پورن آمریکایی آب کیر تو کوس تینیجر حشری خوردن کسش زهرا حسابی ب خودش

پورن آمریکایی آب کیر تو کوس تینیجر حشری

پورن آمریکایی کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای  پورن آمریکایی عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا
خابوندمش رو تخت تا لبام و گذاشتم رو لباش

آب کیر تو کوس تینیجر حشری

سکس
من ی جف داشتم ک اسمش زهرا بود و تو یکی از شهر های اطراف ک دوساعت بام فاصله داشت پورن آمریکایی زندگی میکرد.منو زهرا تو لاین باهم اشنا شده بودیم و خونه اقوامش تو شهر ما بود.ی مدت خیلی وابسته هم شده بودیم کارمون از صبح ک چشم باز میکردیم چت کردن و حرف زدن بود تا موقع خواب.بعدت ی مدت چت کردن و حرف زدن بهم گفت ک میخواد بیاد شهرمون منم قرار شد برم دنبالش باهم قرار گذاشتیم و رفتم دنباش ک دیدم با دختر داییشه. یکم داخل شهر دور زدیم و بردمشون خونه عمم. عمم اینا مسافرت بودن و قبل رفتنشون همیشه ب من کیلید میدادن.رسیدیم خونه رفتم زغال گذاشتم واسه قلیون و نشستم پیششون و صحبت کردن زهرا ساکت بود احساس غریبی میکرد رفتم تو اتاق و صداش کردم تا اومد داخل در اتاق و بستم و خابوندمش رو تخت تا لبام و گذاشتم رو لباش دیدم چشماش بستس بدنش داغ داغ بود شروع کردم در اوردن لباساش اونم چشماش و بسته بود و تند تند نفس میکشید .قبلش زیاد باهم سکس چت میکردیم و زیاد عکسایه کس خیسشو واسم میفرستاد.خیلی دختره هاتی بود ولی تو شهر خودشون بخاطر ۶تا داداشی پورن آمریکایی ک داشت نمیتونست پاشو کج بزاره.خلاصه لباساشو در اوردم و شروع کردم ب خوردن سینهای گرد و لیمویی و لب و گردنش زهرا دیگه حالش دست خودش نبود تند تند نفس میکشیدو سره منو تو سینهاش ک داشتم میخوردم فشار میداد

زن حشری من ,عاشق کیر من

با خیسیه کسش سوراخ کونشو خیس کردم
میخوردم فشار میداد.منم لخت شدم و بلندش کردم و کیرم و دادم دستش یکم با کیرم بازی کرد و گذاشت تو دهنش یکم واسم ساک زد ک خابوندمش و ب حالت 69منم شروع کردم ب خوردن کسش زهرا حسابی ب خودش رسیده بود.میدونست ک بیاد پیشم نمیتونه جلو خودشو بگیره بعد اون همه سکس چت.ی چند دقیقه ای گذشت بلندش کردم سرشو گذاشتم روی تخت و رو زانو قمبولش کردم با خیسیه کسش سوراخ کونشو خیس کردم کیرمم ک با اب دهن خودش خیس بود گذاشتم دم سوراخش و فشار دادم کیرم حدودا ۱۵ ۱۶ سانته زهرا شروع کرد ب جیغ کشیدن کسرشو فشار دادم ب بالشت اومد ب شکم بخابه ک من نتونم ادامه بدم منم تو همون فاصله کیرمو تا ته فرستادم توش و روش خابیدم .میدونستم اگه در بیاد دیگه نمیزاره و هی میخواد بگه درد داره  پورن آمریکایی .زهرا صورتش قرمز شده بود و ناله میکرد من چند ثانیه بی حرکت وایستادم بعد شروع کردم ب اروم تلمبه زدن دیگه واسه زهرام کم کم داشت ادی میشد یکم همونجوری خابیدم روش و تلمبه زدم و دوباره ب زانوش کردم و مدل سگی میکردمش قشنگ معلوم بود زهرا تو اسموناست بعد چند دقیقه دیدم زهرا داره میلرزه و با فشار از کسش اب میپاشه بیرون دیدن این صحنه منو شهوتی تر کرد و سرعتمو بیشتر کردم و با تمام قدرت تلمبه میزدم

با فشار از کسش اب میپاشه بیرون
دقیقه هم تمام ابمو تو کونش خالی کردم همونجوری دراز کشیدم روش جفتمون خیس عرق و لش تو بغل هم ی بوسش کردم و ازشپورن آمریکایی  تشکر کردم.بلند شدخودشو تمیز کرد لباس بپوشه گفتم کجا گفت بریم دیگه گفتم من بازم میخوام گفت بسته گفتم دختر دایتم صدا کنم گروپ بزنیم دیگه ک دیدم اخم کرد منم با پرویی تمام دختر دایشو صدا کردم ک اومد پشت در اتاق گفت بله منم لخت رو تخت دراز کشیده بودم گفتم بیا تو ک زهرا عصبانی شد داد زد لازم نکرده .بعدش بردم رسوندمشون همون جایی ک سوارشون کردم.
کون گاییدن سکس اتوبوس سکس‌الکسیس سکس فامیلی داستان سکس حشری فیلم های الکسیس تگزاس الکسیس تگزاس سکس داستان سکسی مادر فیلم پورنو فیلم پورن الکسیس تگزاس

Actors: HITOMI HAYAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *