سکس عربی خوش کیر ترین کونی که دیدم سنگین هم به خوردم دادی و پرم کردی

0 views
0%

سکس عربی خوش کیر ترین کونی که دیدم

سکس عربی تا همین چند وقت پیش که خودش زنگ زد سلام و احوال پرسی کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم سکس عربی کلی عوض شده بود حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دورامون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سکس عربی سرم زد گفتم
لبهای داغ گوشتیشو دور کیرم حلقه کرد

خوش کیر ترین کونی که دیدم

سکس
خواننده عزیز باید بدونید راست کردن تو کت و شلوار فیت شده به تن چقدر دردناکه و پوشوندنش چقدر دردسر داره.
با دسر یه بار دیگه برای هر دو مون ویسکی ریختم. این بار تو یه لیوان سکس عربی کم تر ریختم و تو یه لیوان بیشتر و بهش گفتم هر کدومو می خواد برداره. لبخندی زد و گفت “ساقی تویی، تو باید تصمیم بگیری”. من هم لیوانی که ویسکی بیشتر توش بود رو گذاشتم جلو اون و کم تره رو برای خودم برداشتم. لبخند رندانه ای زد و گفت “قبل شام که بهم الکل دادی، مرتب ازم تعریف کردی، یه شام سنگین هم به خوردم دادی و پرم کردی، الانم جوری برام الکل ریختی که مست مست بشم، قصدت چیه از این کارا؟”. من هم یه لبخند معصومانه تحویلش دادم و گفتم “من هیییچ قصدی ندارم به جز مهمان خوب و با اتیکت بودن سکس عربی . ولی راست می گفت. غذای سنگین و الکل و مالوندن های زیر میز تاثیر خودشو گذاشته بود. چشمهاش کمی خمار و سنگین شده بود، گونه هاش گل انداخته بود، حرف زدنش کمی شل شده بود و حسابی نرم بود. نمی دونید چقدر اراده به خرج دادم که همونجا روی میز نخوابونمش و ازش لب نگیرم. دست و الکلو خوردیم-همراه با سرفه های ممتد نسیم خانم که عادت به ودکای رقیق شده خونگی داشت- و سریع حساب کردیم و از رستوران زدیم بیرون. من به قدری کیرم سفت بود و اینقدر جلو شلوارم واضح برجسته بود که تقریبا تمام راهو تا ماشین به جلو خم شده بودم. نسیم فهمیده بود و یه نگاه طولانی هم به جلو شلوارم انداخت ولی فقط لبخند زد و چیزی نگفت. به ماشین که رسیدیم به نسیم گفتم تو مستی بذار من رانندگی کنم. گفت “من وقتی رانندگی نمی کنم حوصلم سر میره”، با خنده جواب دادم “بلاخره یه کاری برات پیدا می کنم سکس عربی. سوار شدیم. ساعت حدود 12 بود و هوا کاملا تاریک. من فقط برق چشم ها و دورنمای اندام نسیمو توی تاریکی می دیدم. به نسیم گفتم “شام امشب عالی بود، ولی من چیزی ازش نفهمیدم. تمام حواسم متوجه تو بود”. پرسید “متوجه من یا متوجه مست کردن و پر کردن من؟”. جواب دادم “می تونی منو سرزنش کنی؟”. خندید. خندش یکی دو اکتاو پایین تر از خنده معمولش بود و از توی گلو. صدای خندیدنش باعث شد انگار جریان برق کوتاهی از بدنم رد بشه. هر دو آماده بودیم. داشتم فکر می کردم قدم بعدی چیه که نسیم کارو برام راحت کرد و گفت: “حالا که تعریف هاتو کردی و شام و دسر سنگین سکس عربی هم به خوردم دادی و مستم هم کردی، حالا چیکار می خوای بکنی؟”. این جا اون جایی بود که یه حرکت اشتباه امشبو به طرز فجیعی خراب می کرد، ولی حرکت درست نسیم رو به رختخواب من می آورد. تصمیم گرفتم کمی بی پروا باشم. تمام نشانه هایی نسیم در طول شب از خودش بروز داده بود منو به این نتیجه می رسوند که اون هم دوست داره من جسور باشم و با اعتماد به نفس. در جواب حرفش، به طرفش خم شدم، دستمو گذاشتم پشت گردنش و کشوندمش طرف خودم و آروم لبهاشو بوسیدم. طعم لبش و داغی نفسش داشت دیوونم می کرد. خیلی آروم لب هاشو بوسیدم و اون هم شروع کرد به بوسیدن من. با یکی از دست هاش مچ دستمو خیلی ملایم گرفت و دست دیگش رفت دور کمرم و منو کشید طرف خودش. من دو تا دستمو کردم تو موهاش و همینطور که آروم گردن و موهاشو نوازش می سکس عربی کردم یه مدت طولانی ازش لب گرفتم. وقتی جدا شدیم، یه ناله کوتاه از گلوش اومد بیرون و پیشونیشو تکیه داد به پیشونی من. چند لحظه از آرامش و گرمای اون حالت لذت بردم. بعد خودمو کشیدم عقب و تو چشم هاش نگاه کردم و بهش گفتم “نسیم یه چیزیو توی من بیدار کردی که دلش می خواد خیلی کارها باهات بکنه”. با صدای ملایم جواب داد “کسی جلوشو گرفته؟”. این تمام چیزی بود که می خواستم بشنوم. دیگه کنترلم دست خودم نبود. دوباره دستمو بردم پشت گردنش، ولی این بار موهاشو آروم چنگ زدم و سرشو کشیدم عقب. ناله کوچکی کرد. دست چپم رو گذاشتم روی سینه راستش و همینطور که شروع کردم خیلی ملایم و بدون فشار دادن به مالوندن سینه هاش، همزمان گردنشو خوردم و گاز های کوچک گرفتم. هر بار که دستم سینشو فشار می داد یا زبونم پوست گردنشو لمس می سکس عربی کرد یا دندون هام گردن داغشو گاز می گرفت یه ناله کوتاه می کرد. صدای نفس زدنش بلند شده بود. سرمو از گردنش آوردم بالا، دست چپشو گرفتم و آروم کشوندم طرف خودم و گذاشتم روی کیر سفت و کلفتم. دستش دور کیرم حلقه شد. چنگم توی موهاشو محکم تر کردم و سرش و برگردوندم طرف خودم و ازش عمیق لب گرفتم.

سکس فارسی لانا رودز سکس لانا رودز سکس لانا سکس کردی سکس دکتر سکس امریکای سکس خارجی جدید سکس خارجی سکس امریکا سکس ماساژ داستان سکس خانوادگی

From:
Date: November 7, 2022