فیلم سوپر آمریکایی دختر بیگناه اجازه داد کیر واردش بشه حموم ک دستشو از گردنم باز

0 views

فیلم سوپر آمریکایی دختر بیگناه اجازه داد کیر واردش بشه

فیلم سوپر آمریکایی خلاصه ازونجا که پی بردم دختره جنده بوده باهاش ازدواج نکردم ولی دمش گرم دوبار دیگه هم بهم کص داد که دفعات بعد با کاندوم تاخیری و خاردار گاییدمش که حسابی حال کرد ولی کسوخانوم بعدش یه کیر کلفت گیرش اومد و دیگه بهم نداد منم رفتم دنبال کس جدید.
امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و اقای محترم که تازه جق زدی و الان از خودت متنفری کسکش جق میزنی و از خودت متنفری چرا میای زیر داستانای خوب فحش میدی این سایت داستان خوب هم داره و شما جقی ها میاید به نویسنده های خوب توهین میکنید و طرف واستون نمینویسه و مجبور میشید کشعرای بعد از جق مثل خودتون رو بخونید و به اونها هم فحش بدین. داداش کمتر جق بزن مطمئن باش کس هم گیرت میاد و به تکامل عقلی میرسی و دیگه اینور و اونور فحش نمیدی و چشمات از سو نمیوفته .
دوست عزیز جقی وقتی زیاد جق میزنی فیلم سوپر آمریکایی زیر چشمت گودی و سیاهی میوفته و
دختر کوچولوی حشری

دختر بیگناه اجازه داد کیر واردش بشه

سکس
سوئیشرتمو روی جالباسی انداختم و به سمتش رفتم
موهای مشکی تر از شبش روی فیلم سوپر آمریکایی صورتش ریخته بود
دست زیر زانو و گردنش انداختم و بلندش کردم
وزنش به قدری نبود ک حمل کردنش سخت باشه
دستای ظریفش دور گردنم حلقه شد
به سمت اتاقمون رفتم و روی تخت فیلم سوپر آمریکایی گذاشتمش خواستم برم عقب و برم حموم ک دستشو از گردنم باز نکرد و چشمای خمارشو باز کرد
اومرم حرفی بزنم و معذرت خواهی کنم بابت تاخیرم ک لباشو روی لبم گذاشت
خسته بودم اما ن برای این دختر کوچولوی حشری
روش خیمه زدم و مشغول مکیدن و لیس زدن لباش شدم خودشو بهم فشار میداد ناخناشو توی بازوهام فرو میکرد
لباشو جدا کرد و غر زد : تموم تنم خشک شده
بوسیدمش و گفتم ببخشید خانومم خیلی سرم شلوغ بود
و دوباره مشغول خوردن لباش شدم

جنده کوچولوی روس سوراخ کونشو با کیر پر کرد

سینشو فشار میدادم و موهاشو میکشیدم
با دستم سینهاشو میمالیدم و اه های ریز فیلم سوپر آمریکایی و پر شهوتش لحظه به لحظه داغترم میکرد
ازش جدا شدم و تیشرتمو کندم و کمکش کردم تاپ پشمیشو دربیاره
مشغول خوردن سینهاش شدم ک اخ و اوخش در اومد و سرمو به پایین هل داد
فهمیدم ک بدجوری اوضاعش خرابه رفتم پایین تر و ساپورت تو پشمیش رو کندم و شورت خرسیشم کندم و سرمو بین پاهاش بردم
پاهاشو روی شونهام انداخت و با چنگ کردم فیلم سوپر آمریکایی موهام سرمو به کصش فشار داد
نوبت اپیلاسیونش مال ۲ هفته بعد بود و کصش مث همیشه نرم نبود و زبری کمش لبمو فیلم سوپر آمریکایی اذیت میکرد اما برا لذتش محکم میخوردم و زبونمو تو کصش جلو عقب میکردم
کمرشو روی تخت میکوبید و جیغ میزد
سرمو اوردم بالا و شلوارمو کندم و بهش گفتم کیرمو بخوره
مث جندهای فیلم پورن ی تابی به بدن و موهاش داد و جلوم قمبل کردم و مشغول فیلم سوپر آمریکایی ساک زدن ویر ۱۶ سانتی اما کلفتم شد
من مث اون طالب خشونت نبودم اما برای راضی کردنش سینشو فشار میدادم و موهاشو میکشیدم
بعد چند دیقه کشیدمش بالا و نشوندمش تو بغلم عاشق این پوزیشن بودم ک موقع بالا پائین کردنش سینهاش میلرزید و منو دیوونه میکرد
هلم داد به عقب و روم خم شد و شروع فیلم سوپر آمریکایی کرد به تکون خوردن
گردنمو میک میزد و ناخن توی تنم فرو میکرد

ازش کشیدم بیرون اب کیرم از کونش بیرون میزد
دیوونه ی دیوونگیا و وحشی بازیاش بودم
همونجور ک کیرم تو کصش بود خوابوندمش فیلم سوپر آمریکایی رو تخت و به کردن کصش ادامه دادم
سینهاشو گاز میزدم و به تموم نیازش جواب میدادم با حرفی ک زد چند لحظه ای مات موندم
: کونمو نمیخای؟
بهت زده سرمو تکون دادم ک خودشو از زیرم بیرون کشید و پشت بمن قمبل کرد
سرمو جلو بردم و سوراخ کونشو زبون زدم ک جیغ فیلم سوپر آمریکایی زدم و گفت نه خیسم نکن
منم بدون خیس کردن کیرم و کونش کیرمو توی کونش فرو کردم
جیغ میزد و ناله میکرد
منم ک توی مدت ازدواج تو کف کونش بودم خودمو گم کرده بودم و ضربه های محکم روی کونش میزدم
بعدش ۶_۷ دیقه ابمو توی کونش خالی کردم و روش فیلم سوپر آمریکایی افتادم بوسش کردم و ازش کشیدم بیرون اب کیرم از کونش بیرون میزد
لبمو بوس کرد تو بغلم اروم گرفت
فیلم سکس امریکایی فیلم سکسی امریکایی سکس آمریکایی سکس امریکایی سکسی امریکایی فیلم سکسی داغ کیر خوری ممه خوری کس خوری انال کلیپ سکسی