کون زن اسپرم پاشی رو بدن برنزه کیرشو کرد توی دهنم و کل آبشو خوردم

0 views

کون زن اسپرم پاشی رو بدن برنزه

کون زن خابیدن با دونفر خلاصه حمید ۷۰۰ زد به حسابم. منم یه حمام رفتم و زود لباسای معمولیمو پوشیدم و یه تیپ با شخصیت زدم و رفتم اطراف پارامونت واسه خرید. خرید کردنم یکم با ترس بود ولی چون چندباری خرید کرده بودم راه دروغ گفتنو بلد شده بودم و میدونستم چی بگم. لباس عادی میپوشم چون دوس ندارم کون زن آبروم بره جلو کسی. خلاصه تاکسی گرفتم و سر پارامونت پیاده شدم. اولش رفتم طرف یه بدلیجاتی و یه خلخال یه همون پا بند فلزی رنگ زرد خریدم. و دوتا پابند گلیمی صورتی و کرمی هم خرید. ۳تا حلقه ی پای خوشکل هم خریدم. رفتم جلوتر و رسیدم به لوازم آرایشی که یه مردو زن بود. یه لاک صورتی و سفید و رژ صورتی و خط چشمو یه مو مصنوعی بلند و رنگ کرم یا بلوند هم خریدم و مژه مصنوعی و پنکیک و لوازم کاملو خریدم و زدم بیرون. با کلی تردید و کمی ترس رفتم داخل یه لباس زیر فروشی که دیدم دوتا مشتری داره گفتم آقایونم راه میندازید گفت بذار مشتریام بره. وایسادم یرب تا برن و رفتم داخل سلام کردم و به خانمه گفتم واسه دوسدخترم میخام و لطفا شما هم یکم نظر بده و کمکم کن. درصورتی که فهمید واسه خودم میخام چون گفتم دوسدخترم هم قد و قواره خودمه. خلاصه یه ساپورت کون زن توری سفید و نازک با یه لامبادا سفید و صورتی با یه لباس خواب حریر صورتی که تا یکم بالای زانوم میومد و یه تاپ چسبون سفید و حریر خریدم و زدم بیرون و کلی دنبال کفش گشتم و خدا خدا میکردم که سایزم گیرم بیاد. بلاخره یه کفش صورتی جلوباز پاشنه ۱۵سانتی کون زن که پشتش زیپ دار بودو پیدا کردم. بنظر میرسید غالبش بزرگ باشه. یه سایز ۴۰ داشت و خریدمشو رفتم داروخونه ۲تا کرم موبر و یه روغن بچه فیروز و اسپری تاخیری و قرص سیدنافیل هم خریدم و نزدیک ساعت ۹ بود که رفتم یجا شام خورم و پیاده رفتم سمت خونه. کلیدو گرفتمو کارت ملیمو دادمو رفتم بالا و داخل خونه که رسیدم سریع لخت شدم و شروع کردم کرمارو زدم به بدنم. کل بدنمو کرم زدم و یرب بعد رفتم حموم و صاف صافش کردم کل بدنمو. بدون یه دونه مو. صورتمم که موهاشو صبحش از ته زده بودم. بدون یدونه مو توی بدنم بودم خلاصه. خیلی خستم بود ولی زود خودمو خشک کردم با دستمال. خوبیش این بود که اون خونهه فقط تک طبقه بود. با کلی خستگی لاک سفید به پام زدم و صورتی رو به دستام و روغن بچه رو به بدنم مالیدم و به حمید گفتم من منتظرم تا صبح بیاین و آدرسو کون زن اس کردم واسش. قرار بود ساعت ۹ بیان. منم گوشیمو روی ساعت ۷ونیم کوک کردم و خابیدم. صبح از شوق یکم زودتر بیدار شدم و خابم نبرد. زنگ حمید زدم گفت ساعت ۶ زدن راه و دوساعت دیگه میرسن. خلاصه منم سریع رفتم دستشویی و با شلنگ یه نیمساعتی قشنگ خودمو خالی کردم و صبحونه هم فقط یه رانی بیشتر نخوردم. سریع ۳تا حلقه رو کردم توی پام و شورت سفید لامبادا که دوتا بندش میخورد کنار سوراخم و کیر از بینش رد میشدو پوشیدم که پشتش بند فلزی زرد میخورد. پابندای گلیمی رو توی یه پام بستم و ساپورت توری کون زن رو کردم پام و تاپ حریر هم که حلقه ای بود رو پوشیدم و لباس خواب صورتی هم روش خلخال فلزی رو هم از روی ساپورت بستم. رفتم سراغ کفش که خوشبختانه اندازم بود و فقط یکم بیشتر فشار نمیاورد. ساعت ۸و نیم شد و یه آرایش ملایم و ملیح کردم و مو مصنوعی کون زن رو پوشیدم و رفتم توی حیاط که یهو خجالت کشیدم از خابیدن با دونفر اضافه. اومدم به حمید ز زدم که روم نمیشه و خجالت میکشمو ازین حرفا که حمید همش میگفت اینا مثل خودمن و از من حتی بهتر و ملاحظه کار تر و آرومتر

سکس

تلمبه زد جرم بده
حمبد۳۵ سالش بود. اونا هم یکیشون ۴۰ و یکیشونم ۳۷ساله که خودشون بعد گفتن. خلاصه اومدن داخل و یکم استراحت کردنو رفتن حموم اون دوتا که حمید اومد و کلی باهام حرف زد و یکم از خجالتم خوابید. اومدم توی آینه خودمو دیدم که چه خانمی شدم واسه خودم حشری شدم. راستی حمید بسکه انواع حالو کرده بودیم یکم عادی بودم واسش. اسپری رو دادمش و گفتم بزن و بعدش برو حموم. قرصم دادمش خورد. اونا که اسمشون محمد و رضا بود رو از لای در اتاق میدیدم که دارن خودشونو خشک میکنن و حمید قرص و اسمری رو داد بهشون و رفت حموم. قبلش اسماشونو بهم گفته بود حمید. منم که حشری بودم یرب که کون زن گذشت دیدم حمید نیومد و داشتم یواش یواش خودمو همینجور انگشت میکردم روی تخت دونفره که حوصلم سر رفت و بلند و الکی گفتم آیی. یهو دیدم دوتاشون اومدن توی اتاق و منو به حالت خوابیده به کمر و در حالت انگشت کردن با اون لباسا و اون تیپ دیدن که یهو جا خوردن. فکر کنم حمید حرفی نزده بود و تصورشون از من یه پسر لخت بود فقط. یهو قفل شدن روم و منم از خجالت آب شدم و پامو انداختم و متکا رو گذاشتم روی شورتم که محمد گفت اجازه میدی بیایم پیشت خانم خوشکل تا حمید جونتم بیاد؟هیچی نگفتم و حس میکردم دارن میان نزدیکم. گفتن حمید کونی چه مالی رو داشته و رو نمیکرده.

سکسی ژاپنی سکس با خواهر زن سکس پارتی کص زن سکس زن بازن سکس زن ایرانی سکسی زن سکس زن ساک زدن دختر ساک ساک زدن دختر ایرانی ساک ایرانی کلیپ سکسی