پورن جدید بکن محکم تر بکن حسرت کیر میکشم دوستام یه روز یکی از دوستام

0 views

پورن جدید بکن محکم تر بکن ,حسرت کیر میکشم

پورن جدید فس گفت میزاری بخوابیم بهش گفتم دلم میخواد لخت ببینمت زیاد به من توجه نمی کرد و سرش توی گوشی اش بود

شروع کردم به سکسی حرف زدن ، گوشیش رو انداخت کناری و گفت ” میخوای لخت منو ببینی؟” منم با سر علامت تایید نشون دادم
که یهو پاشد و لباساشو درآورد
خودم کلی هیجان زده شده بودم که تلاش هام برای به زانو درآوردنش جواب داده !
باورم نمیشد چی دارم میبینم ! فوق العاده بود …. پورن جدید بهترین دوستم میخواست با من همخواب بشه
رفتم سمتش تا تماس بدنی باهاش برقرار کنم
اولین بوسه رو از گوشه ی لبش کردم
اما منو پس زد
پس زد ….

خدا قسم من اهل کس شعر نوشتن نیستم این داستان واقعیه من اولین پورن جدید باره داستان مینویسم.اسمم پیمانه و ۲۲سالمه وقدم ۱۸۰و وزنمم هفتادوچهاروبچه خوزستانم
من تو یه خونواده ای بزرگ شدم که هرچی میخواستم فراهم بود.بخاطر جانبازی پدرم از خدمت سربازی معاف شده بودم و گواهینامه م رو هم گرفتم و به بابام گفتم ماشین میخوام اونم قبول کرد یه پارس سفید برام گرفت دیگه کارم شده بود کس چرخ با دوستام یه روز یکی از دوستام اسمش سامانه بهم زنگ زد گفت

بکن محکم تر بکن ,حسرت کیر میکشم

میخواد دوس دخترشو ببره بیرون گفت بیا دنبالمون منم رفتم وقتی سامان سوار شد زنگ زد
سینش معلومه
شروع شد که من با خانمم هر هفته یکی دوبار بهشون سر میزنیم گاها پورن جدید اونم میاد خونمون به زن خوش اندام و واقعا سکسی تا زمانی که شوهر داشت یکبار هم نشده بود که بهش نگاه بد کنم اما بعد از فوت شوهرش دیدم چه بدنی داره سینه 80 و قد 170 وزنشم 73 کیلو میشه از زیبایی چیزی کم نداره بهار همین امسال برادر زنم از شهرستان اومد تهران برای گرفتن طلبش موقع رفتن گفت که خواهرشم با خودش ببره شهرستان منم مخالفتی نداشتم این شب که به اتفاق پسرم رفتن شهرستان پیش مادرش وقتی کسی خونه نباشه شیره با تریاک تفننی میزنم از سر کار برگشتم خونه دوش گرفتم و نشستم پا بساط یه دو بست تپل شیره داشتم شروع به کشیدن کردم یه دو سه ساعتی پای بساط بودم که گوشیم زنگ خورد جواب دادم زن برادر زن مرحومم (ساناز مستعار)بود دیدم با گریه گفت بیا خونمون علی (پسرش )قطع کرد زود لباس پوشیدم سوار ماشین شدم رفتم خونشون تا خونه ما 10 دقیقه راه بود زنگ زدم در و باز کرد رفتم بالا دیدم یه دستمال پیچیده بود سر پسرش اونم راز زار گریه میکرد گفت تو حموم خورده زمین سرش شکسته سوار ماشین کردم بردم بیمارستان سرشو بخیه کردن بهش مسکن دادن و گفتن باید 2 ساعت تحت نظر باشه بعد پورن جدید 2 ساعت گفتن ببرید خونه اگه حالت تهوع داشت ببریمش دکتر برگشتیم خونه جلو در گفت بیا بالا گفتم نه میرم خونه گفت تو که تنهایی اگه حالش بد شد داداشمم رفته شمال کسی نیست من چیکار کنم گفتم باشه و رفتم بالا تو آسانسور به خودم اومدم دیدم سینش از کنار شالش معلومه رفتیم تو خونه پسرش خوابیده بود درونش رو تختش و برگشتم نشستم رو مبل

سکس

شروع به مالیدن
لباسهاشو عوض کرد شروع به صحبت کردیم که فکر شیطانی اومد سراغم که میتونم بکنمش یا نه بنده خدا هنوز سیاه از تنش درنیاورده بود گفتم چرا سیاهان در نمیاری الان 9 ماهه که فوت کرده زد زیر گریه منم از خدا خواسته رفتم کنارش و سرشو گرفتم تو بغلم شروع به مالیدن سر شونه خوش کردم خودشو جمع کرد منم ولش کردم صدای پسرش پورن جدید در اومد رفت تو اتاق و کنارش دراز کشید نمیدونستم چطور سر صحبت و باز کنم بعد 10 دقیقه برگشت و گفت شام نخوردیم گفتم الان میرم میگیرم تا من بیام برنج بپز که اومدم رفتم 6 تا گندیده و کلی مخلفات گرفتم و برگشتم متوجه شدم که موهاش نم داره و حموم بوده غذارو که خوردیم تشکر کرد و گفتم جا بنداز من بخوابم صبح باید برم سر کار تو پذیرایی جامو انداخت و خودشم رفت تو اتاق دل تو دلم نبود و از اینکه یه کس ناز پیشمه و نمیتونم بکنمش حسابی حرص میخوردم که یهو در اتاق باز شد یواش چشممو باز کردم دیدم وای با لباس خواب رفت سمت اشپزخونه یواش شروع به خروپف کردم از دیدن بدنش کیرم نیم خیز شد در یخچال و باز کرد و یه چی برداشت و برگشت دیدم داره میاد سمت من چشمامو بستم نشست کنارم و یواش دست کشید رو سینم فکر میکرد خوابم سنگینه با سینم ور رفت دستشو پورن جدید میکرد لای موهای سینم و آروم سرشو آورد پایین و بو میکرد دستشو آورد پائینتر سمت کیرم منم که شیره کشیده بودم کیرم خوابیده بود آروم دست میکشید به کیرم اومدم خودمو جابجا کنم که راحت تر باشه فوری دستشو کشید کنار طاق باز خوابیدم حالا هم اون راحت بود هم من یکم که ور رفت کیرم حسابی راست شده بود تو تاریکی نمیتونستم درست ببینمش اما از بوی لوازم ارایشش معلوم

کیر پیر سرکش و کس جوان

بود که حسابی آرایش کرده آروم چشامو باز کردم متوجه نشد تو عالم خودش بود که یهو سرشو برگردوند دید که چشام بازه

بکن تو کسم
تا مرز سکته رفت با تته پته گفت ببخشید و اومد پاشه که دستشو گرفتم گفتم خوب ادامش پورن جدید سرشو آوردم پایین و شروع به لب گرفتن کردم اونم حسابی همراهی میکرد دستمو بردم وای شستش و درشون اوردم سینه هاشو میمالوندمو میخوردم اخ که چه حالی میداد دستمو بردم شما کسش برای کشید خیس خیس بود لول با شرتش پاک کردم و شروع به خوردن ازش کردم وای چه لذتی میداد الانم مزش تو دهنمه بعد کلی خوردن گفتم تو هم بخور چنان ساک میزد حرفه ای بعد از کار ساک زدن گفت بکن تو کسم که دارم میمیرم منم آروم گذاشتم در کسش انگار دختر بود به زور و یواش یواش کردم تو کسش بگم صبر کردم پورن جدید تا خوب جا باز کنه شروع به تلمبه زدن کردم به لطف شیره حالا حالا کار داشتم باهاش داگ استایلش کردم از پشت کردم تو کسش چنان اه و واه میکرد که منو حشری تر میکرد میگفت بکن که الان 9 ماهه حسرت کیر میکشم منم تند تند تلمبه میزدم که یهو وا رفت گویا ارضا شده بود منم به کارم ادامه دادم دیگه دیوانه وار اومده میزدم دیگه داشت ابم میومد گفتم اینو چیکار کنم گفت بریز توش قرص اورژانسی میخورم میخوام گرمی آب کیر تو حس کنم تو کسم منم ضربه های اخرو محکم تر میزدم و همه اب کیرمو تو کسش خالی کردم حسابی بی حال شده بودم پورن جدید کنارش دراز کشیدم بعد از کلی لب بازی و بغل کردن رفتیم حموم دوش گرفتیم بهش گفتم خودم صیغه میکنمت خونتونم که راحت میام و میرم عشق و حالمونم به راهه از اون شب ببعد هر هفته 2 تا 3 بار سکس میکنیم
فيلم پورن فیلم های پورن فیلم پورن خارجی فیلم پورن جدید پورن سکس پورن استار دانلود فیلم پورن پورن ایرانی فیلم سکسی پورن پورن هاب کلیپ سکسی