الاغ بزرگ آب اش رو بریز تو کوس ام شما که کاری نکردین من باید معذرت VR

0 views

الاغ بزرگ آب اش رو بریز تو کوس ام VR

الاغ بزرگ VR سهیلا یه نگاهی به خودش کرد و فهمید درچه وضعیتیه و گفت:
_تو با چه اجازه ای دست به من زدی آشغال
منم من من کردمو گقتم :
خانوم حالتون خوب نبود هیچ  الاغ بزرگ کسم خونه نبود ترسیدم اتفاقی براتون بیفته که گفت:
تو غلط کردیو اومد یه یکی خوابوند تو گوشم و گفت گمشو از جلو چشام.
منم رفتم تو اتاقم تو این فکر بودم که باید جور و پلاسمو جمع کنمو برم که سهیلا درو باز کردو اومد تو گفتم حتما میخواد پرتم کنه بیرون از خونش،ولی گفت ببخشید من یکم تند رفتم یکم که فکر کردم فهمیدم اگه تو نبودی معلوم نبود چه بلایی سرم میومد بعد اومد جلو دستی به صورتم همونجا که سیلی زده بود کشید و گفت آخی بمیرم الاغ بزرگ و یه بوسم کرد.
داشتم شاخ درمیاوردم نه به اون عصبانیت نه به این ملایمت.
گفت منو میبخشی؟
معلومه شما که کاری نکردین من الاغ بزرگ باید معذرت خواهی کنم.
خندید و دوباره بوسم کرد.
آب اش رو بریز تو کوس ام
سلام دوستان سکس اسمم ستارست۳۰ سالمه.کوس و پستون و کون و ران و لبمو هم پروتز کردم. همه بزرگ و عالیه.
من توی یه خونواده سنتی بزرگ شدم الاغ بزرگ برای همین همیشه از این سبک زندگی فراری بودم چون از همون نوجوونی از سکس و فیلمای سکسی خوشم میومد.
وقتی رفتم پیش دانشگاهی یه دوستی داشتم به اسم شیما،برای اینکه توی درسامون به هم کمک کنیم من میرفتم خونشون که باهم درس بخونیم.
شیما یه دایی داشت که اون موقع ۳۵ سالش بود.
داییش طلاق داده بود زنشو با خواهرش زندگی میکرد.
من و شیما خیلی باهم راحت بودیم یه روز الاغ بزرگ بهش گفتم بیا این فیلم سوپر رو ببینیم، وقتی دیدیم گفتم شیما کاش یه مردی بود منو میکرد شیما گفت میخوای بگم داییم بکنتت گفتم گمشو شوخی نکن گفت جدی میگم بهش میگم بیاد. منم میرم بیرون شما راحت باشید.
دیدم موقعیت خوبیه چون مامان گیر من فقط به شیما اعتماد داشت.
داییش اومد بالا اسمش امیر هست اومد من و چسبونو به خودش لبشو گذاشت رو لبم.
منم که قلبم داشت از جا کنده میشد فقط سکوت الاغ بزرگ کردم اولین سکس عمرم بود نمیدونستم باید چیکار کنم.اروم اروم لباسامو دراورد خوابوندم رو تخت لبامو خورد با دستاش سینه هامو ماساژ میداد اروم دستشو برد رو کسم ترسیدم گفتم من دخترم گفت نگران نباش مراقبم.
لباساشو داورد چه کیر خوشکلی داشت گذاشت لای پاهام شروع کرد به تلمبه زدن.
کیرش میخورد رو کسم حال داشتم میکردم تا اینکه آبش الاغ بزرگ اومد ریخت رو پستونام ماساژ داد.بعدش کنارم خوابید بدسم میکرد نازم میکرد انگشتشو کرد تو سوراخ کونم.

جنده معروف با پسر خوندش سکس میکنه جلو شوهرش

گفت سری بعد میخوام بکنم تو کونت.
لباسام پوشیدم که برم خونمون تو راه همش فکرم درگیر الاغ بزرگ بود و خوشحال بودم.
شیما زنگ زد چی شد گفتم شیما عالی بود هرروز خونتون افتادم.
این بود که کرم جنده شدن رفت توی وجودم.
شماره امیر گرفتم فرداش رفتم.
امیر گرفتم تو بغل کیرش شق شده بود منم کوسم داغ شده الاغ بزرگ بود نوک پستونام داشت کنده میشد رفتیم توی اتاق لباسای همو دراوردیم وحشی تر از روز قبل لاپایی کرد منو. گفتم مگه قرار نشد کونم بذاری گفت صبر کن فکر کردی میذارم تا شب بری؟ خندیدم گفتم قبوله.
ژل زد به دستش مالوند به سوراخ کونم تا چند دقیقه با انگشت میکرد تو کونم خیلی حال میداد بعدش کیر خوشکلشو ژلی کرد کردش تو کونم
جیغم رفت بالا جلو دهنم گرفت گفت نترس بار اوله درد داره الاغ بزرگ چندبار که بکنمت باز میشه راحت میشی خیلی درد داشت یه کمم خون اومد ولی به حالش می ارزید.
خوابید روی من منم به شکم خوابیده بودم کیرشو تلمبه میکرد تو کونم درد داشتم ولی لذت بخش
تقریبا بیست دقیقه ای طول کشید آبشو ریخت تو کونم.
خیلی خیلی خیلی لذت داشت هنوز یادمه.
بعد کیرشو از توی کونم دراورد منو به بکمر خوابوند کیرشو الاغ بزرگ گذاشت لای پاهام روی کوسم شروع کرد به سینه هامو خوردن. خیلی بیحال شدا بود.
جفتمون برا نیم ساعتی خوابمون بردم
سرش رو پستونام بود خیلی خوب بود.
بیدار شدم لباسام پوشیدم لب مفصل از هم گرفتیم پایین شیما نشسته بود توی سالن ما داخل اتاق بودیم بالا.
شیما خندید گفت چرا گشاد گشاد راه میری گفتم دایی جونت کونم الاغ بزرگ گذاشت گفت خوبت کرد. رفتم خونه دل تو دلم نبود فردا شه.
من تک فرزند هستم مامان و بابام میخواستن برن کربلا به مدت ۱۰ روز فکر کنم.
تا روزی که برن کربلا هرروز کار این بود برم به امیر کون بدم بیام.
وقتی رفتن امیر گفت میخوای حشری تر بشی گفتم اره گفت حالا که الاغ بزرگ مامان بابات نیستن بیا با هم مشروب بخوریم گفتم باشه
مشروب خوردیم سیگارم بهم داد سیگارم کشیدم اولش کلی سرفه کردم ولی کم کم خوب شد.
دیدمواقعا حشری تر شدم گفتم امیر گفت جووون گفتم کوسم گفت کوست چی الاغ بزرگ عشقم گفتم کوسم کیرتو میخواد…
خوابوندم یه کم مشروب ریخت رو کوسم ماساژ داد کیرشو دراوردم چنان ساک میزدم که غرق لذت شده بودم
پاهامو باز کرد کیرشو کرد تو کونم تلمبه زد خیلی حال داد فقط میگفتم تا ته الاغ بزرگ بکون تو کونم کیر خوشکلتو ..
انقدر گاییدم تا ابش اوگد ریخت تو کونم…
کیرشو دراورد با زبون انقدر کوسمو خورد تا آبم اومد انقدر حال داد که الاغ بزرگ جیغ میزدم امیرم دهنمو گرفت که همسایه ها نشنون.
شیما ترسید اومد بالا ما دوتا رو لخت دید گفت چه خبره ؟؟؟ گفتم شیما کوسم، کوسم داره حال میکنه نمیدونی چه حالی دارم شیما خندید در رو بست رفت.
امیر گفت صبر کن کارهااااا دارم با تو…
همه اون ده شب خونه امیر بودم به مشروب و سکس و حال الاغ بزرگ و هول گذشت….چ

کون بزرگ سکس کم حجم فیلم سکسی کم سن پورن خفن سکس ایرانی خفن فیلم سکسی خفن سکسی خفن فیلم سکسی گروهی فيلم سكس گروهي سکس گروهی ایرانی