گروپ سکس خانوادگی با خواهر و نامادری بلوند و خواهر خونه با پسر کیر کلفتشون که تو روز مادر

0 views

گروپ سکس خانوادگی با خواهر و نامادری بلوند و خواهر خونه با پسر کیر کلفتشون که تو روز مادر

گروپ سکس داستان تصویری از گروپ سکس خانوادگی خفن و داغ از سکس کردن نامادری خوشگل و بلوند و خواهر خونه با پسر کیر کلفتشون که تو روز مادر با هم یه سکس داغ میکنن.
داستان سکسی تصویری همراه با یه کلیپ از سکس کردن داغ و خفن با نامادری خوشگل و مو طلایی و خواهر حشری، ماجرای داستان هم اینجوریه که تو روز مادر یه خواهر و برادر کون ایرانی میخوان نامادری خودشون رو سوپرایز کنن و براش صبحونه درست میکنن و میبرن کنار تختش ولی چون مامانه شهوتی شده از پسرش میخواد که ماساژش بده، پسره هم وقتی اندام سکسی و لباسای شهوتناک مامانه رو میبینه کیرش راست میشه و شروع میکنه به کردن مامان جونش که تو همین موقع ها خواهرش هم سر میرسه و اونم تو سکس کردنشون شریک میشه.

سکسی ایرانی
اینم از کلیپ یک دقیقه ای از سکس کردن خانوادگی خفن گروپ سکس خانوادگی با خواهر و نامادری گروپ سکس خانوادگی با خواهر و نامادری
نامادری خوشگل و سکسی تو تخت خواب ماساژ دادن نامادری هلو حشری شدن مامان جون پیشنهاد سکس با آقا پسر خونه کوس کردن مامان جون در حالی که آبجی کوچیکه داره میبینه

حشری شدن خواهر خونه وقتی سکس داداشش با نامادریشو میبینه پیشنهاد گروپ سکس خانوادگی به دختر شریک شدن آبجی حشری تو سکس خانوادگی
کوس دادن آبجی جون در حالی که مامان داره کوسشو میماله خوردن کوس تمیز و خوشمزه مامان جون بلوند و ناز حال کردن مامان از سکس سه نفره شون
کوس دادن تو حالت داگی در حالیکه داره کوس دخترشو لیس میزنه خوردن کوس خیس و شهوتی دختره خوردن و کردن کوس های حشری تو یه زمان
عکس کوس دادن طبقه ای زنای سکسی خونه که که رو هم سوار شدن واسه سکس کردن سکس طبقه ای و کردن دختر کوچولو حشری
سینه خوردن مامان جون که داره پستونای دخترشو میک میزنه ریختن آب کیر تو دهن مامان و آبجی آخر سکس لب گرفتن از هم در حالی که آب کیر تو دهنشون هست

تو اون چند لحظه که آبتین قمبل کرده بود و سرش پشت کیس بود

میلاد با چهارتا انگشتش چند تا ضربه کوچولو به قمبل باسن آبتین زد و انگشتشو بین باسناش قرار داد و یه کوچولو اونو میون گروپ سکس باسناش فرو کرد و کون آبتینو لمس کرد.

آبتین هم نسبت به چند تا ضربه به باسناش یکم تعجب کرد ولی وقتی حس کرد میلاد انگشتشو میون باسناش کرده یه دفعه جا خورد و کونشو کشید جلو و از رو زانوهاش بلند شد.

آبتین چشماش از تعجب گرد شده بود و به میلاد زل زده بود و میلاد هم که نرمی تن آبتینو حس کرده بود با لبخند بهش گروپ سکس نگاه می کرد. کم کم غنچه لبای آبتینم شکفت و اونم یه خنده کوچولو کرد.

لحظه ای تامل کرد و فکر کرد نکنه کونش تمیز نباشه

آبرو ریزی بشه. یادش اومد که قبل از آمدن خانم با مهرداد رفته بود دستشویی گروپ سکس. این بود که با خیال راحت گفت:اشکال نداره، از کون میتونی بکنی اما بر خلاف انتظار مرضیه مهرداد نه کیرش رو مستقیم تو کون مرضیه کرد نه انگشتهاش رو، بلکه با زبان شروع به لیسیدن سوراخ کون مرضیه کرد و زبان رو به داخل کون مرضیه فشار میداد گروپ سکس. حس عجیبی حاصل از لذت جسمی و روانی به مرضیه دست داد و گفت:بیا لب بده ببینم کونم چه مزه ایه؟ از اینکه طعم کونش رو لبهای مهرداد مزه میکرد کسش پر آب شد. مهرداد با زبونش کون مرضیه رو گشاد کرد و بعد با انگشتانش. مرضیه با حرکت انگشتان مهرداد در درون رکتومش به شدت تحریک شده بود. صورت مهرداد رو دستش گرفت و ازش لب گرفت و گفت:بکن دیگه مادر قحبه. کیرت رو بکن تو کونم گروپ سکس. مهرداد که شگفت زده شده بود گفت: بیا بشین روش مهرداد به تجربه میدونست که در آنال سکس در شروع اگه زن کنترل رو در اختیار داشته باشه بهتره. مرضیه کلی تف به کیر مهرداد زد و سوراخ کونش رو با کیر مهرداد تنظیم کرد و روی کیر مهرداد در پوزیشن ریورس کو گرل نشست و تلاش کرد تا تمام کیر مهرداد رو فرو کنه.

درد مثل شعله های آتش در رکتوم مرضیه زبانه میکشید

لحظاتی تامل کرد. مرضیه از صبر مهرداد خیلی خوشش آمده بود. اندکی درد و فشار کمتر شد و مرضیه آروم آروم ریتم گرفت گروپ سکس. حالا دیگه مطمئن بود اگه ادامه بده ارضا میشه. یه لحظه به خودش اومد، بدون اینکه متوجه شده باشه داشت با کسش بازی میکنه. کف پاهاش رو روی رانهای مهرداد گذاشت و با کسش ور میرفت و کونش رو بالا و پائین میبرد. لحظه ای هوس کرد از مهرداد لب بگیره و پوزیشن رو عوض کرد و رو به مهرداد مشغول کون دادن لب گرفتن و بازی کردن با کسش شد. مهرداد حس میکرد که اثر بنزوکایین در حال زایل شدنه گروپ سکس، این بود که به پشت مرضیه جهید و مرضیه رو به حالت سجده درآورد. برای اولین بار بود که مهرداد زنی رو با تمام توان و بدون غرولند و شکایت داشت از کون میکرد. مرضیه نزدیک به ارضا شدن بود که آب داغ مهرداد کونش رو پر کرد و مرضیه با تمام توان با کسش بازی میکرد که برای بار دوم ارضا شد. هیچ کدام حس تکان خوردن نداشتند.
دقایقی بعد مرضیه بلند شد لباس پوشید و به دستشویی رفت تا خودش رو تمیز کنه. آرام بود و از اتفاق اون روز اصلا پشیمون نبود گروپ سکس. موقعیکه خواست به سمت خونه بره مهرداد شماره مرضیه رو خواست و از ازش درخواست کرد تا این تجربه یونیک رو دوباره تکرار کنند. مرضیه لبخندی زد و گونه مهرداد رو بوسید و گفت:عزیزم بار دومی وجود نداره.

دو دل شدم گفتم خو محمود که نمیفهمه بعدشم شوهره در حضور زنش

میخااد رو کمرم دعا بنویسه پس حکما نمیتونه خلافی بکنه .قبول کردم .طاهره پاشد منو راهنمایی کرد تو اتاق بغلی.رفتم تو.گفت مانتوتو دربیار که با زعفرون دعارو مینویسیم دست و پاگیر نشه سكس جماعي.

دستام میلرزید مانتومو دراوردم .درباز شد یک مرد لاغر سبزه و قدبلند با یک ته ریش نامنظم اومد تو اتاق طاهره هم پشت گروپ سکس سرش اومد گفت اع زهره چرا تیشرتتو در نیاوردی.

زود باش دیگع ب شکم هم بخواب تا من دعارو بخونم.دستام یخ کرده بود ضربان قلبمو میشنویدم لباسمو دراوردم ب روی شکم خوابیدم سرمو از شدت خجالت.

چسبوندم ب گروپ سکس فرش.شوهر طاهره نشست کنارم طاهره بهش یک لیوان اب زعفرون با قلمو داد بعدم شروع کرد ب خوندن شوهرشم مینوشت .

بعد از یکی دو خط احساس کردم فشار دستش داره رو پشتم زیاد میشه.طاهره گفت زهره جون فکر نمیکردم بدنتم عین صورتت اینقده سفید باشه .با اخم برگشتم.

نگاهش کردم تا بفهمه که حرف خوبی نزده که یکهو شوهرش گفت طاهره کاش کون توهم این اندازه ای بود.وای خدا سرم گیج رفت گروپ سکس پاشدم بشینم که شوهر طاهره نشست رو کمرمو طاهره سریع شالمو از پشت رو دهنم بست.دست و پا میزدم.شوهرش شلوارمو کشید پایین .

با پاهام میکوبیدم ب شکمش.برم گردوند شورتمو دراورد میگفت

طاهره ببببببین چه چیزی برام تور کردی طاهره هم* گفت اره عشقم از روزی که دیدمش میدونستم از اوناس که تو ببینیش ابت میاد آبلا دنجر .اشکام میریخت اتاق دور سرم .

میچرخید شال دور دهنم بود نمیتونستم جیغ بزنم با نگاهم التماسشون میکردم ولی بی فایده بود شوهرش دستامو محکم گرفته بود کنار پهلوهام.

سرشو برد گروپ سکس لای پامو نفس کثیفشو داد داخل کصم.با پام یک لگد بهش زدم نشست رو پاهام یک دستشو برد شلوارشو در اورد کیر سیاه پر.

پشمشو چنان وحشیانه کرد توی کصم که چشام سیاهی رفت درد تو شکمم پیچید طاهره اومد کمکش دستامو محکم برد پشت کمرم گفت زهره کیر شوهرمو دوس داری؟میبینی چه کلفته.حسش میکنی؟

اشکام میریخت .گوشام حرفاشو نمیشنید فقط صورت محمود جلو چشام بود.
شوهرش چنگ زد ب سینه هام دهن گشاد کثیفشو اورد جلو و سینه راستمو کرد تو دهنش با دست دیگه سینه گروپ سکس چپمو میمالید.

بقدری وحشیانه اینکارو میکرد که حس میکردم تمام پوست سینه ام کش اورده. تلمبه هاشو محکمتر میکرد کیرشو سر شکمم حس میکردم.یکهو با فشار ابشو ریخت توم بعدم گفت طاهره دمت گرم بازم از این کص طلا ها برام جور کن.

طاهره تهدیدم کرد که ازت فیلم گرفتیم جایی

دهنتو باز کنی فیلمتو پخش میکنیم اگرم فیلمو میخای قیمتش ۳۰میلیونه بده فیلمو بگیر بی حساب بشیم.

پاهامو رو زمین میکشوندم نفهمیدم چجوری رسیدم خونه.چجوری ب محمود میگفتم که توی دام این شیادا افتادم گروپ سکس.

شب که محمود اومد پریدم بغلش کلی گریه کردم اول فکر کرد کسی فوت کرده هول کرده بود براش همه چیو گفتم .

گروپ سکسمن اون شب رقص غیرتو تو چشای محمود دیدم.شب با قرص مسکن خوابیدم صبح با صدای زنگ بیدار شدم مامور انتظامی بود گفت اومدیم خونه رو بازرسی کنیم.محمود کارشو کرده بود…

دوستان صدالبته که زهره برای من با این جزییات نگفته بود من برای حجم داستان با جزئیات توضیح نوشتم.ممنون برای نظراتتون چه خوب چه بد.
نوشته: مهسا

فیلم سکسی ترکی سکسی ترکی سكس تركي سکس ترکی سكس سوري فیلم سکس عراقی نيج عراقي سکسی عراقی سکس عراقی سكس عراقي

TRUE ANAL Abella Danger And Teanna Trump Share A Cock In This Threesome

گروپ سکس خانوادگی با خواهر و نامادری بلوند و خواهر خونه با پسر کیر کلفتشون که تو روز مادر
گروپ سکس خانوادگی با خواهر و نامادری بلوند و خواهر خونه با پسر کیر کلفتشون که تو روز مادر

سکس عربی