کلیپ پورن مادرت از عقبم میده ساک میزنه خیلی شهوتیه

کلیپ پورن مادرت از عقبم میده ساک میزنه خیلی شهوتیه

کلیپ پورن دوس دخترش که اسمش مهسا بود اومد سوار شد تا دیدمش یهو دلم ریخت بی شرف از این دخترا بود کمرباریک و کون بزرگ و سایز ممه ش ۸۵.سامان گفت پیمان بریم جاده بیرون یه جای خلوت میخوام مهسا رو بکنم چون شهر ما هم اونقدی بزرگ نبود رفتیم یه ده دیقه بیرون از شهر من از ماشین پیاده شدم تا سامان کارشو بکنه وقتی کارشون تموم شد بهم گفت رفتم داخل ماشین بوی بدی میومدگفتم ریدید یا سکس کردید که دوتایی باهم زدن زیر خنده خلاصه گذشت تا یه روز تو خیابون تنها داشتم با ماشین میرفتم بارون شدیدی میزد یهو دیدم مهسا وایساده لب کلیپ پورن جاده زدم کنار گفتم مهسا بیا بالا دیدم اومد بالا و نشست جلو بعد کلی سلام علیک و احوالپرسی گفت مزاحمتم شدم نزاشتم به قرارات برسی منم زدم زیر خنده گفتم بابا قرار کجا بود اونم گفت بابا ایول پس بیکاری بریم دور دور منم گفتم اره واسه شما بیکارم..بارون شدیدی کلیپ پورن میزد وایسادم دم پیتزا فروشی گفتم گشنته گفت اره دوتا پیتزا مینی گرفتم تو ماشین داشتیم میخوردیم که دیدم گفت تو از دهنی کسی بخوری بدت میاد گفتم بستگی داره کی باشه گفت مثلا من گفتم تو اره میخورم یه گاز زد رو پیتزا گفت بخور منم خوردم بعدش که تموم شد گفتم سامان نفهمه که من سوارت کردم گفت

مادرت از عقبم میده ساک میزنه خیلی شهوتیه

سکس
شهوتی شد
بزرگش کم کم با دوستم احمد لج افتاده بود کلیپ پورن هی کل کل میکردن تا مادرش آننا گفت برو پیش اتلان دایی کار کن من کار داربست میکنم خیلی خوشحال شد تقریبا 1سال بود اومده بود پیش من خوشحال که ترک تحصیل کرده من اصلا تو بهرش نبودم که چقدر ناز و خوشگله ولی به آننا زیاد فکر میکردم و حرف از زیر زبونش میکشیدم بیرون یه روز جمعه بود داشتیم تو حیاط قالب ها رو کلیپ پورن اندازه میکردیم بسط های خراب درست میکردیم که گفت کمرم اخ الان مشت مال میچسبه من گفتم بیا بهت بدم رفتیم تو اطاق کسی هم که نبود یهو خوابید که کمرشو بمالم باسه اولین بار کیرم باسش راست کرد اولش گفتم الان زن داری بچه داری بده ولش ولی داشتم میمردم فقط مالیدمش لباسشو کلیپ پورن در اوردم که گفت فرش میخارونه رفتیم رو تخت خودشم شهوتی شد گفت دایی مشت مال میدی ادم خوابش میبره اب دهنم خشک شد فهمیدم میخواره گفتم اره تازه با این روش حتما بعد 3دقیقه خودشو زد به خواب من کونش میمالیدم بوس میکردم

سر سرخ کیرو لای کونش گذاشتم

خاطره از کون
میکردم رفتم روش خوابیدم ازم دم گوشش گفتم جان این بدن کیر همه رو راست میکنه سینشو البته هیجی نداشت لاغر بود میمالیدم گوشش خوردم کلیپ پورن چشم رنگی بدن نرم دوست داشتم باسش ساک بزنم کلی مالیدمش مخصوصا کونش شلوارشو کشیدم پایین اونم که علکی خواب یه لا پا جانانه زدم ابمو پاشیدم رو کونش سر کیرمو با کونش تمیز کردم بلند که شدم اونم رفت توالت هیچ حرفی بین ما زده نشود از فردا یکم پرو تر شده بود من عذاب وجدان بدی داشتم یه روز تو ماشین داشتیم میرفتیم روستا یر کار یه خاطره از کون کردن تعریف کرد باز کیرم راست شد از تو شلوار در اوردم گفتم لاشی راست کردیش کی بخوابونش یهو سرشو اورد پایین شرو کرد خوردن باورم نمیشد کلیپ پورن مثل جنده زن میخورد اخ کفتم داره ابم میاد اتظار داشتم سرشو بکشه که بر عکس نصفشو خورد بقیه رو هم تف کرد بیرون اولین بار بود این کارو کردن باسم گفتم دفعه بعدی گفتم باید بدی بکنم هم نده گفت باشه سر کار بودیم چند روز بعد یهو پرسید چرا ناراحت میشی میکنی نگفتم واسه اینکه متاهلم گفتم میترسم عادت کنی یهو خندید پرسیدم هیچی نگفت غروب کار تموم شد گفت بیام پیش کفترات گفتم بیا بعد نیم ساعت خواست اجازه بدم سیگار بکشه جلوم هیچی نگفتم گفتم معتاد نشی گفت دایی نن سیگاری هم میزنم 1دونه زدم رو کلیپ پورن سرش بعد بار کردم باهم زدیم تشکر کرد گفت دایی یع حال بهت بدم کیر منم راست رفتم لب گرفتم ازش سر پا پست بام یه تخت دارم باسه نشست رفتیم روش مثل فیلمهای گی شده بودم احساس عجیبی داشتم لب گرفتم شروع کرد خوردن یهو دست برداشت گفتم بخور دیگه گفت بکن دایی گفتم حال نمیده لاپا

خدای شهوت
گفت میتونی از خونه روغن یا وازلین بیاری برق افتا چشام رفتیم طوری زنم نفهمه وازلین اوردم خودش باسم زد دلا شد گفت اروم بکون تو منم کلیپ پورن با استرس کردم تو وای چه لذتی اگه 10سال پیش بود همه حسرت همچین کفتریرو میخوردن خیلی خوشگل بود به یاد مادرش کردم میگفتم جون آننا جان دایی مادرت از عقبم میده ساک میزنه خیلی شهوتیه میخندید ناراحتم میشد همونجا قول داد از من پیش مادرش کلیپ پورن تعریف کنه مادرشم که لوتی بازی منو دیده بود دیگه رو راست حال نوشتن ندارم ولی خدایی مادررو گاییدم چه جورم چه شهوتی 1بارم یواشکی فیلم گرفتم گزاشتم جلوش خودشو گاییدم چه کیفی میکرد از ترسم پخش نشه سریع پاک کردم دیدم خیلی ازم پول میگیرن پرشو کشیدم کلیپ پورن الان 1سال ندیدمش دلم اصلا باسه مادره با این که خدای شهوت بود تنگ نشده ولی باسه جیگرم
فیلم سینمایی پورن پورن جدید فيلم پورن فیلم های پورن فیلم پورن خارجی فیلم پورن جدید پورن سکس پورن استار دانلود فیلم پورن پورن ایرانی کلیپ سکسی

Actors: Elnara Cat

One thought on “کلیپ پورن مادرت از عقبم میده ساک میزنه خیلی شهوتیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *