دختر لخت از روی شورت کس داغ و خیسشو مالیدم گفتم تو مثله خواهرمی

0 views

دختر لخت از روی شورت کس داغ و خیسشو مالیدم

دختر لخت بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست
تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا دختر لخت عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن
دلم میخاست بخورمش

از روی شورت کس داغ و خیسشو مالیدم

سکس
خیلی دلم برات تنگ شده بود. بهش گفتم. اونم در جواب فقط منو تو بغلش فشار داد.
چند دیقه بعد رفتیم تو اتاقم همینطور که تو بغل هم بودیم دختر لخت و همو میبوسیدیم رفتیم رو تخت و کنار هم خوابیدیم و کلی لبای همو خوردیم و من کمی سینهاشو از رو لباس مالیدم. سینه هاش خوش فرمن بزرگ نیستن و قتی شهوتی میشه سینه هاش سفت میشه و این نشونه ایه واسم تا بیشتر بخورمشو تو بغلم فشارش بدم. دوست داره از پشت بهش بچسبم و سینشو فشار بدمو لباشو بخورم. این حالتو خیلی دوست داره.بلند شدیم و لباسامونو در آوردیم. من با یه تیشرت و شورت و اون با تاپ نقره ای طلایی خوشگل و شورت که انصافأ خوشگل بود. موهاش کوتاه و قهوه ای تیره است. بغلش کردم تنش گرم بود کلی تنشو لمس کردمو بوسیدمش. اونقد ناز شده بود که دلم میخاست بخورمش. و واقعأ هم داشتم میخوردمش اما مگه سیر میشدم. با هم رفتیم توی تخت زیر پتو آخه هوا سرد بود و واییییی چقد تنش داغ بود وقتی به تنم میخورد. هیچ مشروبی نمیتونست جایگزین این مستی دختر لخت که بوی سپیده و داغی و نرمی تنش بهم میداد بشه.انگار همه اون چیزی که میخاستم همین بود. آروم لباشو خوردم و اونم همینطور. همدیگه رو تو بغل میفشردیمو رو هم غلت میخوردیم.

کیرم و تو کسش نگه میداشتم

سر کیرمو اروم گذاشتم جلو
دستمو بردم از روی شورت کس داغ و خیسشو که شورتشو کمی خیس کرده بود مالیدم. و بعد بلند شدم و نشستم جلو پاش و شورتشو بوسیمو رفتم بالا شکمشو سینشو و تا پشو کشیدم بالا و سینه هاشو حسابی خوردم. چند بار هم دندونش گرفتم که آه و اوهش در اومده بود. همینطور که سینشو میخوردم دستمو بردم زیر شورتش و کس داغ و کاملن خیسشو مالوندم. فکر کنم 90 درجه داغیش بود. چوچولشو کمی خاروندمو همزمان داشتم لباشو میخوردم و اونم منو محکم تو بغلش فشار میداد. انگشت وسطی دست راستم بود که با فشار فرو کردم تو کس تنگش و مدتی توی کس داغش حرکت دادم.پاشدم لباسامو دختر لخت کندمو شورتشو در اوردمو کنارش خوابیدم. پتو هم کشیدم رومون. فکر کنین دوتا هیتر زیر پتو چه حرارتی داشت. حس میکردم 5 تا پیک ویسکی زدم. کستو میخام . منو بوسید. گفتم مال کی هستی؟ تعلل کرد.حس کردم نمیتونه بگه مال تو اما گفت مال تو و من غلتیدم روش و کمی خوردمشو بعدرفتم وسط پاش. بلند شدم پاشو کمی باز کردمو جمع کردم رو شکمش. مثل نشستن چهار زانو. بعد سر کیرمو اروم گذاشتم جلو کسش ومالوندم بهش واروم فشار دادم تو. نمیشد باید بیشتر فشار میدادم و بعد از چند بار عقب و جلو کردن کسش جا باز دختر لخت کرد و حالا میشد خوب تلمبه زد. چند دیقه ای با همین حالت تلمبه زدمو هر بار که میخاست آبم بیاد کیرمو در میاوردمو چنتا بوس از لباش میگرفتم و دوباره میدادمش تو. خوب پاهاشو باز کرد و دورم حلقه کرد و تو بغل گرفت منو و تقریبأ صداش در اومده بود کمی هم توی همین حالت بودیم و حس کردم ابم داره میاد. بهم گفت جلوی خودتو نگیری یه وقت.

ارضا شدی
یه وقت. اما من کشیدم بیرون و پاهاشو به هم چسبوندم و خم کردم توی سینش و کیرمو دوباره دادم توی کس تنگ و داغش. توی این حالت کیرم تا ته میرفت تو و دیواره های کسشو کاملأ حس میکردم. کمی توی همین حالت تلمبه زدم و بهم میگفت نکنه جلوی خودتو بگیری و من هم دیگه طاقت نداشتمو یه لحظه کیرمو بیرون کشیدم و محکم دختر لخت همو بغل کردیم و من مثل دیوانه ها فشارش میدام و اونم بمنو بیشتر فشار میداد و آه میکرد. اره من همیشه تو آغوش سپیده ارضا میشم و برام بهترین حالته و سکسی که توی بغلش ارضا نشم بهم حال نمیده. 15 بلند شدم و دستمال اوردم و روی شکمشو کسشو تمیز کردمو بهش گفتم ارضا شدی؟ گفت نه! گفتم پس دوباره. و شرو کردم به خوردن سینه هاش و تا به کسش دست زدم دیدم خیس خیسه. کلی خوردمشو مالیدمش و خوابیدم و گفتم من مال تو. اونم رفت پایین و کیرمو حسابی خورد و بعد هم نشست روش و شروع به بالاو پایین کردن کرد دختر لخت. چند دیقه توی همین وضعیت بودیم که خوابوندمشو کیرمو دادم تو کسش و شروع کردم به تلمبه زدن. بعد پاشو دورم حلقه کرد و محکم بغلم کرد و کلی خوشو بهم مالوند و آه اوه کرد که فکر کنم ارضا شد. من دیگه ارضا نشدم بخاطر اینکه دیگه حسش نبود و من هم وقتی برای ادامه نداشتم

کوس دختر سکسی دختر جوان کون دختر سکس با دختر خودارضایی دختر فیلم لز ایرانی لز زوری فیلم سوپر لز داستان لز فیلم لز کلیپ سکسی

verified profile,anal,blonde,milf,blowjob,doggystyle,deepthroat,celebrity,fishnet,big-ass,celeb,big-tits,cougar,facefuck,huge-boobs,throatfuck,bodysuit,anal-sex,fake-tits,white-booty,huge-butt