سکس حشری ایرانی زن حشری من دوست دشت اینترنتی کوس کن پیدا کنه

0 views

سکس حشری ایرانی زن حشری من دوست دشت اینترنتی کوس کن پیدا کنه

سکس حشری ایرانی نتونستم اون زیر قرار بگیرم و پاشدم وایسادم و صحنه بی حال شدن خانمم و ارضا شدن بهنام رو توی کس خانمم رو دیدم که بهنامم هم با چند اه حسابی تمام ابشو توی کس الهه خالی کرد و کیرش بیرون کشید یه چند لحظه ای بود که بهنام پاشده بود وایساده بود که خانمم گفت زود باش محمد کیرشو بلیس و بیا کسم رو بلیس منم زانو زدم جلو بهنام کیر بهنام رو البته سرشو فقط کردم داخل دهانم یکم مکیدم بعدش هم دور کیرشو کامل با زبونم لسیدم راستش هیچ احساسی از بو یا مزه خاصی نکردم .بعدش رفتم سراغ کس خانمم که یکم داشت اب بهنام ازش سکس حشری ایرانی جاری میشد اول با زبونم اون مقدار که خیلی کم هم بود رولیس زدم و شروع کردم با زبونم داخل کس الهه رو لسیدن که هیچ اثاری از اب بهنام رو نداشت هرچند یکم هم خانمم فشار میداد ولی خبری نبود حدود ۱۰ دقیقه کس خانمم رو لسیدم که همین دوباره صدای اه و ناله الهه ر در اورده بود که خانمم پاشد و بهم گفت روی همون تشک دراز بکشم وکسشو چسبوند به دهانم که من دوباره شروع به لیسش کردم که در همین حالت بود که یه لخته از اب کس خودشو اب بهنام که کاملا شفاف بود از کس خانمم اومد توی دهانم که خانمم گفت قورتش بده که منم انجام دادم که همین حرکت و لیسشها باعث اوگاسم سوم الهه شد که این خودش واقعا بینظیر بود در زندگی ما سه بار اورگاسم در یک برنامه که این من رو خیلی خوشحال میکرد که تونستم با این تنوع عشقم رو سه بار به اوج واقعی برسونم مهدیه به آیدا گفت:آیدا صورتش رو با عرق سکس حشری ایرانی کف پاهات شستی!!!

درست نمیتونست عملیات رو انجام بده پزیشن رو عوض کردیم که به خواست خانمم من پایین مبل نشستم وسط پای خانمم .خانمم هم راحت تکیه داد و پاهاشو بالا گرفت بهنامم اومد بالا سر من و کیرشو مجدد کرد توی کس خانمم و به راحتی شروع به تلمبه زدن کرد صدای ناله های شهوت الود خانمم تمام فضا رو پر کرده بود جای که صدای بهنام به سختی سکس حشری ایرانی شنیده میشد که توی همین حالت خانمم گفت تو هم مشغول شو و خایه های بهنام رو بلیس .منم از همون زیر با زبونم به سختی خایه های بهنام رو زبون میزدم که توی همین حالت بود که بهنام نزدیک بود ارضا بشه که کیرشو بیرون کشید و یکم فاصله گرفت تا دوباره حسش فرو کش کنه توی این حالت بود که خانمم گفت زود زود کسمو بلیس و زبونتو بکن توی کسم منم سریع برگشتم و با ولع برای اولین بار کس خانمم رو که یه کیر دیگه رو پذیرای کرده بود رو شروع به لیسش کردم وای که چه مزه ای داشت .یه دو سه دقیقه مشغول لسیدن بودم که اقا بهنام در حالی که کیرش توی دستش بود اومد و گفت بهتر رودر رو نباشه .با خانمم و پزیشن داگی رو برن من دراز کشیدم روی مبل و خانمم هم به حالت داگی روی صورتم قرار گرفت البته من پاهام از زانو روی دسته مبل بود خانمم یه بالش گذاشت سکس حشری ایرانی روی کیر من هر چند اصلا شق نبود بهنام پشت خانمم قرار گرفت که پای چپش خم بود روی مبل و پای راستش روی فرش خیلی حرفه ای کیرشو کرد داخل کس الهه و با شدت شروع کرد به تلمبه زدن منم اون زیر هم کیر بهنام جلوم بود هم کس زیبای خانمم در حال گاییده شدن.منم سرم رو بالا اوردم و دهانم رو به کس الهه و کیر بهنام رسوندم و با زبونم شروع به کیسش کردم که بعد ها بهنام به خانمم گفته بود وقتی زبان شوهرت به تخمهام میخورد اوج لذت رو داشتم و دقیقا خانمم هم اینو از چشمهای بهنام دیده بود .در این حالتم کس الهه سکس حشری ایرانی رو با کیر بهنام رو در چند دقیقه حالت داگی لسیدم و بعدش یکم خودم و جابجا کردم و زبونم رو به خایه های بهنام رسوندم که هم قابل لسیدن بودن و هم توی دهانم کردم .بعد از این پزیشن که گاها خانمم هم قوسی به کمرش میداد و در حالی که کیر بهنام توی کسش بود با بهنام لب تو لب میشد .این پزیشن رو هم تمام کردیم و خانمم گفت برو یه تشک بیار بنداز وسط سالن ناگفته نمونه که خانمم در این حالت یکبار ارگاسم شد که خودشو بی حال رها کرد روی شکم من که بهنام هم در این حالت ریتم تلمبه کردنشو گذاشت روی دور کند و خیلی اروم جلو عقب میکرد.منم پاشدم و رفتم یه تشک انداختم وسط سالن .خانمم که سر مست از ارگاسم اولش بود در این حین یکم قیلون با بهنام کشیدن و منم به امر الهه دوتا متکا هم براشون اوردم خانمم پاشد و به پشت خوابید روی تشک و بهنامم بدون وقفه با کیر سکس حشری ایرانی شق شدش بدون مقدمه کیرشو کرد توی کس خانمم و خوابید روی الهه .خانمم پاهاشو داد بالا

زن حشری من دوست دشت اینترنتی کوس کن پیدا کنه

سکس

ابشو توی کس الهه خالی کرد و کیرش بیرون کشید
و گفت انگشتهام رو بلیس منم شروع به لیسش انگشتهای پای راست الهه کردم حتی بین انگشتهای پاشو هم با زبونم میلیسیدن و تک تک انگشتهای پاشو با دهانم میمکیدم که همین خانمم رو به اوج لذت برده بود که خانمم یعد از ۵ دقیقه ای گفت بسه برو خایه های بهنام رو بلیس.به سختی تونستم صورتم رو به خایه های بهنام برسونم و شروع به لیسیدنشون کنم که همین سکس حشری ایرانی کارم و شعف بهنام باعث شد خانمم برای بار دوم هم به اورگاسم برسه و با دادو فریاد اورگاسم شد و بعدش دیگه صداش درنیومد در همین حالتم بود که برعکس حالت قبل بهنامم هم با شدت تلمبه میزد با کیرش توی کس خانمم طوری که من دیگه.

سکسی کلیپ

گاییدن ماساژسکسی سکس سکس سخت سکس الکسیس تکزاس کون سفید سکس زوری خارجی فیلم سکسی مادر پسر کلیپ سکس زوری سکس شهوتی