پورن آمریکایی آب کیر تو کوس تینیجر حشری خوردن کسش زهرا حسابی ب خودش

0 views
0%

پورن آمریکایی آب کیر تو کوس تینیجر حشری

پورن آمریکایی کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای  پورن آمریکایی عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا
خابوندمش رو تخت تا لبام و گذاشتم رو لباش

آب کیر تو کوس تینیجر حشری

سکس
من ی جف داشتم ک اسمش زهرا بود و تو یکی از شهر های اطراف ک دوساعت بام فاصله داشت پورن آمریکایی زندگی میکرد.منو زهرا تو لاین باهم اشنا شده بودیم و خونه اقوامش تو شهر ما بود.ی مدت خیلی وابسته هم شده بودیم کارمون از صبح ک چشم باز میکردیم چت کردن و حرف زدن بود تا موقع خواب.بعدت ی مدت چت کردن و حرف زدن بهم گفت ک میخواد بیاد شهرمون منم قرار شد برم دنبالش باهم قرار گذاشتیم و رفتم دنباش ک دیدم با دختر داییشه. یکم داخل شهر دور زدیم و بردمشون خونه عمم. عمم اینا مسافرت بودن و قبل رفتنشون همیشه ب من کیلید میدادن.رسیدیم خونه رفتم زغال گذاشتم واسه قلیون و نشستم پیششون و صحبت کردن زهرا ساکت بود احساس غریبی میکرد رفتم تو اتاق و صداش کردم تا اومد داخل در اتاق و بستم و خابوندمش رو تخت تا لبام و گذاشتم رو لباش دیدم چشماش بستس بدنش داغ داغ بود شروع کردم در اوردن لباساش اونم چشماش و بسته بود و تند تند نفس میکشید .قبلش زیاد باهم سکس چت میکردیم و زیاد عکسایه کس خیسشو واسم میفرستاد.خیلی دختره هاتی بود ولی تو شهر خودشون بخاطر ۶تا داداشی پورن آمریکایی ک داشت نمیتونست پاشو کج بزاره.خلاصه لباساشو در اوردم و شروع کردم ب خوردن سینهای گرد و لیمویی و لب و گردنش زهرا دیگه حالش دست خودش نبود تند تند نفس میکشیدو سره منو تو سینهاش ک داشتم میخوردم فشار میداد

زن حشری من ,عاشق کیر من

با خیسیه کسش سوراخ کونشو خیس کردم
میخوردم فشار میداد.منم لخت شدم و بلندش کردم و کیرم و دادم دستش یکم با کیرم بازی کرد و گذاشت تو دهنش یکم واسم ساک زد ک خابوندمش و ب حالت 69منم شروع کردم ب خوردن کسش زهرا حسابی ب خودش رسیده بود.میدونست ک بیاد پیشم نمیتونه جلو خودشو بگیره بعد اون همه سکس چت.ی چند دقیقه ای گذشت بلندش کردم سرشو گذاشتم روی تخت و رو زانو قمبولش کردم با خیسیه کسش سوراخ کونشو خیس کردم کیرمم ک با اب دهن خودش خیس بود گذاشتم دم سوراخش و فشار دادم کیرم حدودا ۱۵ ۱۶ سانته زهرا شروع کرد ب جیغ کشیدن کسرشو فشار دادم ب بالشت اومد ب شکم بخابه ک من نتونم ادامه بدم منم تو همون فاصله کیرمو تا ته فرستادم توش و روش خابیدم .میدونستم اگه در بیاد دیگه نمیزاره و هی میخواد بگه درد داره  پورن آمریکایی .زهرا صورتش قرمز شده بود و ناله میکرد من چند ثانیه بی حرکت وایستادم بعد شروع کردم ب اروم تلمبه زدن دیگه واسه زهرام کم کم داشت ادی میشد یکم همونجوری خابیدم روش و تلمبه زدم و دوباره ب زانوش کردم و مدل سگی میکردمش قشنگ معلوم بود زهرا تو اسموناست بعد چند دقیقه دیدم زهرا داره میلرزه و با فشار از کسش اب میپاشه بیرون دیدن این صحنه منو شهوتی تر کرد و سرعتمو بیشتر کردم و با تمام قدرت تلمبه میزدم

با فشار از کسش اب میپاشه بیرون
دقیقه هم تمام ابمو تو کونش خالی کردم همونجوری دراز کشیدم روش جفتمون خیس عرق و لش تو بغل هم ی بوسش کردم و ازشپورن آمریکایی  تشکر کردم.بلند شدخودشو تمیز کرد لباس بپوشه گفتم کجا گفت بریم دیگه گفتم من بازم میخوام گفت بسته گفتم دختر دایتم صدا کنم گروپ بزنیم دیگه ک دیدم اخم کرد منم با پرویی تمام دختر دایشو صدا کردم ک اومد پشت در اتاق گفت بله منم لخت رو تخت دراز کشیده بودم گفتم بیا تو ک زهرا عصبانی شد داد زد لازم نکرده .بعدش بردم رسوندمشون همون جایی ک سوارشون کردم.

فیلم سکسی برازرس
کون گاییدن سکس اتوبوس سکس‌الکسیس سکس فامیلی داستان سکس حشری فیلم های الکسیس تگزاس الکسیس تگزاس سکس داستان سکسی مادر فیلم پورنو فیلم پورن الکسیس تگزاس

From:
Date: November 9, 2022