سکس همستر بهترین خانوم کیر سوار دوباره زنگ زد من توی هال

0 views

سکس همستر بهترین خانوم کیر سوار

سکس همستر xHamster گمشو بشین اونجا.من هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت:خواهش میکنم.بسشه!!!بیتا دیگه از این کارها نمیکنه!!!بزار ما بریم!!!دوستای آیدا هم گفتن آیدا دیگه تمومش کن.ما هم باید بریم کار داریم.آیدا هم گفت باشه.تموم.فاطمه دیگه از این کارا نکنی!چون میدونی دوباره همین بلا رو سرت میارم!خلاصه فاطمه و دخترش سکس همستر رفتن و دوستای آیدا بلند شدن برن که آیدا گفت:صبر کنید.نرید.من میدونم این فاطمه الان با خواهراش بر میگرده.دوستای آیدا هم گفتن ما کار داریم.بی کار که نیستیم بشینیم اینجا پا و کون بدیم به زن و دختره مردم!تو میخواستی حالش رو بگیری که گرفتی.مطمعن باش دیگه جرات نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که سکس همستر کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه

(مرتیکه فقط خودش رو به مذهبی بودن میزد) کمی تهش بود اون رو سرکشید و سرش رو دم دهانه ب کسم گذاشت فقط تونستم اروم بگم خواهش میکنم نه ولی اهمیتی نداد و به زور فشارش داد دردی کل وجودمو گرفت و نفسم دیگ بالا نمیومد اون عوضی هم از فرصت استفاده کرد (چون به خاطر شوک سوراخ کونم دوباره تنگ شده بود)  سکس همستر و دوباره به زور کیرشو رو وارد کونم کرد و خودش رو تکون تکون داد سرشو میذاشت کنار گوشم میگفت دیدی اخرشم جندت کردم اره جنده ؟ دیدی جرت دادم ؟ هیچکس دیگه جز من نمیکنه تو رو اگه به کسی جز من بدی کس و کونتو یکی میکنم دیگه کس و کونت فقط برای منه جنده … جنده ی خوشگل من … منم فقط اشک میریختم اخرش اومد بالای تخت چون من دیگه تکون نمیخوردم و میدونست جونی برام نمونده دستام رو باز کرد و سرم رو کنار اورد و از تخت اویزون کرد کیرش رو کرد توی گلوم و چند تا تف روی سینه سکس همستر و تنم انداخت و چند بار دیگه بهم گفت جنده و در حالی که توی گلوم تلمبه میزد سینه هامو محکم میچلوند و چنگ میزد اخرش سرم رو محکم گرفت و کسرشو رو توی حلقم فشار داد به قدری که دماغم زیر خایه هاش بود و ابش زو توی گلوم خالی کرد بعد دماغم رو گرفت و کیرش رو از دهنم بیرون کشید و گفت همش رو قورت میدی منم چون نمیتونستم نفس بکشم همش رو قورت دادم … بعد از اتاق بیرون رفت … بعد از نیم ساعت یه دست لباس از لباسای زنش رو از توی کشو دراوردم و پوشیدم فقط میخواستم از اونجا برم سکس همستر هرچند که راه رفتن خیلی برایم سخت بود و خونریزی داشتم … وقتی در اتاق رو باز کردم بیرون برم فقط بهم یه چیز گفت : دیگه نگران درین نباش نگران خودت باش اگه میخوای فیلمت رو برای همه فامیل ارسال نکنن که بفهمن جنده ای هر وقت گفتم عین همین سگی که هستی سریع میای اینجا تا بکنمت حالا هم گورتو ازینجا گم کن … من گریه کنان از بهترین خانوم کیر سوار

سکس
با ممه های درشت و خوش دست ,وقتی سوتینش و باز میکنه اون پستونا سکس همستر هر کسی رو حشری میکنه و هر کیری رو شق میکنه,جوری که از شق بترکه ,وقتی میاد کیرتو میمکه همه وجودت فقط کیر میشه ,کیری که میخاد فقط تویه کوس داغ و گرم فرو بره ,وقتی میشینه روی کیر ,از هر کیر سواری بهتر کیر سواری میکنه

کوس پشمالو دختر لاغر پر از آب شد xHamster.com

عکس کیر کلفت

ایکس ان ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ویدئو ایکس همستر اویل انجل السا جین لیه گوتی سكس انجيلا وايت أنجيلا وايت انجيلا وايت