سکس با خاله نامادری حشری چه حالی میده به پسر جدیدش

0 views

سکس با خاله نامادری حشری چه حالی میده به پسر جدیدش

سکس با خاله یبار که واسه تعطیلات آخر ترم رفته بود خونشون از ندیدنش جونم داشت بالا میومد و هر روز بهش زنگ میزدم.انگار دوست دخترم بود. هر روز که میگذشت بیشتر عاشقش میشدم اما راستش عذاب وجدان هم داشتم چون اون رفیقم بود.درمونده شده بودم و فقط به دیدنش دل خوش کرده بودم.یواش یواش سر شوخی سکس با خاله رو باهاش باز کردم شاید فرجی بشه.یه روزکه دوتایی تو خونه تنها بودیم چند تا کلیپ پورن واسش گذاشتم.نمیدونستم واکنشش چیه .خوشش اومده بود .وسطای فیلم دیدم دمر شد و رو شکمش خوابید.فهمیدم شق کرده ولی روش نبود من ببینم منم سر شوخی رو باز کردم و بزور هلش میدادم تا از جاش بلند شه.بنده خدا صورتش سرخ شده بود و منم اصرار که باید بلند شی راه بری.خلاصه از اونروز شوخی جنسی رو براه کارم و هرازگاهی تخماشو میگرفتم فشار میدادم تا جیغش بالا بره یا محکم با دست میزدم در کونش.اونم همینکارو میکرد .بعضی وقتا خاطرات سکس با خاله کردن دوست دختر های قبلیمو واسش تعریف میکردم اونم که قبلا دوست دختری نداشت با حرص و ولع گوش میداد.یبارم جریان کردن پسر همسایمون تو بچگی رو واسش تعریف کردم ببینم واکنشش چیه که کلی خندید و گفت خاک تو سر کفت کنم که به پسرها هم رحم نمیکنی منم به حالت شوخی میگفتم حالی که تو کردن کون پسر هست تو کس دختر نیست.دیگه مونده بودم چکار کنم حالیش بشه و بیرمش تو راه. روزها میگذشت و همش تو رویای کردنش بودم.اینکه چطور بیارمش تو خط؟از کجا شروع کنم؟اصلا کارم درسته یا نه؟بود.تو دلم میگفتم خدایا این چه بلاییه سر من آوردی؟چرا اینقدر عذابم میدی؟پیش خودم گفتم باید این یکی دو روزه کار رو یکسره کنم یا رومی روم یا زنگیه زنگ.هرطوری میخواد بشه بشه اما راستش خیلی میترسیدم .نکنه داد و بیداد کنه بقیه بفهمن؟نکنه ناراحت بشه از این خونه بره اوتوقت سکس با خاله دیگه حتی نمیتونم ببینمش .یه وزنه هالتر تو حیات خونمون بود که یکی از همخونه ایهامون باهاش کار میکرد.یباربا هم کل انداختیم که کی بیشتر هالتر میزنه اونم که خیلی به خودش غره بود گفت بیا با هم شرط ببندیم گفتم سر چی؟گفت هر چی بگی.گفتم هرکی برد باید بازنده رو بکنه. اولش منومن کرد ولی زود قبول کرد.اون 80 کیلو رو گذات و بسختی زد منم 80 رو زدم 90رو گذاشتیم اون هرکاری کرد نزد ولی من که آتیش کونش تو دلم بود هرچی زور داشتم گذاشتم پشت هالتر و بسختی زدمش.چشماش گرد شده بود.گفت قبول نیست و دوباره امتحان کرد ولی سکس با خاله بازم نتونست.عرقش دراومده بود.بهش گفتم الوعده وفا اما اون گفت خجالت بکش و تا رفتم طرفش شروع کرد به فرار و منم تو حیاط دنبالش.گرفتمش و درازش کردم کف حیات و گفتم دهنتو باز کن بذارم توش اونم اولش میخندید ولی بعدش قیافش رفت تو هم و منم دیدم اوضاع مساعد نیست گفتم میزارمش واسه بعد و ولش کردم.شب که اومد بخوابه تشکمو پهن کردم پیشش و بشوخی گفتم میخوام بهت فرصت بدم شرطت رو ادا کنی تا صبح وقت داری .اونم خندید و پشتشو بهم کرد که بخوابه.به خودم گفتم بهترین فرصته اولش با شوخی شروع میکنم سکس با خاله اگه داشت جدی میشد و ناراحت شد میگم شوخی کردم.خلاصه دستمو انداختم دور کمرش و پامد انداختم رو پاش .هیچ حرکتی نکرد

بزرگترین کون برزیلی ,بینگ بنگ

سکس با خاله بگو.فروزان یه نگاه مظلومانه به آیدا کرد و گفت:شوره!!!!اوفففف…….حالم داره به هم میخوره!!!!!! دوست مهدیه هم که فتانه داشت کف پاهاش رو مثل آبنیات میلیسید گفت:چه حسی داری وقتی از عرق کف پای دختری میخوری که نمیشناسیش؟ فتانه گفت:خفه شو جنده!عرق کف پاهات مزه شکلات میده و شیرینه!!!!حس بدی ندارم!!!! آیدا گفت:بدو بیا از کف پاهای من بخور تا بفهمی عرق کف پای توی کفش مونده چه مزه ای میده!فتانه با کراهت اومد جلوی کف پاهای آیدا و شروع کرد به لیسیدن و گفت:اوففففف…….اوممممممم………….چه مزه عرق بدی میدن کف پاهات جنده عوضی!!!!اوففففف………. فتانه غور میزد و از کف پاهای آیدا میخورد.سمیرا هم داشت کف پاهای مهدیه رو تمیز میکرد و میلیسید.این مجرا حدود 3 ساعت آتیش کونش تو دلم بود نامادری حشری چه حالی میده به پسر جدیدش سکس آروم و با عشوه حرف میزد اما کلا اهل این حرفا نبود.نمیدونستم چجوری بهش بگم که عاشق و دیوونش سکس با خاله شدم.

واسش جلق توپی زدم
بهش گفتم یکم کونتو بده عقب.پامو عقب زد و خودشو کشید جلو .منم کم نیاوردم و دوباره رفتم چسبیدم بهش .داشتم از شق درد میمردم ولی کیرمو بهش نچسبونده بودم.بشوخی یکم عقب و جلو میکردم و یکم آخ و اوخ اونم میخندید و هی میگفت نکن.منم میگفتم بکش پایین وقتمو تلف نکن تا شرطمو نگیرم نمیرم.پیش خودم گفتم بذار تخماشو بگیرم بشوخی فشار بدم و بگم بکش پایین.تا دستم رفت سمت تخماش ناخوداگاه خورد سکس با خاله به کیرش دیدم ای دل غافل بدجوری شق کرده فهمیدم وقتشه.گفتم این چیه لعنتی من میخوام بکنم تو شق کردی؟دیدم هرهر میخنده.یواش دستمو بردم زیر شلوارک و از روی شورت کیرشو گرفتم اونم دستمو پس زد اما من ول کن نبودم و میگفتم بذار ببینم این چیه؟کیرش کلفت بنظر میومد.با اصرار دستشو کشید و منم از رو شورت شروع کردم مالوندن واسش.خوشش اومده بود.منم از فرصت استفاده کردم و دست زیر شرتش کردم بازم پس زد اما بازم من پیله شدم تا کوتاه اومد.کیرش داشت میترکید.ورم کرده بود منم شروع کردم بم سکس با خاله مالین کیرش.عین برف کیرش سفید بودو 15 سانتی داشت.دیگه هیچی نمیگفت.بهش گفتم کیر تو که از منم بزرگتره ببین و بعد دستشو گرفتم و بردم سمت کیرم اونم اول از روی شلوار یه تست کرد و بزور دستش بردم زیر شورتم کیرمو که گرفت نفسم داشت بند میومد.خواست دستشو بیرون بکشه نذاشتم و ازش خواستم اونم کیر منو بمالونه اونم قبول کرد.بهش گفتم هر کاری من میکنم تو هم بکن بعد قولنج کیرشو گرفتم اونم همینکارو کرد.حال عجیب و خوبی بود.به خودم گفتم اگه همین امشب تمومش کردی کردی وگرنه میپره و خدا میدونه بازم سکس با خاله فرصتش پیش میاد یا نه.یواش یه تف زدم تو دستم و مالیدم رو کیرش و واسش جلق توپی زدم صداش در نمیومد دیدم اونم همینکارو کرد داشت آبم میومد دستشو عقب زدم گفتم یه استراحت بهم بده خندید گفت چیه داره میاد گفتم آره تو هم اگه خواست بیاد بهم بگو و ادامه دادم.

سکس با سگ سکس با حیوانات سکس دختر خوشگل جق زدن جق زدن دختر سکس پسر سکسی مادر بزرگ سکس با مادر مادر سکسی مادر و پسر سکسی مادر سکس مادر