کلیپ سکس زوری همسر خیانت کار باید از کون گاییده بشه میخای چیکار کنی که گفتم هیچی

کلیپ سکس زوری همسر خیانت کار باید از کون گاییده بشه

کلیپ سکس زوری مهدیه به آیدا گفت:آیدا صورتش رو با عرق کف پاهات شستی آیدا گفت تو نمیدونی این با من چه کار کرده تازه هنوز مونده تا از کون و کسم هم باید بخوره.بعد آیدا شروع کرد با کف پاهاش سیلی زدن به سمیرا و کف پاش رو میکوبید توی دهنه سمیرا و چند ثانیه نگه میداشت و دوباره تکرار میکرد.
آیدا به مهدیه و دوستش گفت شلوارتون رو در بیارین.ولی مهدیه و دوستش گفتن بسشه دیگه!!!!اینقدر از عرق کف پاهات خورد!!!
آیدا گفت:ضمانتت رو کردن وگرنه هنوز از کون و کسمون هم باید میخوردی.بلندشو گمشو از خونه من برو بیرون!
سمیرا که صورتش سرخ شده بود بلند شد کلیپ سکس زوری که بره و در حین رفتن گفت:آیدا خدا شاهده میگایمت!مطمعن باش!
کردن دوست دخترم از پشت

همسر خیانت کار باید از کون گاییده بشه

سکس
دوست شدیم اولش حسمون دوس داشتن بود ولی بعدش عاشق هم شدیم
اوایلش که تو یه پارک خلوت بردمش به کلیپ سکس زوری اصرار یه لب کوچیک داد و بعدشم یه بغل ولی خب بعدش خیلی پیشرفت کردیم پیشرفتمونم در حد حرف زدن بود یعنی خیلی دیگه رومون بهم باز شده بود که من ازش درخواست سکس از پشت کردم و بهش گفتم نیاز دارم که قبول نکرد ولی چون دوسم داشت تنهام نزاشت
همینطوری موند یه این وسط بردمش یه مکان تو طبیعت که اینبار پیشرفت کرده بودیم واقعا و به جز لب دست زدم به سینه هاشو کونش با اصرار زیادم یکم ممشو خوردم که یه مردم آزار پیداش شد فرار کردیم
بعدش اون روز یه روز خانوادم یه کاری کلیپ سکس زوری براشون پیش اومد رفتن یه شهر دیگه که رفتن و برگشتنشون کم کمش 4 ساعت زمان میبرد
اون روز بهش پیشنهاد دادکم که بیاد خونمون و قبول کرد چون قول داده بودم دیگه درخواست سکس نکنم ازش
بالاخره منتظر موندم تا اومد درو زد اومد تو که خوش امدگویی کردم ازشو کلیپ سکس زوری نشست روی مبل بعد یه پذیرایی کوچیک رفتم بغل کردمو لب گرفتم همینطوری که لب میگرفتم دست میزدم به سینش تا اینکه خوابوندمش رو مبل سینه شو باز کردم البته نمیزاشت هی میگفت مهدی میخای چیکار کنی که گفتم هیچی من بهت قول دادم

سوراخ کون آب کیری شده

ته کس خیلی لیز بود
بالاخره تونستم مانتوشو باز کنمو سوتینشو پایین بکشم از رو ممه
شروع کردم به خوردن ممش که یکم حشری شد بعدش گفتم بیا بریم تو اتاق من رو تخت که گفت همینجا خوبه گفتم نه بریم که قبول کرد
رو تخت دراز کشیدیم به اصرار زیاد مانتو و سوتینشو کامل در آورد ولی نمیزاشت به شلوارش دست بزنم ولی انقد گردنشو ممشو لبشو خوردم و از زیر شلوار و شرطش کسشو مالوندم که دیگه حشری شد ولی وقتی میخواستم دکمه شلوارشو باز کنم نمیزاشت و میترسید که گفتم میخام لخت تو بغل هم باشیم و انقد اصرار کردم که شلوارشو در اورد اونم گفت تو هم دربیار که منم دراوردم
همینطوری غرق در مالوندن هم بودیم لبمو بردم سمت نافش که یکم لیس زدمش خواستم شرتشو درارم که نمیزاشت انقد اصرار کردم که در اورد و منم دراوردم شرتمو
ناگفته نمونه که زیر اون شرط صورتیش ته کس خیلی لیز بود که ادمو بیهوش میکرد
شروع کردم به لیس زدن کسش خیلی خوب خوردمش که دیگه رو فضا بود و چشاشو بسته بود بعد دوباره اومدم سمت لبشو لب گرفتم و بغلش کردم اونم کیرمو میمالید همینطوری تو بغلش موندمو تو گوشش گفتم حشری شدم خیلی و گفتم مال منی ولی نمیزاری از پشت بکنمت
چن بار این حرفو زدم با کمال ناباوری قبول کرد گفت باشه از پشت بکن
رفتم کرم نیوا اوردمو میخاستم بزنم رو سوراخ کونش که گفت بیا اولش کلیپ سکس زوری ساک بزنم گفتم باشه و دراز کشیدم یکم ساک زد و سر کیرمو میک میزد که من میلرزیدم بعد ترسیدم ابم بیاد گفتم بسه دیگه دراز کشید به سمت جلو رو زمین زیر شکمش یه بالش کوچیک گزاشتم کرم و زدمو کیرمو یواش کردم توش که گریش گرفت زود در اوردم گفتم دیگه نمکنم دردت میاد که گفت نه بکن

ابم اومد داخل کونش
دوباره شروع کردم به زدن که ابم اومد داخل کونش جون روز قبل جق زده بودم ابم خیلی کم بود اینم بگم نمیدونم چرا کردنش از کون خیلی خال نداد بهم ینی ساک و جق بیشتر از کردنش بهم حال داد
من واقعا کس کرده بودم قبلا و انتظار داشتم همچین حالی بده که اصلا حس لذت نداد بهم کردنش از کون
که بعدش از درد به خود میپیچید ولی با اون وجود لبش رو لبم بود ینی خودش لبمو میگرفت هی
انقد درد داشتو لذتم نداشت واسم که پشیمون شدم ازش خیلی معذرت خواستم ولی خیلی کلیپ سکس زوری خوب باهام رفتار کرد و چون وقت نداشتیم حاظر شد ورفت
بعد رفتنش هردو پشیمون بودیم و گفت که کات میکنم که من واقعا عاشقش بودم و نمیتونستم و قصدم ازدواج بود و کردمش چون مال خودم میدونستمش
که ازم فرصت خواست که کنار بیاد با این قضیه که فرصت دادم بهش بعدش کلیپ سکس زوری برگشت دوباره کنارم منم چون گذشتشو میدونم که با هیشکی نبوده از طرفی دوسشم دارم دنبال کارامم که شرایطمو بسازم برم خواستگاریش ولی همچنان نمیدونم چرا کردنش از پشت حال نداد
سکس شهوتی سکس دراتوبوس کون سفید ایرانی داستان سکس سکس مامان پسر سکس الکسیس تگزاز سکس لانارودز عکس سوپر ایرانی سکس ایرانی از کون جنده ایرانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *