کلیپ سکس ایرانی پاره ام نکن میخورم برات منم خونه مطرح کردم بالاخره

0 views

کلیپ سکس ایرانی پاره ام نکن میخورم برات

کلیپ سکس ایرانی خواست که با آیدا آشتی کنن و تمومش کنن.فاطمه به الهه و فاطی و فایزه گفت:اول خوده آیدا شروع کرده بود با اون دوست های جندش!من از شما میخوام درسی به آیدا بدین تا دیگه دست از این کارا برداره!الهه هم گفت:باشه ما خودمون ادبش میکنیم.شما برید و تمومش و کنید.فاطمه و بیتا خونه ما رو ترک کردن.الهه به آیدا گفت:آیدا جون باید یه درسی بهت بدیم تا دیگه از این کارا نکنی!
من باورم نمیشد که اون ها هم میخواستن دهنه آیدا رو بگاین کلیپ سکس ایرانی داشت کفرم در میومد اگر میخواستن با کف پاهاشون دهنه آیدا رو سرویس کنن!باورتون نمیشه چقدر به آیدا گفتم زنگ نزن به فامیلتون و آبروی خودت رو نبر!گوش به حرف نکرد که نکرد!دیدم زن عموش آیدا رو خوابوند کفه هال و جورابی شیشه ای که پوشیده بود رو در آورد و گذاشت روی صورت آیدا!از فاطی و فایزه هم خواست که دست های آیدا رو محکم بگیرن که تکون نخوره!بعد جوراباش رو کرد توی دهنه آیدا!زن عموش پاهای سفید و خوشکلی داشت.من هر وقت پاهای زن عموش رو دیده بودم تحریک شده بودم
از سفر به شمال شروع شد

پاره ام نکن ,میخورم برات

سکس
میثم هستم بچه یکی از شهرستانهای اصفهان. شهریور ۹۷ یکی از فامیلامون کلیپ سکس ایرانی  زنگ زد گفت میاین بریم شمال؟ پرسیدم با کی میخواین برین گفت با دوستم و دخترش و مامانش . منم خونه مطرح کردم بالاخره با ی روز تاخیر به اونا ملحق شدیم.
دوست فامیلمون که از این به بعد داستان مربوط میشه به اون . زنی ۳۵ ساله مطلقه که تقریبا همسن خودمه و ی دختر داره ۱۳ ساله. خلاصه کنم که باب آشنایی ما با اون خانواده از همون سفر شمال شروع شد.
اینم بگم اونا توو ی شهر دیگه بودن مام ی شهر دیگه. کم کم رفت و امدهای خانوادگی شروع شد. ی غروب زنگ زد به من گفت دارم میام شهرتون فاتحه خونی برا پسر دوستش ادرس میخواست. منم راهنماییش کردم گذشت تا فرداش اومد خونمون. ی ساعتی بود تا وقتی میخواست بره دنبالش رفتم تا راهو نشونش بدم. موقع رفتن بهش گفتم مراقب خودت باش. پیام داد مگه مهمه برات. خلااااصه کلی حرف زدیم و قرار شد با هم اوکی بشیم. چند وقتی گذشت و رفت و امدهای خانوادگی و زنگها ادامه پیدا کرد. ماهم ته فاز عشق و عاشقی بودیم. ی روز زنگ زد بیا شهرمون. اواسط آذر ماه بود کلیپ سکس ایرانی . دخترش شیفت عصر مدرسه بود و بمن گفت ساعت دوازده ظهر در خونمون باش. ساعت ده از سر کار مرخصی گرفتم و رفتم. گفت تا زنگت نزدم نیا بالا. منم‌قبلش میدونستم قراره چه اتفاقی بیوفته داروخانه دو تا قرص گرفتمو ی دونشو توو همون ماشین خوردم و زنگ زد رفتم خونشون برا اولین بار من و اون تنها توو ی خونه بودیم. تا ساعت ی ربع به پنج عصر هم وقت داشتیم.ی کم حرف زدیم کلیپ سکس ایرانی ناهار اورد خوردیم. من کم خوردم. ی کم استرس هم داشتم چون مامانش هم ی کوچه اونورتر از خودشون زندگی میکردن. زنگ زد به مامانش گفت دارم‌میرم بیرون دو سه ساعتی نیستم. ی پتو اورد انداخت کف زمین خوابید گفت بیا پیشم بخواب. منم رفتم اشپزخونه به بهونه آب خوردن اون قرص رو هم خوردمو اومدم پیشش خوابیدم ی کم حرف زدیم جفتمون کلیپ سکس ایرانی میدونستیم چی میخوایم از هم.

کوس بلوری و آب کیری شده دختر نوجوان

چقدر کسش تنگ بود
شروع کردم ی کم باهاش بازی کردن. مالوندن از رو لباس. کم کم لباسهاشو در اوردم لباسهای خودمم کم کردم. شروع کردم لب و گردنشو خوردن. گوشهاشو که میخوردم صداش عجیب در میومد. خیلی حساس بود روو گوشهاش .شهوت جفتمونو دیوونه کرده بود رسیدم به سینه هاش انقدر خوردم که دادش در اومده بود. کلیپ سکس ایرانی قبلش تلویزیونو زیاد کرد هم گذاشت که صدامون نره بیرون. کم کم رفتم پایین تنه شورتشو دراوردم ی کس خوشگل کلوچه ای وای با زبون شروع کردم لیسیدن. ی کم که خوردم گفت بسه بیا روم. اون دوست داشت کیرمو بخوره و بکنم توو کسش تا ارضا شه ولی من دوست داشتم بار اول با لیسیدن کسش ارضاش کنم. هر چی گفت بیا بالا گوش ندادم و همینجور کسش کلیپ سکس ایرانی میخوردم با زبووونم‌ کل کسش رو لیس زدم اونم فقط داشت ناله میکرد و میگفت لعنتی بکن توووش. ده دقیقه ای خوردم تا بدنش شروع کرد لرزیدن و گفت داره میاد. ارضا شد و ی دقیقه بعد گفت منم باس بخورم. عاشق ساک زدن بود کیرمو گرفت گذاشت توو دهنش انقدر حرفه ای ساک میزد و تخمامو میلیسید همش میگفت جون. اونم دوست داشت اب منو بیاره با ساک زدن ولی بلندش کردم و اومدم روش پاهاشو دادم بالا و کیرمو اماده ی فتح کسش کردم چند باری از بالا تا پایین کسشو با کیرم کشیدم روش بعد کردم توو کسش چقدر کلیپ سکس ایرانی کسش تنگ بود داغه داغ. شروع کردم قربون صدقش رفتن و تلمبه زدن. پنج دقیقه نشده بود که منم ارضا شدم کشیدم بیرون رو شکمش ریختم. ی چند دقیقه ای گذشت و راند دوم رو شروع کردیم.

گذاشتم توو کسش
به لطف قرصهایی که خورده بودم کیرم نخوابید و مدل سگیش کردم از پشت گذاشتم توو کسش. اوووف باور نمیکردم انقدر تنگ باشه اونم که همش داشت آخ و اوووخ میکرد میگفت کلفته میگفتم چی کلفته میگفت کیییرت. هر چند دقیقه ی بار میگفت کیرت کلفته.یواش که تقه میزدم حال نمیکرد میگفت محکم بزن جوری میزدم که دو سه دقیقه کلیپ سکس ایرانی نشده خسته میشدم و یواشش میکردم. فقط دوست داشت محکم بگامش. پوزیشن رو عوض کردیم و اومد روم خوابید گفت خودم میکنم کسشو تا تهش فرو کرد توو کیرم و شروع به بالا پایین شدن کرد همینجوری که میکرد منم گاهی ازش لب میگرفتم و با جفت دستامم سینه هاشو میمالوندم که چند دقیقه که گذشت گفت داره میییاد گفتم چی داره میاااد. دوست داشتم خودش بگه . گفت دارم‌میشم . گفتم چی. گفت اب کسم داره میاد. اووووف تووو اوووج لذت بودیم تا بدنش لرزید و ارضا شد برا بار دوم. از روم بلند شد رفت دستشویی خودشو تمییز کرد و اومد از شکم خوابید رو زمین منم ی بالش برداشتم زیر پاش گذاشتم کلیپ سکس ایرانی خوابیدم رووش کیرمو از پشت گذاشتم توو کسش میگفت محکم بزن فقط اینجوری حال میکنم منم انقدر تند میزدم که تمام بدنم عرق کرده بود مگه ابم‌میومد حالا.

کس کردن ایرانی
سکس‌امریکایی سکس امريکايي سکسآمریکایی داستان شهوانی فیلم الکسیس سکس قدیمی ایرانی سکس قدیمی فیلم پورن ایرانی سکس زورکی فیلم سکسی المانی