کس لیس کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب کارش اصلا منظورشو

0 views

کس لیس کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب

کس لیس میخواد یه حالی بهم بده.رفتم در زدم گفت بیا تو رفتم داخل تا دیدمش هنگ کردم شورت و سوتین مشکی با جوراب شلواری و کفش پاشنه بلند مشکی عین پورن استارا شده بود.
اشاره کرد برم طرفش،رفتم پیشش از هم لب گرفتیم همینطور که لب میگرفتیم یهو پرتم کرد رو و اومد روم بهم گفت اینجا من اربابتم و باید دستورامو اطاعت کنی فهمیدی؟
من گفتم بله خانوم
لبخندی زد و از روم بلند شد کس لیس و گفت آفرین پسر خوب،حالا باید کفشمو تمیز کنی
منم گفتم با چی؟
خندید و گفت با زبونت احمق جون
منم مجبور شدم با دهن و زبونم کفششو تمیز کنم حالم داشت بهم میخورد از این کارش اصلا منظورشو از این کارا نمیفهمیدم. که دیگه گفت بسه کفشامو درآر، دراوردم گفت جورابامو هم درآر، دراوردم.گفت پاهامو بلیس
هرچی از لیسیدن کفشاش بدم اومد از پاهاش خوشم اومد.
پاهای سفید با لاک قرمز، کف پاشو کس لیس لیسیدم

سکس
و انگاشتاشو تو دهنم میکردم. که دیدم خوشش
کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب
شب جمعه بود طبق معمول در حال کس کردن به حالت داگی بودم کس لیس …دستم رو باسنش بود و تلمبه میزدم تو کسش….گفتم عجب کونی داری جیگر بده بکنمش…گفت نه درد داره…متاهلا میدونن چی میگم اکثر خانما به شوهرشون کون نمیدن…خلاصه با کلی التماس و خواهش راضیش کردم قرار شد ۵۰۰ تومان بهش بدم…از کسش کشیدم بیرون؛سریع گوشیم رو برداشتم پول رو کارت به کارت کردم …انگشتم رو کرم زدم یه کم سوراخ کونش رو ماساژ دادم یواش کردم توی کونش،همزمان کسش رو میمالیدم تا از دردش کم بشه…کله کیرم رو گذاشتم تو سوراخ یه کم فشار دادم…گفت وای نکن خیلی درد داره…گفتم پول گرفتی باید بکنم یه کم تحمل کن دردش کم میشه…یه کم صبر کردم تا جاباز کنه..گفتم خودت باسنت رو تکون بده تا کنترل داشته باشی….یواش یواش باسنش رو جلو عقب میکرد نصف کیرم رفته بود داخل…هی میگفت دیگه بسته…نمیخواستم فرصت کون کردن رو از دست بده کس لیس…نازش میکردم قربون صدقش میرفتم….کیرم رو ثابت تو کونش نگه داشته بودم انگشتم رو کردم تو کسش تا حشری بشه …یواش یواش کیرم رو هل میدادم تو کونش…با کلی بدبختی تمام کیرم رفت داخل…محکم بالش رو فشار میداد میگفت زود باش خیلی درد داره…شروع کردم به تلمبه زدن کونش حسابی جا باز کرده بود ولی معلوم بود دردش زیاده….خیلی شهوتی شده بودم به سختی جلوی خودم رو گرف

زبونمو میکردم داخل کوسش ک خیلی نرم و داغ بود واسش لیس میزدم فریبا هم داد میزاد یهو دیدم کس لیس آب کوسشو ریخت تودهنم خیلی اون لحظه رو دوست دارم منم اونجوری قشنگ کوسشو میک زدم و هر چی آب داشت لیسیدم ک حیف نشه فریبا دیگه بیحال و سست افتاد رو تختش منم ولش کردم پاشدم لباسهامو دربیارم ک گف ن میخوام خودم لختت کنم یکم ک حالش جا اومد بلند شد و بوسم کرد گف تا بحال از من اینجور آب نیومده بود میگف دایی کوصخولت فقط خودشو ارضاء میکرد منو ن درسته زیاد نبود ولی قشنگ بود میگف منیژه میگف ک آبمو میکشه میخوره ولی چون در خودم آب ندیده بودم فکر میکردم منو مسخره میکنه ولی کس لیس الان کاملا دیدم ک واقعا محشر میکنی گف حتی دخترش شیوا هم میگف ک از کوس منم تا بحال آب نیومده گفتم عیبی نداره آب اونم میکشم. بعدش فریبا لباسهامو در آورد و قشنگ هر دومون لخت شدیم تا کیرمو درآورد چنان هیجان داشت ک انگار ندیده تا بحال گفتم ک یه عمر در زیر داییم خوابیدی مگه ندیدی گف درسته مال تو هم معمولیه ولی سکس تو بمن ک تابحال کلاه رفته سرم خیلی حال میده واس اون کیرتو خیلی دوست دارم بعد کیرمو بوسید و کرد تودهنش چنان میخورد ک نگو گفتم زیاد نخور اگه آبم بیاد یکم سست میشم گفت نگران کس لیس نباش واست نوشیدنی درست کردم ک بخوری کیرتو شق کنه گفتم باشه بعد شروع کرد بخوردنش چنان ساک میزد ک داشتم از حال میرفتم تا تهش میکرد دهنشو حسابی میک میزد منم زیاد تحملشو نداشتم گفتم زندایی آبم میاد دیدم قشنگ تودهنش حسابی جا کرد و میخورد ک آبمو با فشار ریختم توحلقش اصلا نزاشت یه قطره اش هم هدر بره قشنگ عین من همشو خورد لیسش زد دیگه داشتم بیحال میشدم دراز کشیدم رو تخت و چشمهامو بستم فریبا هم یکم کیرمو خورد تا زیاد کوچیک نشه یکم باحال نگهش داشت بعد اومد بغلم خوابید منم کس لیس بغلش کردمو یکم چرت زدم ک حالم جا بیاد. یکم بعد همونجوری ک خوابم برده بود دیدم کیرم یه حس عجیبی داره چشم باز کردم دیدم فریبا داره کیرمو میخوره اونجوری بیدار ک شدم حشرم زد بالا چون خیلی دوست دارم اونجوری بیدار بشم کیرم رو فریبا فوری شق کرد دیگه امونم نداد ک بخورمش فوری پاشد نشست رو کیرم اولش آروووم سرکیرمو گذاشت لای لبهای کوس خیسش بعد آرووم نشست رو کیرمو کیرم رو کرد توکوس داغ و تنگش آروووم نشست تا تهش کیرم رفت توکوسش فریبا یه آه ناز و حشری کرد ک حشرمو کس لیس چن برابر کرد یکم اونجوری نشست بعد آرووم آروووم شروع کرد ب تلمبه زدن منم همراهیش میکردم و حسابی کوسشو میکردم از اونطرفم ممه های آویزونشو میخوردم و بازیشون میدادم حسابی حال میکردیم یکم اونجوری کردم و گفتم زندایی پاشو من بیام روت اگه آبم بیاد دیگه نمیتونما اونم قبول کرد و کیرمو از کوسش در آورد بعد گفتم ۴ دست و پا بشینه منم رفتم عقب گفتم کوستو بده عقب آروووم کیرمو از عقب گذاشتم لای کوسشو هل دادم توکوسش وایییی عاشق اون پوزیشنم چون هم از نرمی کونش حال میکردم هم کوسشو کس لیس میکردم هم ممه هاشو میگرفتم.

ته بودم تا ابش نیاد….دیگه رام شده بود میدونست ول کن نیستم…چند دقیقه تلمبه زدم ابش رو ریختم تو کونش…کیرم رو کشیدم

کوس ژیمناس انعطاف پذیر خوب

کس داغ سکس محارم داستان سکسی محارم سکسی آفریقایی سکس سیاه پوست کوس بزرگ ممه بزرگ الاغ بزرگ کون بزرگ سکس کم حجم