کوس کردن دختر لزبین ام و با کیر آشنا کردم میدادیم نوک انگشتم خیس بود

0 views
0%

کوس کردن دختر لزبین ام و با کیر آشنا کردم

کوس کردن خلاصه لباساش دراوردم واقعا اندامش محشر بود یه دختر بدون مو صاف برنزه یعنی شهوت چشاشو ترکونده بود..رو پشت درازش کردمو لبو زبونو قفل کردیم چن دیقه بعدش خوردن لاله گوشش و زیر گردنش دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود بدن دوتامونم مثل اتیش بود خلاصه اومدم پایین کوس کردن سینه هاش نمیدونم 65 بود یادم نیس ولی عاشق این بود سینه چپشو بخورم شرو کردم ب لیس زدن و مکیدن نوک سینهاش که چشاش کلا بر عکس شد از شهوت بعد بدون هیچ دروغی نه کسشو خوردم نه خوشش میومد ساک بزنه منم راحتش گذاشتم همینجور که حال کردن ادامه میدادیم نوک انگشتم خیس بود با اب کسش و هی کسش میمالیدم هی میکردم تو سوراخ کونش واااااای این بشر تنگ ک هیچ اصلا کون مورچه بود گفتم مگه میشه این قبل من با دهتا بوده ب این تنگی همینجور انگشتم تو کونش بحالت ویبره تکون میدادم و اخ اوخ میکرد ….بهم گفت کوس کردن دراز بکش منم رو پشj دراز کشدم دیدم کیرمو گذاشتم دم کسش اروممم گذاشت داخل کسش فقط میدونم قفل کردم کیرم یجا
لبای همو میخوردیم دستم به چاک کونش بود
ما خیلی قرار میزاشتیم و بیرون میرفتیم و تفریحمون هم در حد لب گرفتن ساده بود یا نهایتش یکم با هم ور میرفتیم .
نسا با اینکه ۱۶تا ۱۸ سال سن داشت ولی بس ک ور میرفت کوس کردن به خودش سینه هاش ۸۰ شده بود
پوستش سفیدو باسن خوش فرم و قد متوسطی داشت
یه بار که مثل همیشه قرار گزاشته بودیم گفت بیا تو پارکینگ کوس کردن خونه دوستم

دختر لزبین ام و با کیر آشنا کردم

سکس
منم با دوستم رفتم وقتی رسیدم رفتیم تو یه گوشه پشت ماشینی که تو دیده دوستش و دوستم نباشیم چون اشنا نبودم با دوستش یکم خجالت کشیدم حرف میزدیم و اینا بعد دیگه نتونستم اون وضعیتو تحمل کنم به دوس دخترم گفتم باید برم وقتی رسیدم دم در دوستش به نسا گفت پ نبوسیدت گفتش نه
دوستش دستمو کشید گفت برو ببوسش پس منم یکم یخم باز شد کوس کردن نگاهی به دوستم کردم گفتم بشینین تو پله ها باهم حرف بزنین تا بریم
بعد دوستم گرم صحبت شد ما هم رفتیم سر جای قبلیمون بلندش کردم پاشو کوس کردن دور کمرم حلقه کرد داشتیم لبای همو میخوردیم دستم به چاک کونش بود وقتی فشار میدادم انگشتمو تو چاک کونش فقط یه اههه ریز میگفت

مدل زیبا حشری سوراخ تنگ

انگشتمو کردم تو سوراخ کونش دیگه اماده شد
منم بین همین لب گرفتنا انگشتامو تفی کردم دستمو کردم تو شلوارش دستمو از شرت رد کردم رسوندم به سوراخ کونش یکم انگشتمو کردم تو سوراخ کونش دیگه اماده شده بود نشوندمش برام یکم ساک بزنه بعد یکی دو دیقه بلندش کردم شلوارشو از یه پاش در اوردم دستاشو گذاشت به صندوق ماشین خودشم چسبوندم به ماشین کیرمو اروم کردم توش جلو دهنشو گرفته بود جیغ نزنه منم موندم دردش کم بشه اروم اروم شرو کردم به تند تلمبه زدن
سه چهار دیقه اون حالتی تلمبه زدم بعد بلندش کردم پاهاشو حلقه کنه دورم
کیرمو کردم داخل کونش نفسش نمیومد بالا همونجور تلمبه میزدم تو کونش کوس کردن نفس نفس میزد از گوشه چشمش اشک میومد ولی نمیتونست جیغ بزنه وگرنه ابرومون میرفت
در حال تلمبه زدن بودم که ممه های نازش اوفتاد بیرون شرو کردم به خوردنشون انقد میک زدمشون تا کبود شدن
اونقد تلمبه زده بودم و ممه هاشو خوردم که نمیدونست از درد جیغ بزنه یا از لذت اه بکشه یکم خسته شده بودم گذاشتمش رو زمین تا ساک بزنه برام در حال خوردن کیرم بود یه جوری میخورد انگار قرار بود تموم بشه منم داشتم لذت میبردم که دیدم دوربین داره پارکینگشون به نسا گفتم نسا میدونستی دوربین داره بنده خدا یکم ترسید منم گفتمش کس ننش کوس کردن باو تا اینجاشو که گرفت حداقل بقیشم بگیره

پاهاش رو شونم بود گذاشتمش تو کونش
بعد گذاشتمش رو صندوق ماشین پاهاش رو شونم بود گذاشتمش تو کونش بعد در حال کوس کردن تلمبه زدن بودم که دیدم داره کسشو میماله منم یکم کمکش کردم بعد چند دیقه لرزید منم با سرعت نور میکردم تو کونش یهو ابم اومد ریختم همون جا کیرمو در اوردم یکم برام ساک زد بعد لباشو خوردم لباسشو تنش کردم لباسامم پوشیدم رفتم خونه
شبش بهم پیام داد خیلی خوب بود کونم یه سایز بزرگ تر شده منم کوس کردن گفتمش دیوونه اگه هورمون هم بود توی ۲ ساعت بزرگ نمیشد
گذشت اون روز ولی نمیدونم چرا روز به روز رابطمون بجا بهتر خراب تر شد
سکس کوس کوس ایرانی کوس سکس کون گنده کون گنده کیر کلفت ایرانی سکس ایتالیا اموزش سکس فیلم سکس روسی سکس تایلندی کلیپ سکسی

From:
Date: November 3, 2022