دانلود پورن خیلی دوس داره بده خودش بازش میکنه لاپاشو

0 views

دانلود پورن خیلی دوس داره بده خودش بازش میکنه لاپاشو

دانلود پورن خلاصه ما با این دوستم که قبلا گفتم آخر شب قرار گذاشتیم بریم دیسکو که چند کیلومتر با شهر فاصله داشت راستش من یه ذره استرس داشتم خلاصه رسیدیم دیسکو که ایرانیای دیگه ای هم بودن اونجا سالنی که ما رفتیم خیلی شلوغ نبود یه آهنگ ترکی گذاشته بودن و دخترا اون وسط می رقصیدند که البته خیلی رقصشون زیبا  دانلود پورن بود محو تماشای این جک و جنده ها بودیم که یه دختر خوشتیپ بلوندی اومد تو که من به دوستم گفتم اینو می خوام اونم می گفت صبر کن اخر سر یکی را بلند کنیم ببریم خونه یه چند تا جوون اون طرف تر نشسته بودند که این دختر خواستندرفت یه چند دقیقه ای با اونا صحبت کرد و سیگار کشید ولی بعدش برگشت مثل اینکه باهم به توافق نرسیده بودند بعدن که ازش

خیلی دوس داره بده خودش بازش میکنه دانلود پورن لاپاشو

سکس میکردمش که دیدم ابم داره میاد که در اوردم و ریختم رو شکمش دستمال اوردم پاک کردیم خودمون را کنارش خوابیدم و نوازشش میکردم گفت بهتره که بره یه وقت مامانم نیاد که گفتم اولا فکر نکنم بیاد بعد هم من مشکلی با خونه ندارم تو این مسایل شروع کرد از زندگی خودش گفتن خیلی گذشته سخت و بدی داشت و از همه بدترش یه شوهر دانلود پورن داشته که معتاد بوده جوری که تمام وسایل زندگبش را تو یه شب که کتی نبوده بار زده برده بود فروخته و این بهانه ای شده بود واسه طلاق گرفتنش البته بعد گفت که هنوز جدا نشده و تو مراحل اخر دادگاه هستن ولی پیش شوهرش زندگی نمیکنه اون همینطور که داستان زندگیش را تعریف میکرد کلیپ سکسی جدید منم یواش یواش به سینه هاش ور میرفتم دلم خیلی به حالش میسوخت از خونه پدری هم شانس نداشت و زوری داده بودنش شوهر خلاصه دوباره شهوت گرفته بودش حدود یک سالی بود که سکس نکرده بود و قبلش هم میگفت شوهرم دانلود پورن اصلا تو فکرش نبوده که ارضاش بکنه یا اگر هم میخواست نمیتونست چون هم بلد نبوده چکار کنه فقط کردن را میدونسته اونم تا میزاشته توش ابش میومده بهش گفتم تا حالا با کسی دیگه هم بوده که قسم بچش را خورد که نه بهش گفتم پس تا حالا هر چی سکس کردی بدرد نمیخورده گفت امروز بهترین روز کلیپ سکسی جدید زندگیش بوده و به ارزوش رسیده همینجور.که حرف میزدیم گفتم میشه از پشت بکنمش آخه تمام شرکت تو کف این کون هستن گفتش نه دردم میگیره بهش دلداری دادم من کارم را خوب بلدم اگه کوچکترین دردی داشتی نمیکنم دانلود پورن به اکراه قبول کرد رفتم کرم اوردم و تکیه دادم به بالای تخت و اونو نشوندمش بر عکس رو پام و بهش گفتم تو شروع کن برام بخور تا منم کون قشنگت را اماده کنم اون میخورد و منم با سوراخ کونش ور میرفتم خیلی خیلی تنگ بود حتی نوک انگشت کوچیکم هم نمیرفت داخلش خلاصه اینقدر ور رفتم کرم زدم کلیپ سکسی جدید و تف زدم تا بالاخره درش یکم باز شد تونستم انگشتم را خیلی اروم اروم ببرم تو بهش گفتم دیگه ساک نزنه چون دیگه داشت ابم میومد همون طوری با دستم کونش را گشاد میکردم و اون دستم کوسش را میمالید بعد دانلود پورن حدود بیست دقیقه دو انگشت جا باز کرده بودم البته دردش هم گرفته بود ولی تحمل کرده بود نوبت رسیده بود به فتح کون گنده و خوشکل و سفید و ناز کتی داگی خوابوندمش بهش گفتم هر وقت دردت اومد بهم بگو هنوز نوکش را نکرده بودم داخل دیدم خودشو سفت کرد گفت اخ دلداریش میدادم یا کلیپ سکسی جدید خرش میکردم نمیدونم هدفم این بود با کمترین درد بکنم توش خلاصه اینقدراروم کردم که درد کم کشید ولی بعدش که کامل کردم توش از درد به خودش میپیچید و التماس میکرد درش بیارم دلم به حالش سوخت دیدم هم گناه داره هم  دانلود پورن اینکه ممکنه اذیت بشه بپره از دستم کلی منت گذاشتم که چون دوست دارم نمیخوام اذیت بشی درش میارم و تا در اوردم گذاشتم دم کوسش کردم توش منم با سوراخ کونش ور میرفتم نمیدونم میخواستم دق دلی از سر کونش را سر کوسش در بیارم اینقدر محکم تلمبه میزدم که داشت جر میخورد همونجوری محکم گرفته بودمش که با ضربه های کلیپ سکسی جدید من جلو نره که دیدم شروع کرد به جیغ یواش کشیدن و دوباره ارضا شد ولی من ادامه دادم دیگه مکث نکردم همونجور که میکردم سینه هاش را میمالوندم دیگه بیچاره نای دانلود پورن داگی استایل را هم نداشت گفت میشه دراز بکشم پاهام جون نداره خسته شدم گفتم اره ولی نزاشتم از توش در بیاره همونجوری خوابید منم پاهام دو طرف کونش بود و کیرم را تو کوس داغش میکردم که ابم اومد و ریختم رو کمرش بعدش هم خودمون را تمیز کردیم و بردم رسوندمش نزدیک مطب دکتره که میخواست بره خیلی خوشحال کلیپ سکسی جدید بودم بابت کتی فردا صبح که رفتم شرکت بزرگترین اشتباه عمرم را انجام دادم یه همکاری داشتم به نام بیژن که از روز اول با هم استخدام شده بودیم و با هم خیلی ندار بودیم بهش دانلود پورن گفتم ماجرا را و گفتم به کسی نگه که ابرو طرف نره فرداش کتی را دیدمش تو یه سالن بود تو کارخانه بهش.

پرسیدم گفت بو می دادند اینم بگم یه دختری هم دانلود پورن بود که به عنوان کس کش اون وسط ایفای نقش می کرد و هی می اومد می گفت کسی رو نمی خوای؟ دوستم به اون دختر ایجنت گفت اونم به دختری که در بالا اشاره کردم و حالا دیگه برگشته بود سر جاش گفت دختره هم پاشد اومد میز ما و بلافاصله ابجو و سیگارو گارسون برامون اورد دختره اهل باکو بود و لیسانس فیزیولوژی اون طور که من فهمیدم داشت و به دلیل درامد پایین به جندگی روی آورده بود که انصافا شغل پردرامدیه برای یه دختر
خلاصه بعد از تموم شدن سیگار و گرفتن پولش دوتایی دانلود پورن رفتیم تو یه اتاق داخل اتاق که شدیم اون بلافاصله شروع کرد به دراوردن لباساش منم به دنبالش
تپل حشری من ,دوس داری بدی به من بگو میکنمت کس نازتو باز کن کیرم و فرو میکنم به آرومی

فیلم های سکسی ایرانی

دانلود فیلم سینمایی سکسی دانلود فیلمسکسی دانلود فیلم سوپر ایرانی دانلود سکسی داستان های سکسی شهوانی داستان های سکسی تصویری داستان های سکسی کردن کس کس کردن ایرانی کون کردن ایرانی