سکسی مدرسه دختر ناز ژاپنی ازین کیر هیجان زده شده قورت داد من که کیرم رو گرفته

0 views

سکسی مدرسه دختر ناز ژاپنی ازین کیر هیجان زده شده

سکسی مدرسه نشستم آخه همین دیروز از مسافرت اومدیم با شوهرم.بعد فروزان فتانه رو آورد بالای سره آیدا و کف پاش رو گذاشت روی صورت آیدا و فتانه پاش رو میمالوند روی صورت آیدا و به آیدا میگفت:آیدا جون ببخش تو رو خدا این قدر کف پاهام کثیفه!فروزان گفت:عیبی نداره آیدا جون برات تمیزشون میکنه!بعد همه زدن زیره خنده.بعد سمیرا و فروزان آیدا رو که داشت التماس میکرد تمومش کنن از روی زمین بلند کردن و فتانه رو آوردن و فتانه چرک کف پاهاش و لای انگشتای پاهاش رو با دست جمع کرد و ریختن توی دهن آیدا!!!!فروزان گفت اگه قورت ندی سکسی مدرسه دوباره میدیم بخوری!آیدا هم به ناچار قورت داد.من که کیرم رو گرفته بودم به دستم و داشتم دیوونه میشدم.فکر کنید اون لحظه زنه من چه حالی شده؟
همون لحظه بود که زنگ دره خونه زده شد و خواهرای فاطمه اومدن.وقتی اومدن توی خونه و این صحنه رو دیدن که زنه من کف پاهای فتانه روی صورتشه گفتن سکسی مدرسه وای فاطمه دارین چه کار میکنین؟فاطمه گفت:داریم یه درس عبرتی به این همسایه عوضیمون میدیم!شما هم جوراباتون رو در بیارین.
لیسیدن و مالیدنش از قصد نکردمش

دختر ناز ژاپنی ,ازین کیر هیجان زده شده

سکس
.وقتی نشستیم، اولین جمله لیلا این بود که؛ حواست به نگاه کردنت باشه مهرنوش متوجه میشه ها.من دیگه خیالم با شنیدن این جمله سکسی مدرسه راحت شد.بعد از استراحت تو مسیر برگشت بود که دیدم مهرنوش خ‌وابیده چون شب شده بود.دوباره به بهانه ای پیاده شدم واسه خرید(یک ساعت قبل از رسیدن به بوشهر)لیلا هم پیاده شد بعد از خرید از مغازه بهش گفتم فردا منتظرم زنگ بزنی اکی رو داد و ما شب رسیدیم بوشهر و فردا ظهر بود که دیدم لیلا زنگ زد. چند روزی با دو نفر صحبت میکردم که لیلا با اولین پیشنهاد اومد سر قرار و بهش گفتم تو شهر واسه شرایطم دوست ندارم بچرخیم و راحت با ما اومد خونه.از ظاهر لیلا می شد فهمیدم که تجربه سکس داره و باکره نیست برعکس مهرنوش که اصلا نمیشد بهش پیشنهاد خونه داد لیلا راحت تو اولین قرار تا چشم باز کردم تا با یه شرت و سوتین پیش من دراز کشیده و میگفت مهرنوش از بس ازت تعریف کرده بوده من ندیده انتظار این لحظه بودم،از اندام سفید و کمر باریک سکسی مدرسه و سینه ۷۰ و چشم های مستش نگم که بیتاب نشید.جوری بدنش داغ بود و خاطره چشم هاش تو ذهنم حک شده که بعد از ده سال یادم نمیره،جوری به من پیچ می خورد که ماهیچه های بدنم درد گرفته بود نوک سینه هاش رو جوری لیس میزدم و بین دوتا دندونم فشار میدادم که بدنش به لرزش افتاده بود.از رو شرتش چندتا زبون به کسش زدم و از پشت دراز کشیدم روش و گردنش رو خوردم ولی با نامردی تمام اون روز بعد از یک ساعت لیسیدن و مالیدنش از قصد نکردمش،وقت بیرون رفتن از خونه با اخم بهم گفت چرا نکردی مشکلی دیدی.منم از خریت گفتم مهرنوش سکسی مدرسه اومد جلو چشم هام.واقعیتش هم ته دلم واسه مهرنوش ناراحت بودم ولی خودش مقصر بود چون نیاز های من رو درک نمیکرد.از فردا تهدید های لیلا شروع شد. که اگه با مهرنوش کات نکنی من نیستم

سکس با دختر مدرسه ای

کیرم رو خیس کردم و فشار دادم پشتش
بدجور تو دو راهی گیر کرده بودم ولی احساس میکردم که مهرنوش و لیلا خودشون از این معامله خبر دارن.بالاخره من لیلا رو انتخاب کردم سکسی مدرسه به چندین دلیل که یکیش نیاز جسمی و رو حی بود که از سکس حاصل میشد.چند روز بعد از قطع ارتباط با مهرنوش لیلا اومد خونه.منم که قبلش خودم رو واسه ۲ ساعت سکس اماده کرده بودم. با دارو تجویزی د‌وستم.بعد از پذیرای از لیلا من شروع کردم به بوسیدن، من و کنار زد وگفت اگه لوس باز تو کارت باشه اخرین بار میام پیشت.خبر نداشت من واسه چه کاری اماده ام.جوری اون روز از لب تا ساق پاش رو لیسیدم و دوندون گرفتم که تا چشم باز کردم هیچی تنش نبود و مو های مشکیش از پشت رو اندام سفیدش تضاد هوس برانگیزی سکسی مدرسه درست کرده بود که تا حالا ندیدم.به پشت خوابوندم از ساق پا لیسیدم تا رون بعد قوس کمر و بع خوردن گوش و مکیدن گردن تو همین حالت بود که من اروم کیرم رو خیس کردم و فشار دادم پشتش هنوز سرش نرفته بودعقب که لیلا چرخید و منو پرت کرد پایین و گفت وحشی بار اخر باش این حرکت رو میزنی.من تیز گرفتم ،گفتم ببخشید عزیزم.این دفعه به کمر خوابوندمش و از لب خوردم تا نوک سینه ۷۰ سفید تیزش رسیدم به شکم و کس سفیدش که انگاز خمیر رو از وسط تیغ انداختی.تپل و سفید خوردمش و لیلا جیغ کشید همین سکسی مدرسه جور که ت چوچلش رو می خوردم اب بود که پایین راه افتاده بود منم دستم رو با همون اب خیس کردم و بدون برداشتن زبونم انگشتم رو تا ته کردم تو .از ظاهر لیلا فهمیده بودم باکره نیس به همین خاطر ترس

.انگشتم رو در اوردم کیرم رو گذاشتم دهنش
زیادی نداشتم.لیلا گفت قراره تا چند ساعت من و دق بدی علی گفتم تا وقتی که التماس نکنی،لیلا شروع کرد به التماس که من همون انگشت کسی رو کردم دهنش و شروع کرد ساکیدنش..انگشتم رو در اوردم کیرم رو گذاشتم دهنش که دیدم مثل وحشی ها ولع داره.در اورد گفتم لیلا اینجور که تو کیر می خوری میترسم تمام بشه.کیرم رو واسه اولین بار که فشار دادم داخل کس خیلی خیلی تنگ و اب انداخته لیلا سکسی مدرسه دیگه سیاهی چشمش رو ندیدم تا پایان سکس.بیش از نیم ساعت دخول با هر با ارضا شدن لیلا بدنش جوری میلرزید که من میترسیدم.اخر سکس لیلا شروع کرد به گریه جوری که من نتونستم ارومش کنم.بعد ها بهم گفت از این که دلیل باکره نبودنش رو نپرسیدم خوشحال بوده و از اینکه پسر عمه اش با قول ازدواج چند بار باهاش سکه داشته و دختریش رو گرفته ناراحت بوده و یادش افتاده.لیلا با من ۴ سال دوست بود تا اینکه نامزد کرد و به نامزدش پایبند بود و ما هم قطع اتباط. ولی تو این ۴ سال من بهترین خاطرات سکسی مدرسه سکسیم رو با لیلا تجربه کردم.واسش ارزوی بهترین ها رو دارم.دوسش دارم و هر وقت دیدمش تو شهر به زندگیش احترام گذاشت چون موفقیتش رو از ته قلبم می خواستم.

فیلم سکسی المانی

سکس در مدرسه دانلود سکس ایرانی دانلود سکس سکس کون بزرگ فیلمهای سکسی ایرانی داستان سکسی ایرانی دانلود سکسی ایرانی فیلم های سکسی ایرانی سایت سکسی ایرانی کلیپ سکسی ایرانی