کوس افغانی اولین آنال سکس انیستون جنده حالش بهتر شد و خوابوندیمش رو تخت

کوس افغانی اولین آنال سکس انیستون جنده

کوس افغانی خلاصه انقد مالیدم تا حشری شد و گفت بکن تو ولی ابت نریزی تو و شروع به تلمبه کردم سینشم میخوردم بعد پوزیشن داگی بعدشم نشست روکیرم و بالا مایین کرد ابم اومد گرفت دهنش و ابمو خورد خیلی حال داد رفتیم حموم اومدیم بیرون باشرت نشستیم زنگ زد ناهار اوردن خوردیم بعدش کنار هم خوابیدیم نیم ساعت بود خوابم برد دیدم داره ساک میزنه تا چشامو باز کردم کونشو گذاشت دهنم و من هم لیسیدم کونشو دوباره پاهارو داد بالا و کردمش نیم ساعت کردم ابمو ریختم سینش دوباره رفتیم حموم منو شست گفت بشاش رو سینم اینکار کردم خودشم شاشید رو کیرم بعد اومدبم بیرون چای و میوه اورد کوس افغانی خوردیم و رفتم
چند روز بعد رفتم خونش دوباره سکس و قول گرفتم دفعه بعد از کون بکنم دفعه بعدم از کون کردمش خلاصه یه 6ماهی جمعه ها میرفتم و میکردمش یبارم دوستشو اورد اونم 40سالش و قد 190 کون گنده و سینه دو تاشون پدرمو در اوردن بعد گفت دارم شوهر میکنم و ازدواج کرد و من با دوستش در ارتباط بودج ک میکردمش
اولین آنال سکس انیستون جنده
سلام به همه. من تو یه شركت بزرگ كار می كنم و از سال ٨٥ یه همكار جدید کوس افغانی به واحدمون مشغول بكار شد. اسمش بیتاست و هم سنیم. روز های اول ساكت بود بعد یواش یواش صمیمی شد تا جاییكه با شوهرش میومد خونه من دورهمی. بعد از یكسال كه رفت و آمد كردیم با یكی ریخت رو هم و منجر به طلاق شد. من خیلی سعی كردم كه طلاق نگیره اما نشد. خلاصه شدیم سنگ صبور خانم. بعضی وقتا من میرفتم خونش و یه سیگار میكشیدیم و یك ساعتی زر زر میكرد و میومدیم سر كار. البته جوری كه دوستان متوجه پیچوندنمون نشن. خلاصه كنم یبار دیدم میگه افشین بریم خونمون من خوابم میاد. رفتیم و دیدم با تاپ کوس افغانی و شلوار نشسته رو تخت. گفتم خوب تو بخواب منم یه نخ بكشم و میام پیشت. گفت نه الان میخوام ماساژم بدی

اولین آنال سکس انیستون جنده

سکس

. گفتم اوكی دراز كشید رو شكم و منم مثل اسگلا از رو لباس ماساژ دادم و خوابید. یواش یواش دوست داشتم کوس افغانی برم تو نخش و بزنم زمین هوا بره اما نگران شركت بودم و روم نمیشد. یعنی مثل دو تا خواهر بودیم. البته بیرون سكسمو داشتم و دو سه تا دوست دختر هم تو آب نمك و رفع كتی بودن. با پسر خالم جریان رو گفتم گفت تو كه خوبی نیازی هم به این نداری ولی چون ماساژش دادی حالا براش راست كردی! گفت یه برنامه بزار خونشون منو دوست دخترمم میام مشروب میزنیم بهد یواش یواش شوخی دستی راه میندازم و تو هم میای وسط. خلاصه برنامه گذاشتیم و طرف وسطای مشروب خوردن حالش بد شد. دوست دختر پسر خالم اسمش کوس افغانی رو میزارم نازی گفت افشین بلند شو بیتا رو ببریم حموم زیر دوش. زوركی بردیمو یهو نازی گفت بیتا لباساتو در بیار. منو میگی ضربانم رفت رو هزار! اینم فقط موند با شورت! منم كه بدم میومد لباسام خیس شه همشو دراوردم. به نازی گفتم ببخشید شورتم خیس شه بدم میاد گفت افشین جون تو هم مثل برادرم !! منم شورتو كندمو بیتا رو نگهداشتم زیر دوش! حالش بهتر شد و خوابوندیمش رو تخت و خوابید. منم گفتم من اینجا میمونم و نازی و حمید رفتن اتاق بغلیو شروع به شیطونی كردن. صبح ساعت ٧ دیدم بیتا با شورت بدون سوتین داره تو اتاق راه میره. بلند کوس افغانی شدم و دیدم ببببللللهههه كیرم واستاده رو پاش داره سیخ منو نگاه می كنه و فحش میده! بلند شده بود افتضاح. خجالت كشیدم. بیتا دید و یه لبخند ریز زد! گفت افشین بریم شركت جلسه داریما ساعت ده! گفتم حالا كو تا ساعت ده. همه چی آمادست دیگه فقط پرزنت می كنیم !! ایندفعه من گفتم بیتا بیا ماساژت بدم یكم سرحال شی. گفت بیا اره اره بیا. خوابید رو تخت از كف پاش شروع كردم به ماساژ دادن ( البته ماساژ رو دوره دیدم و قوی هستم) به ساق پا كه رسیدم دیدم آخ و اوفش درومد. به خودم گفتم چقدر احمق بودی تو!!! چه بچه ایه این کوس افغانی حیف نیست ؟! رو باسن كه دست كشیدم دیدم سفت كرد! گفتم بیتا شل كن چته؟ گفت روم نمیشه آخه! گفتم دیگه منو تو كه كس و كون همو دیدیم دیگه ول كن. بعد از اینكه كمرشم ماساژ دادم گفتم برگرد روی پاهاتم بمالم( البته نقشه كشیدم كه خفتش كنم) واقعا حالم بد بود. برگشت منم یه ماساژ خفن دادم اومدم رو سینه هاش کوس افغانی. انصافا دارو ندارمو هر چی بلد بودم رو

خاله الکسیس از کون گایده شد

سینه و شكم و گردنش پیاده كردم. یعنی دیگه صدای نفساش به آخ و آه تبدیل شد. کوس افغانی دیگه دلو زدم به دریا و لبو گرفتم. چقدر نرم بود لامصب!! دلتون نخواد یه یك ربعی خوردمش!! اومدم رو گردن…. الله و اكبر !! بیتا صدای غاز میداد. داشت میمرد!! رفتم رو سینه ها ! مگه ولش میكردم… میخواستم از توش شیر موز بكشم بیرون..! گفت افشین تورو خدا بكن توش! گفتم شرمنده مامانم گفته كارهای زوردار نكن :)) دیوونه شده بود می گفت كسافت حالم بده میخوام! گفتم میخوای بخوری؟ گفت اره اره اره بده بیاد. گفتم چون مسواك نزدی نمیدم بخوری فقط نگاش كن! بیتا یهو كسخل شد دستشو انداخت رو موهام كلمو گرفت كشید رو لباش. داشت عین وحشیا کوس افغانی دندونامم گاز میزد. یهو دستمو زدم به كس تپلش دیدم اوه ریده!! گفتم میخوام بزارم توش گفت بزار دیگه آشغال!! منم تا سرشو گذاشتم مثل چرخ گوشت كشید تو . تلمبه رو شروع كردم بعد از بیست دیقه آبم اومد گفتم بریزم توش گفت اره بستس حله. خلاصه ریختم کوس افغانی اما كسافت دوباره گفت ماساژم بده. منم ماساژش دادمو بعد دوش گرفتیم بعدم اومدیم شركت. از این ماجرا سه سال میگذره. باورتون میشه دیگه سكس نداشتیم باهم؟؟؟ خجالت می كشم بگم دوباره سكس كنیم. بیتا هم كلا سرده! چند روز پیش سردرد داشت ! اومد اتاقم منم درو قفل كردم و سرشو کوس افغانی ماساژ دادم بعد رفتم رو شونه هاش و بعد شیطنتم گل كرد سینه هاشم مالوندم. دیدم دوباره ریده!! لبو گرفتم!! بعد از چند دیقه گفت افشین یكی میادا ول كن بیخیال. منم بیخیال شدمو اونم از اتاق رفت. باهاش بعدا صحبت كردم كه چرا نمیخوای سكس كنی با من؟ من كه دو سه راه ارضات كردم كه کوس افغانی گفت افشین تو همكارمی و سنگ صبورم. بزار اینجوری بمونه آخه حس خیلی قشنگیه! وحشی تو كه دست و بالت زیاده!! گفتم باشه
سوپر افغانی سیکس افغانی فیلم سکسی افغانی سکسی افغانی سکسی پاکستانی گی ایرانی سکس سوپر گی فیلم گی پسر گی کم سن فیلم سوپر گی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *