گاییدن فرو کردن بطری شامپاین در سوراخ کون

گاییدن فرو کردن بطری شامپاین در سوراخ کون

گاییدن آیدا گفت ضمانتت رو کردن وگرنه هنوز از کون و کسمون هم باید میخوردی.بلندشو گمشو از خونه من برو بیرون!
سمیرا که صورتش سرخ شده بود بلند شد که بره و در حین رفتن گفت:آیدا خدا شاهده میگایمت!مطمعن باش!
آیدا بلند شد اول رفت از چشمی در نگاه کرد و گفت:این جنده ها هنوز نرفتن و پشت در کمین کردن!مهدیه دوست دیگه ای نداری بگی بیاد؟مهدیه گفت الان زنگ میزنم یکی از دوستام.خلاصه مهدیه زنگ زد و 3 تا از دوستاش گفتن میام.نیم ساعتی طول کشید تا رسیدن و توی این نیم ساعت سمیرا از کف پاهای زنم دوباره خورد.دوستای مهدیه زنگ زدن به گوشی مهدیه گاییدن و اومدن توی آپارتمان و آیدا در رو باز کرد و فروزان و فتانه هم با دوستای مهدیه کشوند توی خونه.3 تا دوست مهدیه کس و کون بودن و جنده!عجب اندام هایی داشتم.من کیرم دوباره سیخ شده بود!مهدیه برای دوستاش ماجرا رو توضیح داد.مهدیه و دوستاش فروزان و فتانه و سمیرا رو خوابوندن روی زمین!چون تعدادشون کمتر
اهم شلوار زنمو از پاش دراوردیم

فرو کردن بطری شامپاین در سوراخ کون

سکس
بالاخره ارش عملیاتو شروع کرد! دستشو انداخت دور گردن مینا وصورتشو برد سمتش ،مینا هم دستاشو حلقه کرد دور گردن ارش چشماشو بست و شروع کردن به لب گرفتن، با ولع تمام لبای همو میخوردن، زبون بازی میکردن، ارش زبونشو تا ته میکرد تو حلق مینا ..
اخخخخ که چه صحنه ای بود! داشتم از حشریت میمردم، کیرم داشت میترکید گاییدن ،کیر ارش هم بدجور سیخ شده بود واز زیر شلوارکش کاملا معلوم بود.
کامل لخت شدم یه تف انداختم کف دستم و شروع به مالیدن کیرم کرد..
ارش مینا رو کشید تو بغلش و تاپشو دراورد
سوتینشو زد بالا و همزمان که لب و گردن مینا رو میخورد سینه هاشم محکم میمالید.
بعد از چند دقیقه رفت سراغ شلوارش دکمه و زیپ شلوارشو باز کرد منم رفتم کمکش و باهم شلوار زنمو از پاش دراوردیم.
اندام مینا که برای من تو این چند سال عادی شده بود ودیگه خیلی تحریکم گاییدن نمیکرد حالا بینهایت جذاب و سکسی به نظرم میومد و از دیدن تن لختش حسابی دیوونه شده بوده..
شروع به خوردن ولیسیدن انگشتای پاهاش کردم، نمیخواستم فعلا زیاد تو کارشون دخالت کنم ودوست داشتم بیشتر تماشاچی باشم..
صدای ناله های مینا بلند شده بود ،معلوم بود که دیگه حسابی داغ شده.
ارش بلند شد و در حالی که مینا تو بغلش بود رفت به سمت اتاق خواب،مینا گاییدن رو خوابوند روی تخت ،خودش کامل لخت شد ،کیرش اونقدری که فکر میکردم بزرگ وکلفت نبود ولی بدم نبود ،نشست وپاهای مینا رو که از لبه تخت اویزون بود از هم باز کرد شرتشو دراورد و شروع به خوردن کسش کرد.
مینا هم موهای ارشو چنگ میزد و مدام میگفت جون بخور عشقم..
ارش زبونشو میکشید لای کسش و چوچولشو میک میزد و مینا رو هرچه بیشتر حشری میکرد، رفتم روی تخت بالای سر مینا نشستم وخایه هامو گذاشتم روی دهنش وسینه هاشو محکم میمالیدم
ارش بعد از اینکه از خوردن کس مینا سیر شد اومد روی تخت، دوتایی دراز گاییدن کشیدیم روی تخت ودر حالی که کیرمون رو به بالا بود مینا به حالت داگی نشست و شروع به ساک زدن کرد برامون، با ولع تمام برای جفتمون ساک میزد..
بعد با کس نشست روی کیر ارش و شروع کرد به بالا وپایین کردن ،
من رفتم پایین تخت ایستادم واز پشت نگاشون میکردم ،اب کس مینا مالیده بود به کیر ارش ،معلوم بود که تو اوج لذته..
ارش محکم بغلش کرد منم رفتم روی تخت لپای کونشو باز کردم و آروم گاییدن کیرمو کردم تو کونش و دوتای شروع کردیم به تلمبه زدن توی کس وکونش
صدای جیغ وناله های مینا پر شده بود توی خونه
مدام میگفت جون بکنید منو.
منو بگایی

کوس های خیس آماده کیر

هر مدلی که فکرشو بکنید گاییدیمش
حرومزاده ها جرررم بدین پارم کنید.
با این حرفاش مارو دیوونه میکرد ومحکمتر تلمبه میزدیم.
چندین بار با ارش جاهامونو عوض کردیم و هر مدلی که فکرشو بکنید گاییدیمش.
اول ارش ارضا شد و ابشو خالی کرد توی کونش بعدش من ارضا شدم و همه ابمو ریختم تو کسش
کیرامونو کشیدیم بیرون و هر سه تایی ولو شدیم روی تخت، گاییدن خیس عرق بودیم
بعد از چند لحظه احساس نفس تنگی شدیدی بهم دست داد، پا شدم و تلو تلو خوران رفتم سمت پذیرایی افتادم روی کاناپه وهمونجا خوابم برد یا بهتر بگم بیهوش شدم
صبح حدود ساعت ده بیدار شدم ،سردرد شدیدی داشتم، اولش گیج ومنگ بودم که کجام و قضیه چیه!
بعدش که به خودم اومدم پا شدم و رفتم سمت اتاق خواب، دیدم ارش و مینا لخت مادرزاد تو بغل گاییدن هم خوابیدن، مینا خودشو مثل بچه ها جمع کرده تو اغوش ارش و اونم هم دودستی مینا رو گرفته تو بغلش
ودوتایی مثل خرس خوابن!
با دیدن این صحنه دنیا تو سرم خراب شد،تازه فهمیده بودم چه گوهی خوردم!
مثل کسی که یه غذای لذیذ و خوشمزه خورده ولی بعدش حالت تهوع گرفته و میخواد همه رو بالا بیاره!
مثل سگ پشیمون شده بودم ولی دیگه کاری نمیشد کرد
بیدارشون کردم و به مینا گفتم که زود حاضر بشه تا بریم ،ارش خیلی اصرار گاییدن میکرد که تا شب بمونیم ولی من قبول نکردم وفقط میخواستم که هرچه زودتر از اون فضا دور بشم
تو راه اصلا حرفی بین من ومینا رد و بدل نشدو هر دو سکوت کرده بودیم
از اون روز به بعد زندگی ما به کلی تغییر کرد، مدام با مینا جنگ ومرافه داشتیم، تو محل کارم اصلا تمرکز نداشتم و همش فکر میکردم نکنه ارش و مینا الان که من سر کارم باهم باشن !

بهم گفت که بعد از جداییش از شوهر اولش وقبل از اینکه با من ازدواج کنه با چند تا پسر دیگه سکس داشته، با شنیدن این حرفا اتیش گرفتم و یه سیلی زدم تو صورتش اونم یه تف انداخت تو صورتم وگفت چیه؟ فکر میکردم خوشت میاد اگه بفهمی که زنت تا حالا زیر خواب چند تا مرد دیگه بوده! فکر نمیکردم ناراحت بشی!
خلاصه کمتر از یکسال بعد از حرکت اون شب کارمون به طلاق کشید گاییدن و توافقی از هم جدا شدیم،
الان که این ماجرارو براتون تعریف میکنم تقریبا دوسال از جدایی ما میگذره ،چند وقت پیش به صورت خیلی اتفاقی فهمیدم که اون دوتا هنوز باهم در اتباطن و این من بودم که باخت دادم و زندگی قشنگمو خراب کردم.

سکس فرانسوی
ماساژسکسی سکس سکس سخت سکس الکسیس تکزاس کون سفید سکس زوری خارجی فیلم سکسی مادر پسر کلیپ سکس زوری سکس شهوتی سکس دراتوبوس

Actors: Riley Steele

One thought on “گاییدن فرو کردن بطری شامپاین در سوراخ کون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *