گی ایرانی سکس اول انگشتشو میکنه تو کون دختره بعد کیر سیاهشو

گی ایرانی سکس اول انگشتشو میکنه تو کون دختره بعد کیر سیاهشو

گی ایرانی سکس نمیدونید چه حالی میکنم بارفیقش هنوزم در ارتباطم خیلی حشریه وقتی میرم خونش یه کیلو موز میده بخورم بعدش اسپری میزنه و میکنمش بیوه هستش.

اول از همه بگم این خاطره واقعی از گی منه گی ایرانی سکس، کسایی که علاقه ندارن میتونن صفحه رو ترک کنن. از خودم بگم، اسمم مهرانه 25 سالمه دوجنسگرام ولی بیشتر تمایلم به مفعول بودنه، عاااااشق ساک زدنم هستم.
این خاطره مربوط میشه به دو سال پیش که یکی از دوستام فهمید من تمایل به کونی بودن دارم. من به خاطر قضاوت ها و فکرای مردم، متاسفانه و به اجبار هیچوقت نتونستم پیش اطرافیانم از گرایشات جنسیم بگم، حتی ظاهرمو خیلی مردونه نگه داشتم
اول انگشتشو میکنه تو کون دختره بعد کیر سیاهشو
سلام من اسمم سامان هستش ۲۶ سالمه و فوق لیسانس  گی ایرانی سکس مترجمی زبان انگلیسی دارم . وضع مالیم خوبه و از طرف خانواده و درامد خودم مشکلی ندارم. میخوام داستان شروع رابطم با خواهر زنم رو براتون تعریف کنم و از همین اول عذرخواهی میکنم که متن نوشتاریم روون و راحته .

من سه سال پیش با همسرم مونا نامزد کردم و به مدت دوسال نامزد بودیم و از اونجایی که خیلی با خانوادش راحت بودم زیاد رفت و آمد داشتم به خونشون و بزارید از خانواده مونا بگم که یه خواهر و یه بردار خیلی کوچکتر از خودش داره که اسم خواهرش مینا و ۱۷ سالشه و خوشگل و بردارش که ۷ سالشه و مهم نیست بگذریم .

من تقریبا تو اون دوسال مخصوصا اخر هفته به کل خونه گی ایرانی سکس پدرزنم میموندم بخاطر علاقه زیاد اونا به من و همینطور علاقه خودم به همسرم.

من و مونا خیلی با هم خوب بودیم و مینا هم همیشه کنارمون بود و از همون اول حس کردم که از من خوشش میاد( منظورم جنسی نیست) و درکل باهام راحته چه از لحاظ پوشش و چه از لحاظ اعتماد داشتن .

اول انگشتشو میکنه تو کون دختره بعد کیر گی ایرانی سکس سیاهشو

سکس

از اتاق خواب منو مونا دیوار به دیوار اتاق خواب مینا بوده و خب من و همسرم هم وقتی با هم سکس داشتیم ناخواسته صدای مارو مینا میشنیده ( خودش بعدا به هم گفته بوده که خود ارضایی میکرده با شنیدن صدای ناله مونا و صدای تلنبه زدن من و یجورایی انگار سکس سه نفره داشتیم ) البته ما خودمون از این موضوع خبری نداشتیم وگرنه نه من و نه گی ایرانی سکس همسرم نمیخواستیم که صدامونو کسی بشنوه.

در کل اوضاع به همین منوال میگذشت که کم کم مونا بخاطر بیماری نمیتونست یه مدت سکس داشته باشه باهم و از طرفی من چون خیلی ادم گرم مزاجی هستم واقعا اذیت میشدم .

همیشه به مینا به دید خواهر نگاه میکردم ولی یه روز به ناخواست با دیدنش تحریک شده بودم

بزارید از هیکلش بگم یه دختر با پوست تقریبا روشن با ۱۶۰ قد و وزنی حدود ۵۰ گی ایرانی سکس یه دختر خوش هیکل و رو فرمی بود .

اون روز من رو مبل نشسته بودم و سرم تو گوشیم بود که مینا داشته جارومیکشید خونه گی ایرانی سکس رو درکل هم باهم راحت بودیم و یه شلوارک و یه تیشرت تنش بود .

موقع جارو کشیدن پشتش به من بود و یه لحظه برای تنظیم کردن درجه جارو برقی خم شد و من یه دفعه خشک شدم چون تا حالا اصلا توجه زیادی به کونش نکرده بودم

یه کون گرد وخوش فرم و میشه گفت به نسبت بدنش بزرگه تو فاصله سه متری من بود و یه گی ایرانی سکس دفعه کیرم سیخ شده بود و دلم میخواست برم و از پشت بغلش کنم و کیرمو بهش بچسبونم ولی تو ذهنم یه دفعه از این فکرم ناراحت شدم و رومو برگردوندم و خلاصه گذاشت .

از اون روز به بعد ناخواسته فکرم پیشش بود و بیشتر بهش توجه میکردم و از طرفی سکس منو مونا هم کم شده بود و انگار من خالی نمیشدم و نیاز جنسی من باعث میشد بعضی موقع ها بهش فکر کنم و بخوام که باهاش صمیمی تر بشم و حتی باهاش سکس کنم.

کیر رو تو کون میکنی یا تو کوس

از اون به بعد دیگه خودم از قصد یه کارایی میکردم که تخریکش کنم ببینم اون خودش گی ایرانی سکس هم میخواد یا نه و دیونه کونش بودم و از طرفی چون مونا بهم کون نمیداد یه جورایی میخواستم مینا رو از کون بکنم . از اون به بعد بیشتر سعی میکردم بهش نزدیک بشم تا اینکه قرار شد بریم شمال برای تفریح و منم کلید ویلای بابلسر دوستمو که کنار دریا هم بود ازش گرفتم که حسابی بهمون خوش بگذره.

بعد اینکه رسیدیم و حسابی استراحت کردیم قرار شد بریم کنار دریا و عصرونه بخوریم یکم والیبال بازی کنیم و خیلی هم خوش گذشت .

بعد بازی من به مونا گفتم که عرق کردم و میخوام برم شنا کنم و ازش خواستم باهام بیاد که گی ایرانی سکس مینا گفت منم میام چون ویلا شخصی بوده تقریبا اون اطراف هم کسی نبوده و راحت بودیم . مونا بخاطر بیماریش نمیخواست شنا کنه و منو مینا رفتیم تو اب و خلاصه کفت چون خیلی باهم راحتیم اونو با شلوارک و تاب اومد تو اب و منو یه رکابی و شلوارک داشتم و بدحور تو کف سینه و کونش بود و از طرفی خوشگل هم هست و حسابی دلم میخواستتش و شیطونیم گل کرده بود یکم که شنا کردیم مونا کفته که میره که گوشیشو بیاره تا عکس بگیریم و به همین خاطر رفت و مارو تنها گذاشت و منم فرصت رو غنمیت شمردم و گی ایرانی سکس خودمو به مینا نزدیک کردم و از این راه خودمو بهش نزدیک کردم که مثلا میخوام اذیتش کنم و سرشو بکنم زیراب و خودمو بهش رسوندم و اونم فهمید که میخوام اذیتش کنم میخواست در بره که دو تا دستشو از پشت گرفتم و چسبوندمش به خودم وای داشتم دیونه میشدم کونش قشنگ چسبیده بود بهم و واسه اینکه ضایع نباشم خودمو و خوش بردم زیر اب و یکم نگهش داشتم دیدیم داره تقلا میکنه سریع اوردش بالا دیدم داره سرفه میکنه نگو خنگول زیراب دهنش باز کرده و اب رفته تو گلوش و منم سریع بغلش کردم و از اب گی ایرانی سکس اوردمش بیرون تا یکم حالش جا بیاد .

چون لباسش تنگ بوده بعد خیس شدنش کاملا کون و سینه هاش منو دیونده کرده بود و اگه تنها بودیم حتما میکردمش.

خلاصه گذشت و مونا هم اومد و یکم عکس گرفتیم و چندروز موندیم و برگشتیم. حالا برم گی ایرانی سکس سر اصل مطلب که چطور شد کون مینارو افتتاح کردم براتون بگم . مادر زنم مشکل فشار خون داره و از قضا باید چند روز بیمارستان بستری میبود مینا و مونا به نوبت و یه روز در میون پیش مادرسون بودند و شب اول مینا بودش و فردا بعدظهرش قرار بودم من زنم مونا رو ببرم که پیش مادرش باشه و مینا رو بگیرم برسونم خونه و البته قبل رفتنمون نیما داداش کوچکشون رو رسوندیم خونه خالش .
خلاصه مونا رو رسوندم بیمارستان و یه سر به مادرزنم زدم و با مینا اومدیم بیرون و سمت ماشین گی ایرانی سکس که قرار بود مینارو رو هم برسونم خونه خالش که البته برنامه داشتم و میخواستم شانسمو امتحان کنم.

سوپر گی فیلم گی پسر گی کم سن فیلم سوپر گی داستان گی گی سکسی فیلم سکس گی فیلم سکسی گی فیلم گی ایرانی سکس گی ایرانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *