ایکس ویدئو زنم آب کیر سیاه رو تو دهنم تف کرد

0 views

ایکس ویدئو زنم آب کیر سیاه رو تو دهنم تف کرد

ایکس ویدئو xvideos کف پاهای مهدیه رو تمیز میکرد و میلیسید.این مجرا حدود 3 ساعت طول کشید و سمیرا و فروزان و فتانه وقتی داشتن میرفتن آیدا رو حسابی تهدید کردن و گفتن که حالش رو میگرین.آیدا به مهدیه و دوستاش گفت که فردا صبح ساعت 8 اینجا باشین که نوبت فاطمه همسایمون و دخترشه!!!!
اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش ایکس ویدئو رو بدون جوراب کرده توی کفش های اسپرتش و باهاشون خوابید.صبح شد و دوستای آیدا اومدن.فاطمه هم ساعت های 8:30 اومد.من مثل همیشه از بالای اتاق داشتم نگاه میکردم و

– ماندانا جانم…
– اسم منو به اون دهن کثیفت نیار!
– ببخشید….عزیزم. قضیه اون جوری نیست ایکس ویدئو که تو فکر می کنی.سوء تفاهم شده. اشتباه گرفتی. بزار برات توضیح بدم.
– توضیح؟ چه توضیحی کثافت؟ این پسره با شورت تو خونه ی تو چیکار می تونه داشته باشه؟ ها ؟ بگو….مفعول جنسی! بی آبرو…
– عزیزم. این حرفا چیه؟ زشته جلوی این پسر محترم. ایشون میلاده. پسر همسایمون. آبشون قطع شده. از من خواست بیاد اینجا که بره حموم. همین!
– ئه؟؟ من که گوشام مخملیه؟ کسی که می ره حموم ایکس ویدئو با شورت میاد تو خونه می گرده؟ خودت خری با جد و آبادت!
– عزیزم.گوش کن. میلاد رفته بود حموم. ظاهرا توی حموم یه سوسک بزرگ می بینه. یوهو جیغ زد و پرید بیرون.واسه همین لباسش نامناسب بود. وگرنه نه میلاد جان منحرف جنسیه نه من!مگه نه میلاد جان؟
به میلاد نگاه می کنم. . با نگاهی سراپا عجز. ایکس ویدئو با چشمام ازش خواهش می کنم که حرفمو تایید کنه. میلاد که معلومه داره خودخوری می کنه با زور و در حالیکه صداش می لرزه میگه:
– بله…همینه که علی آقا می گه.اومده بودم برم حموم.
به ماندانا نیگا می کنم. گریه اش قطع شده. ایکس ویدئو یه نیگا می کنه به من و یه نیگا به میلاد. انگار داره سناریوی احمقانه ی منو باور می کنه.
می گه: یعنی شما دو تا منحرف جنسی نیستین؟
می گم : نه بابا. من و انحراف؟ این آقا میلاد که از هر چی گیه حالش به هم می خوره!
به میلاد لبخندی می زنم. داره مثل لبو سرخ ایکس ویدئو می شه ولی تحمل می کنه.
ماندانا که یه کم حالش جا اومده برای اولین بار لبخندی به من می زنه :
– آخیش….وای…خیالم راحت شد. داشتم دیوونه می شدم. ایکس ویدئو نمی تونستم باور کنم کسی که یه سال دیوونش بودم از این کونی مونیا باشه. همیشه بهت گفته بودم که حالم به هم می خوره از رابطه ی دو تا پسر…اه اه اه…عق می زنم.
– آره عزیزم …گفته بودی…منم که بهت گفته بودم کهیر می زنم وقتی یه پسر لختو می بینم! نفرت انگیزه! می دونم که میلادم همینطوریه. مگه نه میلاد جان؟!
فقط کافی بود که میلاد بگه آره. همین کلمه ی سه حرفی…یا حتی آره نگه. فقط یه سر کوچولو تکون بده و تموم. کل ماجرا ختم به خیر می شد. اما بخت من گه تر از این بود که ماجرا همین جا تموم بشه.
میلاد مثل لبو سرخ شده. داره لب پائینشو گاز می گیره. ایکس ویدئو من و ماندانا داریم نیگاش می کنیم در انتظار یه آره ی کوچولو…
دوباره می گم: مگه نه میلاد جان؟
میلاد می ترکه.
می گه: معلومه که نه دیوث! معلومه که نه حروم لقمه! معلومه که نه کس لیس!
یه خنده ی هیستیریک می کنم! گوشه ی چشمم از استرس می پره.
به ماندانا می گم: داره شوخی می کنه…. ایکس ویدئو مگه نه میلاد؟!
میلاد می گه: شوخی جد و آبادت می کنه…اسکول! وایسادی گوش می دی ؟ که هر چی از دهنش در میاد به گیا بگه؟ که خودتم دو تا بزاری روش؟ آره بدبخت؟ خاک تو سرت که که به خاطر آبروی نداشته ات حاضری وایسی که گرایشتو مسخره کنن…رنگین کمون رو به گه کشیدی…
می گم: رنگین کمون چه کس شعریه؟ چرا چرت می گی؟ بفرمایید بیرون! اجازه دادم بیاید خونه ی ایکس ویدئو ما حموم نه اینکه سرتون رو بکنید تو زندگی شخصی مردم…بفرمایید!
– بیه! فکر کن من برم بیرون! زنم آب کیر سیاه رو تو دهنم تف کرد

سکس مواظب بودم کسی متوجه نشه.فاطمه و دخترش اومدن دمه دره خونه و وقتی دوست های ایکس ویدئو آیدا رو دید خواستن فرار کنن که دوست های مهدیه سریع گرفتنشون.بیتا دختر فاطمه شروع کرد به التماس کردن ولی آیدا که خیلی از دستش عغده داشت بیتا رو خوابوند روی زمین و کفش هاش رو که از دیشب در نیورده بود در اورد و گذاشت روی صورت بیتا!!!!بیتا رو میدیدم که ایکس ویدئو داره دست و پا میزنه و میگه:وااایییی…..چه بوی گندی……چه بوی عرق کف پایی……اوففففف……آیدا تو یه عوضی جنده هستی…….اوممممم….اوفففف……
واسه همسر عزیزم که خیلی هم جنده شده کیر بردم .یه کیر سیاه و قوی ,ساک زدنشو ایکس ویدئو دوس داشتم خیلی نرم و ناز رو کیر مینشست ولی با قدرت ضربه میزد .آب کیر و تا ته خورد ولی تف کرد تو دهن من که منم کیف کرده باشم

بابای دوستم منو گایید ,بابام دوستمو xvideos.com

گاییدن

ایکس همستر اویل انجل السا جین لیه گوتی سكس انجيلا وايت أنجيلا وايت انجيلا وايت سکس میلف ایرانی سكس ميلف

kir2kos com