و بهم گفت دختر تو چه شاه کصی شدی امروز گفتم خیلی بی ادبی
گفت واقعا دختر تا حالا انقد سکسی ندیدم
مث دیوونه ها بلندم کرد بردتم تو اتاقش رو تخت
میگفتم دیوث صبر کن اما این حرفا حالیش نبود منم انقد حشری فیلم سکسی المانی بودم که همونجا میخواستم کیرشو تو کص و کونم حس کنم
افتاد به جون لب و گردنم و سینه هامو میمالوند واقعا شهوت زده بود به کل وجودم داشتم غلت میخوردم تو بغلش
خودم با ولع رفتم سمت شلوارش از رو شلوار کیرشو لیس زدم و کمربندشو باز کردم کیرشو از شرتش درآوردم وای چه کیری داشت سفت و سرخ و آبدار واقعا نمیدونم چجوری توصیفش کنم سرشو لیس زدم داشت دیوونه میشد شروع کردم ساک زدم براش حسابی دیگه داشت بی هوش میشد هی میگفت آخ قربونت برم پورن استار من ساک بزن پ
ریسا جنده بخور کیرمو کص خانوم این حرفاش حشری ترم میکرد و وحشیانه فیلم سکسی المانی کیرشو میخوردم دیگه بلندم کرد منو به شکل داگ استایل گذاشت و سرشو برد لای کونم و شروع کرد کص و کونمو لیس زدن من آهم کل خونه رو گرفته بود داشتم از حشر بیهوش میشدم اولین بار بود جلو کسی غیر شوهرم لختم و دارم لذت میبرم کلی داشتم حال میکردم خیلی لیسیدنش حرفه‌ای بود بش میگفتم سیناا تو رو خدا کیرتو بکن تو کص و کونم سینا پاشو جررممم بده گفت فیلم سکسی المانی به چشم سکسیه من پاشد سر کیرش کاندوم کشید و رو چوچولم مالوند آروم لیز داد تو کصم اوووف از بهترین حسا بود
کیرشو آروم آروم تو وجودم داشتم حس میکردم شروع کرد به تلمبه زدن آه و نالم فضا رو پر کرده بود بیست دیقه منو به چند تا پوزیشن از کص گایید و گفت میخوام کونتو بکنم حشرم اجازه نمیداد به جز بکن جرش بده چیز دیگه‌ای بهش بگم کیرشو با روان کننده زیاد کرد تو کونم به شوهرم اجازه نمیدادم بیشتر از نصف کیرش بکنه تو کونم ولی سینا کونمو دستش گرفته بود و کیر بزرگشو حسابی تا ته تو کونم میکرد و تلمبه های تند میزد شدیدا بهم حال داد ‌خودمم تعجب کردم ولی از هیجان و لذت ارضایی که قبلش بود حالا فقط میخواستم به هر روشی شده کیرشو تو وجودم حس کنم
واسه اولین بار حریص شدم واسه بیشتر کون دادن بهش میگفتم جرررم بده سینا کونمو بگا بگا منو کص و کونمو یکی کن کیر کلفتتو بزار تو وجودم سینا تلمبه‌های سنگینشو به بدنم کوبوند کیرشو درآورد کاندومو از روش برداشت و خودم سریع گرفتمش تو دهنم

سکس فارسی
سکسی الکسیس سكس الماني سکس المانی سکس آلمانی سکسی المانی داستان سکس ضربدری سکس ضربدری ایرانی سکس ضربدری کون کردن سکس امرکایی الکسیس سکس

One thought on “فیلم سکسی المانی کوس خیس آب کیری زن آلمانی مختلف که هر کدوم داستانا و هیجانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *