داستان سکسی مادر نا پدری حشری کیرشو حواله کونم کرد دختری حس نداشتم.خیلی شهوتی

0 views

داستان سکسی مادر نا پدری حشری کیرشو حواله کونم کرد

داستان سکسی مادر حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی داستان سکسی مادر که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه داستان سکسی مادر گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه داستان سکسی مادر زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش

نا پدری حشری کیرشو حواله کونم کرد

سکس
منو کشونده تا خونشون که منو مث سگ بزنن.خیلی تجربه بدی بود از اون طرف نیاز جنسی شدیدی داستان سکسی مادر داشتم و فکر میکردم فقط با دخترا این نیاز ارضا میشه.بعد رفتم پیش یکی از رفیقام به اسم محمد جواد که برای من نقش یه روانشناس رو داره.براش ماجرارو توضیح دادم و بهم گفت:
«نیاز جنسی درسته که توسط جنس مخالف ارضا میشه ولی متاسفانه فرهنگ غلط مردممون این اجازه رو نمیده که دو جنس مخالف در کنار هم باشن، ببین بت چی میگم.اگه خودارضایی کنی پشیمون میشی و اگر هم دوباره با دخترا بگردی همون آش و همون کاسه.پیشنهاد میکنم بری با یه پسر خوشگل که خیلی شبیه دخترا هست سکس داشته باشی»
این حرفش واقعا روم اثر کرد و واقعا راست میگفت.بهش گفتم:
-پس یه چیزی؟
+چی میخوای بگی؟
-تو میتونی برام یکیو جور کنی؟

کوس آب کیری دوست دختر با کیر کلفت ,از نمای نزدیک

عکسای کیرمو میفرستادم
+اره بابا.یه کونی رو میشناسم اینقدر خوشگله و سفیده لامصب بدنشم داستان سکسی مادر بی موست و حتی یه ذره هم سیبیل نداره.بعدا شمارشو برات تو تل میفرستم.
-پس حله نه؟
+آره چرا که نه.من مثل برادرتم و تو هم همینطور.ازش خداحافظی کردم و شب که داشتم فیلم سوپر میدیدم یهو ممد شماره پسره رو فرستاد.بعد رفتم تو تلگرام و با پسره کلی چت کردم و کلی عکس از کیر و کون باهم رد و بدل میکردیم(البته من عکسای کیرمو میفرستادم و اونم عکس کون سفید و بی موش رو میفرستاد)
باهاش توی یه کافه قرار گذاشتم فردا ساعت 7 بعد از ظهر همو ببینیم.صب فرداش من داستان سکسی مادر رفتم حموم کلی کیرمو شیو کردم تا اگر خواست ساک بزنه لذت ببره!ساعت هفت شد و رفتم تو کافه باهم کلی شوخی کردیمو جوک گفتیم،لامصب از دخترا هم بهتر بود.خیلی محوش شدم یعنی دیگه به هیچ دختری حس نداشتم.خیلی شهوتی شده بودم.بهش گفتم مکان کجا سراغ داری باهم حال کنیم؟
-تو توالت عمومی

رفتیم تویه توالت عمومی که توی پارک قرار داشت.منتظر بودیم یکم خلوت بشه و خلوتم شد داستان سکسی مادر.البته قبل از اینکه دوتایی وارد توالت بشیم اون رفت کونشو خالی کرد بعد من اومدم تو.اومدم تو توالت و شلوارامونو در آوردیم.یکم مالیدمش بدجور شق کرده بودم.کیرمو در آوردم و اونم نشست برام ساک زد.آهان یادم رفت بگم اسمش آرشه.خوب ساک میزد خیلی خوشم اومده بود.بلند شد و ایستاد و روشو کرد سمت دیوار کونشو داد عقب و با دستاش به دیوار تکیه داده بود.منم دستامو دور شکمش سفت گرفتم کیرمو گذاشتم رو سوراخش یکم که فشار دادم تو راحت رفت اونم یه آهخ گفت.کیرمو اروم اروم میکردم تو و ناله های داستان سکسی مادر آرشم داشت کم کم بلند میشد.بالاخره کیرم توی کون گرمش تا آخر رفت تو بدجور حال داد.شروع کردم عقب جلو کردن و بعدم با سرعت تلمبه میزدم اونم حسابی ناله میکرد.اینقدر کون سفیدشو گاییدم که ابم با فشار اومد همشو ریختم تو کونش.اینجا لحظه بدی بود.تا اومدیم بیرون حسابی توسط داستان سکسی مادر یه چن نفر لگدبار شدیم بدجور. تا یه هفته فکم و شکمم درد میکرد.

داستان های سکسی شهوانی

فیلم پورنو فیلم پورن الکسیس تگزاس بلکد فیلم سکس لزبین داستان مامان سکس لزبین سکس و ماساژ سکس‌مادر داستان سکسی با مادر میا مالکووا