کون دختر ایرانی کیر به دست منتظر بزارم کونش میگه همه چیرو بهم ولی

کون دختر ایرانی کیر به دست منتظر بزارم کونش

کون دختر ایرانی عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه چیرو بهم ولی اگه در رابطه با خودش باشه نه اونم گفت چیارو می گه بهت منم گفتم مثلا شما دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ کون دختر ایرانی می گی ولی اونم گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس گفت با

سکس
تو کون جفتمون عروسی شد
دیدیم تیکه مشتی کنار خیابون وایستاده و منتظره ماشینه ی پسر دایی کسکشم کون دختر ایرانی ازش پرسید خانوم خوشگله کجا تشریف میبرن ازش دوباره سوال کردم جسارتا شما شوهر که ندارین جواب داد نه مطلقه هستم با این حرفش تو کون جفتمون عروسی شد. تو مسیر به هرکی زنگ زدیم خونه خالی جور کنیم نشد که نشددست آخر دست به دامن پسرعمه کونیم شدم که گفت فقط میتونیم بریم اخلمد ما هم که دیگه حسابی تو کف بودیم گفتیم باشه میایم کلید خونه رو بگیرم ولی پسر عمم گفت بیلاخ به شرطی میدم که خودمم باشم

از روی شورت کس داغ و خیسشو مالیدم

قبول کردیم راه افتادیم به سمت نواب.چک نقد کرد اوکی داد راه افتادیم تو مسیر کون دختر ایرانی با شرکت تماس کرفتیم و5ساعت مرخصی ساعتی گرفتیم با پسر عمه هم تماس گرفتیم که بیا تو مسیر وقتی رسیدیم دیدیم کیر به دست منتظره. سریع راه افتادیم و1:30 طول کشید تا رسیدیم رفتیم تو قلیون چاق کردیم و آماده نبرد شدیم قرار شد نوبتی بریم تو. سنگ کاغذ قیچی کردیم که اول کی بره قرعه شد به نام پسر دایی بعدش پسر عمه منه کیر شانسم آخر خلاصه پسر دایی رفت 10 ذقیقه ای تموم کرد نوبت پسر عمه شد رفت تو کسکیش 20 دقیقه شد نیومد نیم ساعت شد نیومد که صدام درومد بعد 10 دقیقه اومد که دیگه نمتونست راه بره دیت آخر نوبت من کم شانس شد رفتم تو دیدیم دختره افتاده با کس گشادشدش سریع لخت شدم اومد برم ساک بزنه که چشم افتاد به کون قشنگش با خودم گفتم حالا که این 2تا لاشیا کسش به این روز انداختن باید از کون بکنمش شروع کردم به لیسیدن لاله گوشش وآروم بهش گفتم میخام ازکون بکنم

میخام ازکون بکنم
میخام ازکون بکنم بشدت مخلفت کرد ولی من تصمیم گرفته بودم واونم مجبور بود قبول کنه سینه کون دختر ایرانی هاش یکم مکیدم گفتم قنبل کنه کیرم خوب تف مالی کردم سرش گذاشتم یکم فشار دادم جیقش به هوا رفت دهانش به بالشت فشار دادم یه فشار دیگه به کیرم دادم تا نصفه رفت تو دیدم داره به زمین چنگ میندازه یواش یواش شروع کردم عقب جلو کردن که یه دفه با تمام قدرت فشار دادم که همه کیرم رفت تو داشت از درد گریه میکرد شروع کردم به تلمبه زدن بعد 2دقیقه گریش بند اومده بود وچشاش بسته بود منم با قدرت تمام تلمبه میزدم کم کم داشت آبم میومد که سرعتمو بیشتر کردم آبمو با فشار تو کونش خالی کردم و کیرم  کون دختر ایرانی کشیدم بیرون. طفلی وقتی میخاست بند شه راه بره لنگ میزد ذلم براش سوخت وازش معذرت خواهی کردم ولی جوابم نداد. 1ساعتی استراحت کردیم راه افتادیم به سمت مشهد

دختر لخت کوس دختر سکسی دختر جوان کون دختر سکس با دختر خودارضایی دختر فیلم لز ایرانی لز زوری فیلم سوپر لز داستان لز کلیپ سکسی

verified profile,teen,hot,petite,brunette,doggystyle,young,asian,cowgirl,canadian,american,horny,british,taboo,18yo,usa,big-cock,small-tits,australian,stepsister,bratty-sis

Actors: Cipriana Maxima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *