کوس کون دختر حشری با نا پدری تیک میزنه همون خونه دور از چشم فامیلشون

0 views
0%

کوس کون دختر حشری با نا پدری تیک میزنه

کوس کون چیکاره ای و شغلمو گفتم هی در مورد قیمتها سوال پیچم کرد. بعد از تموم شدن کارش گفت یه روز با نمونه کارهام برم پیشش و در مورد تبلیغات باهاش حرف بزنم منم به دکتر گفتم من براتون یه کمپین تبلیغاتی طراحی میکنم و چند روز دیگه میام.
چند روز بعد خوش تیپ کردم و رفتم کلینیک، کوس کون ساعت ۸ شب بود. منشیش گفت دکتر نیست. گفتم باشه و کمی با منشیه صحبت کردم که من مشاور تبلیغاتی ام، منشیه میگفت کارای تبلیغات دکتر رو من انجام میدم. خلاصه کمی حرف زدیم ولی چون من میخواستم با خود دکتره حرف بزنم و حرف زدن با منشیه رو بیهوده میدونستم زیاد به منشیه محل ندادم.
البته منشیه خیلی توپ بود. قدش بلند حدود ۱۷۵-۱۸۰ و وزن حدود ۸۰ کیلو، بدن تو پر و کون گنده رون های گوشتی کوس کون، شکم کوچیک و سینه های ۸۰-۸۵ بزرگ و قیافه ی شبیه کسهای
کسشو فشار میدادم و می مالیدم

دختر حشری با نا پدری تیک میزنه

سکس
چند روزی بود باهم می رفتیم بیرون . اون روز وقت برگشتن به خونه که البته خونه یکی از فامیلشون بود کوس کون هوس کردن کدومشو کردم . بهش گفتم سوپر مارکت تو راه یه جعبه دستمال کاغذی بخریم. همینطور شد نزدیکای خونه خریدیم بعد رفتیم داروخونه یه دونه کرم ویتامین A D خریدم دادم بهش گذاشت تو کیفش کوچه بعد خونه بود رسیدیم رفتیم تو تو اون جا فقط یه پیرزن بود. روز ای قبل تو همون خونه دور از چشم فامیلشون ازش لب گرفته بودم مثلا یه شبش جا انداخت تو حیاط هندونه آورد لباس قرمز با شلوار لی تنش بود آمد کنارم ازش لب گرفتم شهوانی بود سینه هاشو فشار دادم و لب میگرفتم دستمو بردم لای پاش که خودش بازش کرده بود کسشو فشار میدادم و می مالیدم گرم بود و مرطوب دیگه خودمونو جمعو جور کردیم رفتیم داخل و تموم شد.
خلاصه اونروز بعداز خریدن کرم رسیدیم خونه سلام احوالپرسی و اون رفت لباسشو عوض کرد یه لباس ساده یه تیشرت که توش سینه های ۸۰ معلوم بود و یه شلوار جذب که روانش آدمو دیونه میکرد. کونش معمولی بود. چن دقیقه نشستیم بعد رفتیم تو اتاقش روتختش ازش لب گرفتم سینه هاشو مالیدم از رو لباس وای کسشو فشار میدادم و می مالیدم حالش خراب شد . جارو انداخت کوس کون رو زمین طوری که بتونیم سالمون ببینیم که بوقت پیر زنه نیاد البته اون سرش به شبکه ماهواره گرم بود . خوابید رو تشک ازش لب گرفتم

پستونهای بزرگ در محل کار

سر کیرم رو چاچولش کیرمو بالا پایین کردم
شلوارش دادم پایین و درآوردم از پاش تمام بدنش بی مو بود تیشرت و دادم بالا سینه هاش افتادن بیرون ازش کوس کون لب میگرفتم و سینشو بعدش میخوردم دیونه شده بود ولی صداش در نمیومد خودمم شلوارک و تا مچ کشیدم پایین کیرمو گذاشتم لای لبه های کسش . کسش بی مو صورتی و خیس بود طوری که تنه کیرم لای لبه های کسش باشه و سر کیرم رو چاچولش کیرمو بالا پایین کردم داشت ضعف می رفت همزمان ازش لب میگرفتم و با سینش بازی می کردم. کسش آب مینداخت کیرم لیز لیز بود کرمو ازش گرفتم درشو باز کردم و مالیدم رو سوراخ کونش دوباره کیرمو لای کسش می کشیدم با انگشت کرمهارو میکردم تو سوراخ تنگ کونش و رو کسش کوس کون تلمبه میزدم اول یه انگشت کردم تو کونش بعد شد دوتا با صدای شهوانی و یواش می پرسید چندتا انگشتت توه

کیرمو کردم تو کونش
گفتم دوتا چشماش گرد شد انگشتان چرخوندم اونم داشت حال میکرد کوس کون با تلمبه هام رو کسش. بعد ازش لب گرفتم با انگشت شصت دست چپم چاچولشو مالیدمو همزمان که پاشه بالا بود با دست راستم کیرمو کردم تو کونش اول سرشو کردم تو بعد یواش یواش همشو کردم تو تلمبه زدم و لباس بوس کردم وای کونش خالی کرده بود اصلا آماده بود اینقدر تلمبه کوس کون زدم تا آبم آمد ریختم تو کونش بعد اینقدر براش مالیدم تا ارضا شد.
همو بوسیدیم و اون با دستمال دم کونش شلوار پوشید رفت دستشویی
کوس تپل کوس دادن کوس لیسی کوس سفید کوس تنگ عکس کوس کوس کردن سکس کوس کوس ایرانی کوس کلیپ سکسی

From:
Date: November 4, 2022