پورن استار ایرانی کوسی که میخوام بده بکونم مقاومت کنم بهش گفتم بلد نیستم از کاندوم

0 views

پورن استار ایرانی کوسی که میخوام بده بکونم

پورن استار ایرانی کردم.دیگه پایه خودم شده سامانم چون سرباز بود دیگه محلش نمیذاشت مهسا…الانم با همیم و فقط میخوایم دوست باشیم با هم بیش از ده بار هم سکس کردی
یه روز که رفته بودم استخرداشتم شنا میکردم یه پسر جون صدام زد گفتم بفرمایید گفت ببخشید میشه به منم کرال یاد بدین گفتم بهتون نمیاد بلد نباشین گف بلدم به خوبی شما نه گفتم باشه شنا کن ببینم چطوری بلدی در کل یه مقدار ایراد داشت موقع شنا رو اب نبود مجبور شدم از زیر نگه دارم تا بیاد رو اب داشت دستو پا میزد که یه لحظه کیرش رفت تو دستم چه کیری یه کیر نرم ولی خیلی بزرگ ازم معذرت خاهی کرد و ادامه دادیم توجه که بهش کردم دیدم عجب بی افی میشه واسه زنم یه پسر 29 ساله قد بلند با بدن سبزه عضلانی با کیر واقعا بزرگ خلاصه سانس تموم شد اومدیم بیرون ازش پرسیدم اهل کجایی پورن استار ایرانی گفت کیش گفتم اینجا چیکارداری گف دانشجوی ترم اخرم 2 ماه دیگه درسم تموم بشه میرم خلاصه باهاش گرم گرفتم گفتم باید امشب بیای شام خونه ما از اون انکار از من اصرار بلخره

کوسی که میخوام بده بکونم

سکس
موقعیت جور میکرد که ما با یه دختر بخوابیم ما به بهونه های مختلف در میرفتیم تا اینکه اوائل عید منو دعوت کرد خونش ولی بهم نگفته بود چه خبره ما هم پاشدیم رفتیم دیدیم یه دختر خیلی خوشگل و خوش هیکلم و ورزشکارم اونجاست بعد افشین جون گفت پارسا جان من دیگه میرم هیچ راه فراری هم نیست سفارشتم کردم بعد واقعا رفت من پورن استار ایرانی موندم و دختره دختره هیکلش ورزشکاری من ازش ترسیدم بهم گفت تا حالا سکس نداشتی گفتم نه بهم. گفت نگران نباش بعد بی مقدمه لخت شد منم همین جوری مونده بودم و اصلا روم نمیشد هیچ کاری بکنم‌ بهم گفت چرا لخت نمیشی گفتم بی خیال بشیم

تماشای زن جندم زیره کیره جوون

طرف بی مقدمه لبمو با لبش گرفتمن پس زدمش گلی ول نکرد تا. اینکه لختم کرد و منم نتونستم دیگه مقاومت کنم بهش گفتم بلد نیستم از کاندوم استفاده کنم گفت نمیخواد فقط بهم یه قرص داد منم خوردم بعد منو انداخت رو تخت و شروع کرد ساک زدن من واقعا به زور داشتتم نفس میکشیدم قلبم داشت از سینه در میومد بعدش منو وادار کرد که من باید لیس پورن استار ایرانی بزنم منم این کارو کردم و کلی داستلن و جزئیات دیگه تا اینکه رو من خوابید و شروع کرد به بال و پاین کردن داشتم میمردم اصلا ارضا نمیشدم بهم گفت بخاطر قرصیه که بهم داده بعد یه مدت گفت حالا نوبت توه بعد چرخید حالا من روی اون بودم بهم گفت نلمبه بزن تنهایی نتونستم خودش هیلی کمک کرد ولی بعد یه مدت تونستم بهتر بشم اونم ول کن نبود بعد یه مدت احساس کردم داره میاد بهش گفتم من کامل خوابومد رو خودش به با پاهاش کمرمو قفل کرد نزاشت بلند شم گفت باید بریزی تو کسم

زدم تا اینکه آبمو ریختم تو کسش کلی حال. داد و تا صبحم با هم بودیم آخرم بهش پورن استار ایرانی گفتم چقدی با ما حساب میکنی گفت خاک بر سرت من قبلا شاید این کاره بودم ولی من خواهر افشین هستم و افشین بهم. گفته اگه بتونی با این سکس کنی باهات ازدواج میکنه هیچی هنون جا بود فهمیدم رفته تو پاچمون البته چرا دروغ من بدم نمیاد یه زن ورزشکار و خوش هیکل و خوشگل داشته باشم
میلف ایرانی سکسی سوپر سکس سوپر سکس خشن سوپر سکسی سکس پولی فيلم سوپر فیلم سکسی سوپر فیلم سوپر خارجی فیلم سوپر سکسی کلیپ سکسی