سكس مدرسه کوس گشاد ورونیکا آب پرت میکنه بیرون

0 views

سكس مدرسه کوس گشاد ورونیکا آب پرت میکنه بیرون

سكس مدرسه چسبوند به صورت آیدا و گفت اوم از عرق کف پاهام نفس بکش من کف پاهای فروزان رو از دور دیدم که واقعا سیاه و چرکی بودن.واقعا نمیدونم آیدا چی میکشید زیر کف پاهای چرکی فروزان.بعد فروزان زبون آیدا رو با دستش در اورد و گذاشت لای انگشتای پاش!!!!وای!!!بیچاره آیدا!!!!زنم رو داشتن میگاییدن!
چرک لای انگشت پای فروزان افتاد رو زبون آیدا.فروزان چرک پاش رو برداشت و جلوی دوربین نشون سكس مدرسه داد و کرد توی دهن آیدا و گفت:قورت بده.آیدا هم تف کرد بیرون.فروزان گفت:تفش میکنی؟الان بهت میگم!بعد فتانه رو آورد و جوراباش رو درآورد!باورتون نمیشه چه پاهای کثیفی داشت!فتانه گفت:کف خونه ما سرامیکه و من پا برهنه راه میرم.3روز هم هست پاهام رو نشستم آخه همین دیروز از مسافرت اومدیم با شوهرم.بعد فروزان فتانه رو آورد بالای سره آیدا و کف پاش رو گذاشت روی صورت آیدا و فتانه پاش
سینه های خوشکل و خوش فرمی داشت کوس گشاد ورونیکا آب پرت میکنه بیرون سکس اون موقع مهسا ۱۸ سالش بود و من ۲۸ سال داستان از اینجا شروع میشه.

که توی مراسم عروسی یکی سكس مدرسه از اقوام مهسا رو دیدم مهسا از بستگان دور ما بود در نگاه اول عاشقش شدم واقعا خوشکل بود و مهمتر از همه یه کون خیلی خوشکل داشت دو روز بعد از جشن‌شمارش رو پیدا کردم و بهش پیام دادم اونم خیلی خوب تحویلم گرفت و باهام چت کردیم و بعضی پیامهامون سکسی بود مهسا هم خوشش میومد بعد از دو سه روز بهش گفتم خونه خالی هست میای پیشم گفت آره، اولش فکر کردم دروغ میگه ولی روز قرار اومد پیشم تا در رو باز کردم بغلم کرد و بوسیدم رفتیم رو تخت دراز کشیدیم و باهم حال کردن راضیش کردم لخت شه که گفت پریوده ولی سینه هاش رو دراورد ک بخورم واقعا سینه های خوشکل و خوش فرمی داشت بعد از یک ساعت ک حال کردیم مهسا سكس مدرسه از پیشم رفت و توی این مدت باهم در ارتباط بودیم تا اینکه یبار دیگه خونه خالی جور شد و مهسا اومد پیشم ی ساعت قبل از اومدن

دختر ناز ژاپنی ,ازین کیر هیجان زده شده

کیرمو خیس کردم و گذاشتم در سوراخ کون
قرص ترامادول خوردم و وقتی مهسا اومد باهم یخورده لاس زدیم و بردمش رو تخت همدیگه رو لخت کردیم مهسا دراز کشید روی کمر و منم کیرمو خیس کردم و گذاشتم در سوراخ کون مهسا کیرم خیلی راحت رفت تو و من شروع به تلنبه زدن کردم مهسا به شدت حشری شده بود و فقط می گفت بکن منم هر چی میکردم ارضا نمیشدم تا اینکه بعد از چهل دقیقه کردن آبم اومد و خالی کردم تو کون مهسا که مهسا گریه کرد جرا ریختی تو میخاستم آبتو ببینم باید میریختی رو سینم،اونروز گذشت و من پیش خودم گفتم چرا مهسا خیلی راحت از پشت خورد و به این فکر میکردم که شاید مهسا قبلا کون داده تا اینکه بعد از چند وقت واقعا با این فکر حال میکردم بیشتر وقت ها که سکس چت میکردیم بهش سكس مدرسه میگفتم دوس داری یه کیر مصنوعی هم بود میکردی تو کونت؟اوایل بدش میومد و میگفت نه ولی بعد از چند وقت قبول میکرد و حال میکرد

با دستش سینه های مامانمو چنگ میزنه مامانم از بخت بدم زنگ زده بود علی که بگه من رفتم خونه یا نه که علی گفته بود اصلا منو ندیده امروز … سكس مدرسه دلم میخواست همونوقت مثل وقتایی که میبردمش تو دسشویی مدرسه میکردمش تا راستشو نگه…. مامانم نگرانم شده بود و جلو جواد بهم بد و بیراه میگفت و دردودل میکرد که من اذیتش میکنم از اونطرف جوادم تایید میکرد و با اون صدای مزخرفش میگفت سایه پدر که بیاد بالا سرش درست میشه. مامان منیره دستپختشو اورده بود کارگاه تا شام بوخورن بوی ماکارونی منو دیوانه کرد خیلی گشنم بود از اونطرف صدای مامانم میومد که میگفت اقا جواد چطوره خوشت اومد؟ دهن سرویسم دو لپی مشغول خوردن بود و به به و چه چه که عالی..چه کدبانویی…قربرن دستپختت و خنده های ریز مامان منم که مدل طغرل تو دوربین فرضی نگاه میکردم. شامو که خوردن شروع کردن به لاس زدن و لاو ترکوندن..سالن کارگاهم که یجوریه که صدا میپیچه قشنگ میشنیدم چی میگفتن تا اینکه یلحظه احساس سكس مدرسه کردم وارد عملیات شدن، من با کلی ترس و هیجان رفتم صندلی رو گزاشتم کنار دیوار و رفتم بالا ولی میترسیدم سرمو ببینن دوربین گوشیمو هم تلاش کردم بگیرم ولی موفقیت امیز نبود ولی صداشون رو متوجه میشدم که جواد، مامانمو بغل کرده و داره بوسش میکنه منتظر بودم تا مشغول بشن تا شاید حواسشون پرت بشه یه نگاه بندازم بلاخره بعداز کلی ترس یه نگاه سریع انداختم و سرمو اوردم پایین، خوشبختانه کمد کنار دیوار بود و کلی پارچه رو سرش که خیلی تابلو نبود اگه یه کوچولو سرم میرفت بالا از یطرفم اونا پشت میز خیاطی بودن و مهتابی طرف اونا روشن بود بازم درست حدس زده بودم نشسته بودن کف اتاق و مامانم لم داده بود تو بغل اقا جواد و با ریشاش بازی میکرد اقا جوادم دستشو گداشته بود رو ممه های مامان منیره و قربون صدقه تپلی و سفیدی مامان میرفت. من که صحنه سكس مدرسه رو دیدم خودم خجالت کشیدم دیگه نمیتونستم نگاه کنم ولی امان از کنجکاوی هربار یه نگاه مینداختم و زمانش بیشتر میشد تاجایی که ترسم ریخت و خیالم راحت بود که اصلا به طرف من نگاه نمیکنن. جواد تو همون حالت دکمه های مانتو مامانو باز کرد و معلوم نبود کمبود بوس داره همش ملچ مولوچ صورت مامانمو خیس تف کرد با ماچ کردناش حالم داشت بهم میخورد ازش لجم میگرفت حالا که دیگه خراب شده بود رو مامانم دیگه هیچی…

سکس المانی

سکسی مدرسه سکس در مدرسه دانلود سکس ایرانی دانلود سکس سکس کون بزرگ فیلمهای سکسی ایرانی داستان سکسی ایرانی دانلود سکسی ایرانی فیلم های سکسی ایرانی سایت سکسی ایرانی کلیپ سکسی ایرانی