ویدیو سکسی مونیکا بیشتر از یک سوراخ کون گشاد است

ویدیو سکسی مونیکا بیشتر از یک سوراخ کون گشاد است

ویدیو سکسی لبایی خیلی خوشمزه بود داغ داغ شده ماجرا از اینجا شروع میشه كه یه روز سرد و برفی بود, سوار مترو شدم و به طرف محل كارم میرفتم,من كنار میله ای كه نزدیك دره وایستاده بودم,ایستگاه بعد یهو مترو شلوغ شد و جمعیت زیادی سوار شدن,مترو حركت كرد ومن دیدم یه دختر خیلی خوشكل و با نمكی با زور به در چسبیده و داره اذیت میشه بهش ویدیو سکسی اشاره كردم بیاد سمت من و اونهم اومد و من جام رو به اون دادم و خودم به سمتش و پشت به جمعیت وایستادم تا فشار بهش نیاد.دختره از این كارم خوشش اومد و با یه عشوه ناز گفت مرسی عزیزم.من یهو سیخ كردم و گفتم قربونت قابل نداشت,ساكت بودیم كه دیدم دختره پاشو هی به پام می ماله, منم دیدم بدش نمیاد جمعیت رو بهانه كردم و پامو كامل بهش چسبوندم. چشمای خمارش و تو چشام انداخت, دستمو گرفتو شروع كرد باهام صحبت كردن كه بچه كجایی و غیره كه حالا یادم نمیاد دقیقا,مترو نگه داشت و دختره میخواست پیاده بشه كه گفتم شمارتو ندادی كه اونم گفت و من تو موبایلم وارد كردم.بعد اینكه پیاده شد بقل دستیم گفت خوب مخش رو زدی كه ازاین حرفش خوشم اومد و خندیدم. منم دو ایستگاه بعد پیاده شدم و به طرف محل كارحركت میكردم كه نتونستم طاقت بیارم و یه تماس با دختره گرفتم, ویدیو سکسی اول نشناخت وقتی یاداوری كردم خیلی خوشحال شد و گفت قرار بزار همین امروز همو ببینیم ساعت 2 یا 3, قرار گذاشتیم دم ورودی همون مترو و خودم هم بیخیال سركار شدم و رفتم خونه و یه حمام رفتم و یه تیب زدم و رفتم سر قرار. یه مدت از قرارمون می گذشت و من ناامید شدمو داشتم میرفتم كه دیدم یه ماشین شیك جلوم ترمز كرد, وای باورم نمیشد خودش بود,بهم گفت بشین بریم,تا نشستم یه بوس محكم ازم گرفت كه جگرم حال اومد. فكر كردم جنده است ,بهش گفتم بچه پول داریا,تو كه این ماشینو داری چرا با مترو میای ویدیو سکسی بیرون,گفت میخواستم برم بازار برای همین نمیشد ماشین بیارم آخه امروز تولد داداشمه,بردم یه رستوران تو بالا شهر و اونجا ناهار خوردیم و با هم حرف زدیم تا اینكه حرفامون یكم سكسی شد بهم گفت میای امشب بریم خونه ما؟ گفتم آخه خانوادت هستن كه. گفت ما با هم این حرفا رو نداریم خیلی آزادیم به هم كار نداریم.خوش میگذره بیا بریم.از یه طرف شهوت تمام وجودم رو گرفته بود از طرف دیگه ترس,بهانه اوردم ولی اصرار می كرد دل به دریا زدم و قبول كردم, یه كم تو خیابونا با ماشین چرخیدیمو دم غروب بود كه به یه محلی ویدیو سکسی تو بالا شهر تهران رسیدیم كه خیلی سوت و كور و تاریك بود

مونیکا بیشتر از یک سوراخ کون گشاد است

سکس

از نوك سرش تا نوك پستونش و خوردم
درخت بود و فقط 2 یا3 تا ویلا بزرگ توش خودنمایی ویدیو سکسی میکرد,راستش خیلی ترسیده بودم و تو دلم هی به خودم لعنت می فرستادم و می گفتم عجب غلطی كردم,تو همین فكرا بودم كه گفت رسیدیم، جلوی در یه خونه نگه داشت , ریموت در رو زد و رفتیم تو ,یه باغ بزرگ و پر از درخت , یه ویلای خوشكل و بزرگ كه دور تا دورش چراغونی شده بود وسط اون باغ خود نمایی می كرد,صدای بزن و بكوبم خونه رو پر كرده بود, نزدیك در ویلا كه شدیم ترسم خیلی بیشتر شد,گفت پیاده شو بریم,با ترس و لرز وارد خونه شدم, دیدم زن و مرد, دختر و پسر دارن تو هم میلولن و دارن میرقصن,من و دختره كه رفتیم داخل همه اومدن بهمون سلام كردن ویدیو سکسی و دختره داداشش رو كه 8 یا 9 ساله بود رو بغل كرد و كادوشو بهش داد و تولدشو تبریك گفت و منو به پدر و مادر و آشناهاش معرفی كرد و گفت با حمید امروز آشنا شدم و ماجرامون رو تعریف كرد و همه تو اون جمع كلی منو تحویل گرفتن و من هم خیالم راحت شد و ترسم از بین رفت.دختره رفت لباساشو عوض كرد و اومد وای كه چه خوشكل شده بود بهم گفت بیا با هم برقصیم من هم با كمی تعارف پا شدم با هم رقصیدیم و همدیگرو می مالیدیم كه دختره گفت میای بریم طبقه بالا تو اتاق من تنها باشیم؟ گفتم برای چی؟ گفت گیج بازی در نیار دیگه,منم دوزاریم افتاد و گفتم از خدامه.رفتیم اتاق دختره و در رو از داخل قفل كرد كه اگه كسی اومد ما رو اونطوری نبینه, وای چه اتاقه خوشكلی بود رو تخت خوابیدیم و شروع كردیم از هم لب گرفتن وای چه لبایی خیلی خوشمزه بود داغ داغ شده بودم لباشو خوردمو ویدیو سکسی رفتم به سمت سینه هاش و از رو لباس لیس میزدم كه با خنده گفت عجله نكن همش مال توعه, منم حشری شدم و لباساشو از تنش دراوردم و لخت لختش كردم,اونم همین كار و با من كرد, بعد روش خوابیدم و كلی روی تخت غلت خوردیم و با هم ورجه وورجه كردیم از نوك سرش تا نوك پستونش و خوردم خیلی بدن خوشكلی داشت,شكمش رو شروع كردم به خوردن نافش رو خوردم و اون میخندید و می گفت قلقلكم میاد,بعد پاهاشو خوردم و رفتم تا كف پاهاش كف پای تمیز و خوشكلی داشت، اومدم سمت كسش, كسشم خیلی ناز بود شروع كردم به خوردن، چه كس آبداری داشت ویدیو سکسی هوش از سر آدم میرفت اما كون بهتری داشت و توجه منو به خودش جلب كرد, گفتم میشه از كون بكنمت ؟

تینیجر حشری با کیر کلفت حفر شد

افتادم روش و شروع كردم به تلمبه زدن
یه لبخند زد و گفت من امشب مال توعم هر كاری میخوای بكن,به پشت كه شد از خوشكلی كونش داشتم میمردم و بدون هیچ مقدمه ای افتادم روش و كیرم رو كردم بین پاهاش و خودم رو كونش می مالیدم و اونهم كلی داشت كیف می كرد, بهش گفتم چیزی داری باهاش چرب کنم کونتو ؟ گفت اره تو كیفم هست,یه كرم ضدآفتاب داشت ورداشتم و شروع كردم به باز كردن كونش و انگشتامو با لذت تو كونش می كردم و در میوردم,قبلا از كون كرده ویدیو سکسی  بودنش و دردش نمیومد, كیرمو چرب كردمو
ایکس ویدیو سکس ممه سکس با درد سکس با زن ایرانی فیلم سکس با کیفیت سكس با زن حامله سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق سکس با همسایه

Actors: Sofi Li

One thought on “ویدیو سکسی مونیکا بیشتر از یک سوراخ کون گشاد است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *