دانلود بازی سکسی منو لخت کن اینجا منتظرم اون طور که من فهمیدم داشت

0 views

دانلود بازی سکسی منو لخت کن اینجا منتظرم

دانلود بازی سکسی خلاصه ما با این دوستم که قبلا گفتم آخر شب قرار گذاشتیم بریم دیسکو که چند کیلومتر با شهر فاصله داشت راستش من یه ذره استرس داشتم خلاصه رسیدیم دیسکو که ایرانیای دیگه ای هم بودن اونجا سالنی که ما رفتیم خیلی شلوغ نبود یه آهنگ ترکی گذاشته بودن و دخترا اون وسط می رقصیدند که البته خیلی رقصشون زیبا بود محو تماشای این جک و جنده ها بودیم که یه دختر خوشتیپ بلوندی اومد تو که من به دوستم گفتم اینو می خوام اونم می گفت صبر کن اخر سر یکی را بلند کنیم ببریم خونه یه چند تا جوون اون طرف تر نشسته بودند که این دختر خواستندرفت یه چند دقیقه ای با اونا صحبت کرد دانلود بازی سکسی و سیگار کشید ولی بعدش برگشت مثل اینکه باهم به توافق نرسیده بودند بعدن که ازش پرسیدم گفت بو می دادند اینم بگم یه دختری هم بود که به عنوان کس کش اون وسط ایفای نقش می کرد و هی می اومد می گفت کسی رو نمی خوای؟ دوستم به اون دختر ایجنت

منو لخت کن اینجا منتظرم

سکس

گفت اونم به دختری که در بالا اشاره کردم و حالا دیگه برگشته بود سر جاش گفت دانلود بازی سکسی دختره هم پاشد اومد میز ما و بلافاصله ابجو و سیگارو گارسون برامون اورد دختره اهل باکو بود و لیسانس فیزیولوژی اون طور که من فهمیدم داشت و به دلیل درامد پایین به جندگی روی آورده بود که انصافا شغل پردرامدیه برای یه دختر
خلاصه بعد از تموم شدن سیگار و گرفتن پولش دوتایی رفتیم تو یه اتاق داخل اتاق که شدیم اون بلافاصله شروع کرد به دراوردن لباساش منم به دنبالش لباسامو دراوردم با اینکه کیرم شق شده بود ولی نمی دونم چرا کلا تمرکز نداشتم و حس شهوتم

با انگشتم کل آب و شیره ای که دور کس الناز و جمع شده بود و برداشتم و آوردم ذره ذره دانلود بازی سکسی ریختم تو دهنش. النازی که من تو سه سال زندگی مشترکمون یه قطره از آب کیرمو نتونسته بودم حتی سمت صورتش ببرم، حالا با 5 – 6 تا عق زدن آب کس خودشو قورت می داد. نشستم رو سینش و کیرمو باز کردم تو حلقش، گفتم اینقدر کیرمو می مکی که این آب کس کثیفت از روش پاک شه. اون بد بختم که دیگه 2 به علاوه 2 رو نمی تونست جواب بده و پکیده بود، فقط داشت هرچی می گفتم انجام می داد. کیرمو اونقدری می کردم تو حلقش و نگه می داشتم که وقتی الناز با تمام وجود واسه یه لحظه در آوردم کیرم از حلقش تقلا می کرد، خودم دلم کباب میشد، ولی گرمای و لیذی حلقش، تن ظریفش زیر بدنم و چهره معصومش که داشت زیر کیرم جر می خورد آنچنان لذتی واسم داشت که حاضر بودم اونطوری بال بال بزنه زیر کیرم. بعدکلی گاییدن حلقش دیدم دیگه واقعا دانلود بازی سکسی داره حالش خراب میشه.

ئاسه همین از رو صورتش پاشدم و کیرمو از تو گلوش کشیدم بیرون. ساعت و نگاه کردم. ساعت 3 و 17 دقیقه بود. الناز و در حالی که دیگه نای تکون خوردن نداشت برگردوندم رو شکم، دستاشو آوردم پشت کمرش و خوابیدم روش. کیرمو گذاشتم روی سوراخ کونش که پر کرم بود. سر کیرم رو که خواستم بکنم تو کونش، هنوز تو نرفته، الناز یه آخی کشید دانلود بازی سکسی و در حالی که بعد بیرون اومدن از دستشویی صداش در نمومده بود، یهو گفت” علی تور رو خدا دیگه بسه. من که با تعجب از حرف الناز، هنوز داشتم کیرمو میدام داخل کونش، گفتم خفه شو الناز. ولی دیدم نه، الناز داره خودشو می کشه که دستاشو از زیر شکمم و پشت کمر خودش در بیاره. درحالی که کیرم تا نصفه رفته بود داخل کونش و بی نظیر ترین حسی که یک مرد از گاییدن یک زن می تونه ببره و داشتم تجربه می کردم دوباره گفت: علی تو رو خدا در بیار ، تور خدا . گفتم باشه، در میارم، ولی شرط داره، درحالی که تا اون دانلود بازی سکسی لحظه به اون حد بی قراری شو ندیده بود گفت: قبوله قبوله، گفتم اگه همین الان در بیارم، باهام آشتی می کنی، گفت آره بخدا علی بخدا آشتی، گفتم آب کیرم و از این به بعد می خوری گفت آره آره. علی در بیار. گفتم اگه همین الان در بیارم هر روز رسیدم خونه کف پاهامو لیس می زنی، الناز در حالی که با تمام وجود خودشو سفت کرده بود گفت علی در بیار همش قبوله، گفتم باشه بیا، اینو گفتم و کیرمو که تا نصفه تو بود کشیدم بالا تا فقط سرش بمونه تو کونش، الناز یه خورده آروم تر شد. گفتم الناز سر قولات هستی؟ گفت دانلود بازی سکسی آره بخدا آره، فقط از روم بلند شو تا بتونم یه لحظه پاشم، حالم بده. این جملش که تموم شد کیرم و از تو کونش در آوردم، گفت ممنون، علی از روم بلند میشی؟ گفتم آره، یه چند ثانیه گذشت. گفت بلند شده دیگه، کیرمو گذاشتم روی سوراخ کونش و با یه فشار تا نصفش و دادم تو کونش و الناز یه آهی کشید و تا بیاد حرف بزنه، کیرمو جوری کردم داخل کونش که تخمام کرده چسبید به سوراخ کونش. الناز در حالی که صداش در نمی اومد گفت در بیار در بیار علی در بیار از هر دو سوراخ منتظرم

کوس داغ حرفه ای منتظره که بکنمش منمکیرمو نشونش میدم دانلود بازی سکسی و آروم آروم شرتشو در میارم ک بکنم کیرو تو سوراخهایی که اونجا داره.

عکس های سکسی

سکس دانلود دانلود گیف سکسی دانلود پورن دانلود فیلم سینمایی سکسی دانلود فیلمسکسی دانلود فیلم سوپر ایرانی دانلود سکسی داستان های سکسی شهوانی داستان های سکسی تصویری داستان های سکسی