پورن دات کام مامانی کیر میخاد پسرشو میبینه مختلف که هر کدوم داستانا و هیجانی

0 views

پورن دات کام مامانی کیر میخاد پسرشو میبینه

پورن دات کام گروپ سکس ختم میشه تو کص و کونم عروسی بود
درجا منو گرفت چسبوند به دیوار دستشو برد پشت روی کونم
کونمو دستش گرفت لباشو گذاشت رولبم محکم یه بوس ازم گرفت و بهم گفت دختر تو چه شاه کصی شدی امروز گفتم خیلی بی ادبی
گفت واقعا دختر تا حالا انقد سکسی ندیدم
مث دیوونه ها بلندم کرد بردتم تو اتاقش رو تخت
میگفتم دیوث صبر کن اما این حرفا حالیش نبود منم انقد حشری بودم که همونجا میخواستم کیرشو تو کص و کونم حس کنم
افتاد به جون لب و گردنم و سینه هامو میمالوند پورن دات کام واقعا شهوت زده بود به کل وجودم داشتم غلت میخوردم تو بغلش
خودم با ولع رفتم سمت شلوارش از رو شلوار کیرشو لیس زدم و کمربندشو باز کردم کیرشو از شرتش درآوردم وای چه کیری داشت سفت و سرخ و آبدار واقعا نمیدونم چجوری توصیفش کنم سرشو لیس زدم داشت دیوونه میشد شروع کردم ساک زدم براش حسابی دیگه داشت بی هوش میشد هی میگفت آخ قربونت برم پورن استار من ساک بزن پ
ریسا جنده بخور کیرمو کص خانوم این حرفاش حشری ترم میکرد و وحشیانه کیرشو میخوردم دیگه بلندم کرد منو به شکل داگ استایل گذاشت و سرشو برد لای کونم و شروع کرد کص و کونمو لیس زدن من آهم کل خونه رو گرفته بود داشتم از حشر بیهوش میشدم اولین بار بود جلو کسی غیر شوهرم لختم و دارم لذت میبرم کلی داشتم پورن دات کام حال میکردم خیلی لیسیدنش حرفه‌ای بود بش میگفتم سینا تو رو خدا کیرتو بکن تو کص و کونم سینا پاشو جررممم بده گفت به چشم سکسیه من پاشد سر کیرش کاندوم کشید و رو چوچولم مالوند آروم لیز داد تو کصم اوووف از بهترین حسا بود
کیرشو آروم آروم تو وجودم داشتم حس میکردم شروع کرد به تلمبه زدن آه و نالم فضا رو پر کرده بود بیست دیقه منو به چند تا پوزیشن از کص گایید و گفت میخوام کونتو بکنم حشرم اجازه نمیداد به جز بکن جرش بده چیز دیگه‌ای بهش بگم کیرشو با روان کننده زیاد کرد تو کونم به شوهرم اجازه نمیدادم بیشتر از نصف کیرش بکنه تو کونم ولی سینا کونمو دستش گرفته بود و کیر بزرگشو حسابی تا ته تو کونم میکرد و تلمبه های تند میزد شدیدا بهم حال داد ‌خودمم تعجب کردم ولی از هیجان و لذت ارضایی که قبلش بود حالا فقط میخواستم به هر روشی شده کیرشو تو وجودم حس کنم
واسه اولین بار حریص شدم واسه بیشتر کون دادن بهش میگفتم جرررم پورن دات کام بده سینا کونمو بگا بگا منو کص و کونمو یکی کن کیر کلفتتو بزار تو وجودم سینا تلمبه‌های سنگینشو به بدنم کوبوند کیرشو درآورد کاندومو از روش برداشت و خودم سریع گرفتمش تو دهنم

مامانی کیر میخاد پسرشو میبینه

سکس

پسرا سکسی و دخترای مست و حشری
کل آب کیر داغ و خوشمزش تو دهنم خالی شد یه قطرشو هدر ندادم یکمی‌ سر کیرشو لیس زدم تا دیگه بی حال افتاد روم بعد بیست دیقه بهم نگا کرد منو بوسید و گفت بهترین سکس عمرم بود منم با یه لبخند ازش استقبال کردم و از هم تشکر کردیم بهش گفتم سریع منو ببر خونه که شوهرم الانا میاد خونه نبینه من خونه نیستم(به سینا نگفتم که شوهرم بی غیرته) سینا گفت میرسونمت ولی کیرم تو کص زن شوهرت کلی خندیدم و پوشیدیم لباسارو منو رسوند خونمون و با یه بوس خدافظی کردیم رفتم خونه یکم دراز کشیدم که نیم ساعت بعدش سعید اومد

رفتم بغلش کردم تو چشاش نگا کردم گفتم نمیدونم چجوری بگم دوستت دارم پورن دات کام واقعا اون لحظه حسم به سعید بیش از حد بود و هر روز بیشتر از دیروز بعدش سعید ماجرارو مو به مو ازم پرسید و منم واسش تعریف کردم این شد که شبش به یاد اون صحنه دوباره حماسه‌ای جانانه به پا کردیم تا ساعت ۳ بیدار بودیم حالا دیگه زندگیم با سعید روزمرگی حساب نمیشد و همچی رو روال بود خوشبخت بودم با شوهرم انقد عاشق سکس شده بودم که دیگه میخواستم هر جور سکس با هر پسریو تجربه کنم سینا منو به یه پارتی دعوت کرده بود تو نواب که خونه یکی از دوستاش بود و حدود سی چهل تا دختر پسر بودن منم اولین بار بود که میخواستم برم پارتی با موافقت سعید اوکی دادم بهشو واسه داخل پارتی یه پیراهن مجلسی نیم تنه که فقط تا باسنم بود و تا سینه هام کشیده شده بود و ازون به بعدش باز بود نصف سینه هام همینجوری ازش میزد بیرون هول کون و غریزه جنسی رفتیم من و سینا دیدم همه پورن دات کام پسرا سکسی و دخترای مست و حشری به من هر چی گفتن بیا شراب بخور قبول نکردم من مادرزادی نخورده مستم نیاز به این چیزا ندارم

موقع رقص شد نور لایت و وسط شلوغ پلوغ شد منم رفتم بینشون یهو دیدم تو شلوغی سه تا پسر دورم کردن و دارن میرقصن واسم جالب بود منم همراهیشون میکردم یکی پهلوهامو گرفته بود منم کونمو قر میدادم که یهو دیدم از پشت چسبید به کونم منم آمپرم زد بالا کونمو رو کیرش میرقصوندم بدجور حشریش کردم دوتا دیگه همینجوری نزدیک میشدن و دستمالی میکردن تا ساعت داشت میشد ده کم کم وسط داشت خلوت میشد چون دختر پسرا هر کدوم یه گوشه خونه رفته بودن عشق و حال
من موندم و اون سه تا پسر که اسمشون رامین و بهزاد و امیر بودن تازه بعدش فهمیدم سینا یه دختره پورن دات کام دیگرو برده اتاق در حال کردنه
به خودم اومدم تازه متوجه شدم فکر کنم کاری که دارم میکنم به گروپ سکس ختم میشه تو کص و کونم عروسی بود تو دلم خیلی خوشحال‌ بودم و هیجان داشتم

شروع کرد به تلمبه زدن همیشه تو فانتزیام به این فکر میکردم یعنی واقعا میشه برا منم گروپ پیش بیاد؟؟! اما حالا داشت این اتفاق میفتاد رامین از پشت در گوشم گفت بریم تو اتاق مادمازل؟ با تکون دادن سرم و یه لبخند جواب مثبتو دادم دستمو گرفت رفتیم سمت اتاق بهزاد و امیرم پشتم اومدن رفتیم تو سه تایی بهم چسبیدن و شروع کردن به مالیدن من حس عجیب و فوق لذت پورن دات کام بخشی بود سه تا بدن مردونه و هات بهم داشت مالیده میشد احساس نابی بود لحظه شماری میکردم واسه وسطشون نشستن و ساک زدن براشون لباسامو دونه دونه از تنم میکندن و مثل وحشیا منو میلیسدن وااای که چقد خوب بود لخت لختم کردن حس آزادی داشتم وقتی جلو سه تا مرد لخت لخت داشتم حال میکردم

خیلی خوشحال بودم میخواستم هر چی لذته تو اون لحظه باشه آخ وقتی بدنمو میچلوندن نمیدونستم پورن دات کام از حشر چیکار کنم نشستم زانو زدم جلوشون دونه دونه کیراشونو از تو شلوار در آوردن گذاشتن جلو روم منی که همیشه تو کف کیر بودم حالا ۳ تا کیر داشت بهم چشمک میزد با ولع خاصی شروع کردم به ساک زدن برا سه تا شون دو تا کیر تو دو تا دستم و یه کیر تو دهنم بهترین حس سکسیم بود هر چی از خوب بودن اون صحنه بگم کم گفتم.

کیر تو کوس

سکس حشری ایرانی گاییدن ماساژسکسی سکس سکس سخت سکس الکسیس تکزاس کون سفید سکس زوری خارجی فیلم سکسی مادر پسر کلیپ سکس زوری