میا خلیفه کیت وسط دوتا کیر سیاه بزرگ مجبور میشه کون میده

0 views
0%

میا خلیفه کیت وسط دوتا کیر سیاه بزرگ مجبور میشه کون میده

میا خلیفه تا همین چند وقت پیش که خودش زنگ زد سلام و احوال پرسی کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این

کیت وسط دوتا کیر سیاه بزرگ مجبور میشه کون میده بکن توش میا خلیفه که دارم دیوونه میشم فقط لبشو گاز میگرفت وای خدای من چی میدیم صحنه ای که 10 سال دنبالش بودم یه جورایی واسم مثل خواب بود سینه های بزرگ و گوشتی و خوش فرم زندایی توی دستام اون بدن خوش فرمش توی بغلم وقتی بجستگی باسنشو میدیم با وجود اینکه هنوز زیر حوله بود 1000 برابر به شهوتم اضاف میشد 2 دقیقه سینه هاشو ماساژ دادم و بعدش گره حوله رو باز شروع کردم به ماساژ شونه هاش بعدش بهم گفت بسه ماهان بکن توش که دارم دیوونه میشم ولی من باز 5 دقیقه به کارم ادامه دادم و سینه های و گردنش و گوشش و کتفش همه رو میبوسیدم و ماساژ میدادم بعدش کیر 26 سانتیمو در اوردم و گذاشتم در سوراخش کسش وقتی سر کیرم رفت داخل فهمید با یه کیر خیلی کلفت روبرو چون پاهاش به لرزه افتاد بعدش اروم ازم پرسید چند سانته گفتم 26 اینو که شنید انگار لال شد منم یکم که سر کیرم رفت داخل میا خلیفه کسش یهو تا تخمام فرو کردم ججوری که یهو بلند شد همراه من و روی نوک انگشتاش وایستاد بعدش از 2 ثانیه چنان جیغی کشید که صداش توی کل ساختمون پیچید اومد در بیره اماد چاره ای نداشت و من محکم از پشت گرفته بودمش منم به محض اینکه جیفش رفت هوا شروع کردم به صورت وحشیانه تلمبه زدن کیرمو تو تا نوک میکشیدم بیرون بعدش تا تخمام باز فرو میکردم و به مدت 10 دقیقه یکنواخت به صورت وحشیانه تلمبه میزدم و توی این 10 دقیقه زن دایی فرشتم 3 بار ارضا شد و بار سوم کاملا بدنش لرزید و سست شد و دیگه هیچ میا خلیفه حالی نداشت فقط سیاهی چشمش رفته بود بالا دهنش باز بود و گاهی هم گاز میگرفت از لذت و شده بود یه عروسک به جون توی بغلم بعدش توی همون حالت بهم گفت دیگه نا نداره وایسته و بی حس شده بدنش و بریم توی تخت خواب و منم بغلش کردم و بلندش کردم و رفتیم سمت تخت خواب و انداختمش روی تخت خواب و وقتی کیرمو دید که چه کیری داشته 10 دقیقه وحشیانه تلنبه میزده بدبخت ماتش برد و قفل کرد بعدش بهش گفتم ساک میزنی یه نگاه کرد و گفت مگه میشه از کیر کیر کلفت و بزرگ گذشت اومد جلو کیرمو گذاشت.

دخترای حشری از تو دیوار کیر پیدا کردن

لای سینه هاش میا خلیفه و چند بار عقب جلو کرد بعدش کیرم گرفت و به زور توی دهنش جا داد و اینقدر دهنشو بار گرده بود که دهنش داشت پاره میشد و به زور تقریبا تصفشو جا داد بعدش داشت اوق میزد و نمیتونست ولی با این حال دارکوبی ساک میزد خیلی حرفه ای ومنم رفته بودم توی یه دنیای دیگه یهو موهاشو گرفتم رشو فشار دادم و تا تخمام کیرمو کردم تو دهنش و سرشو عقب و جلو کردم دیدم از تو چشمش اب زد بیرون داشت خفه میشد بعدش که کیرمو کشیدم بیرون دوتا نفس عمیق کشید و بهش گفتم پاشو وایستا پا شد وایستاد و دوباره از پشت بغلش میا خلیفه کردم و کیرمو گذاشتم در سوراخ کونش یهو دیدم به التماس افتاد گفت که نه و ال و بل و درد داره و با این کیر کلفتی که تو داری تا یکماه نمیتونم راه برم منم گفتم باشه اروم خلاصه بعد از 5 دقیقه منت کشی تونستم راضیش کنم دوباره از پشت محکم بغلش کردم اروم کیرمو گذاشتم در سوراخ کونش و از بس سوراخش تنگ بود جا نمیگرفت خلاصه به هر زور و ضربی شده بود سرشو کردم داخل بعدش یهو 30 ثانیه نگه داشتم دیدم هیچی نمیگی و فقط داره نفس نفس میزنه و دیگه ترس نداشت منم یهو چنان فشاری دادم که این بار 10 برابر توی حموم جیغش رفت بالا و شروع کردم باز وحشیانه تلمبه زدن و هرچی زور زد فرار کنه نتونست و بعد از 15 یا 20 ثانیه جیغ و گریه یهو دیدم صداش قطع شد سورتشو چرخوندم دیدم از درد بیهوش شده منم تا میتونستم وحشیانه تلمبه میزدم کیرمو گذاشتم در سوراخ  میا خلیفه کونش شده بود سست و بی جون و هیچ صدایی جز نفساش ازش بیرون نمیومد بعد از 5 دقیقه ایستاده تلمبه زدن همونجور با همون حالت بردمش سمت تخت و افتادم روش و جوری میکردم تو و میکشیدم بیرون که همراه بدنم از روی تخت میمومد بالا و میرفت پایین و بعد از 20 دقیقه میا خلیفه تلمبه زدن ابم اومد و همشو تا قطره اخر خالی کردم داخل بعدش به بغل محکم بغلش کردم و توی بغلش خوابیدم بعدش که بیدار شدم دیدم به هوش اومده و هنوز توی بغلمه بهم گفت والا داییت که از این عذضه ها نداره اینهمه ساله باهاش زندگی میکنم خودشه و یه کیر 12سانتی و یبارم نتونسته اضام کنه و این اولین سکس توی عمرش بوده که اینقدر ارضاش کرده و کاملا عقیده این چند سالش تخلیه شده از اونطرفم بهم گفت خیلی سوراخش درد میکنه و عصرش باهم رفتیم دکتر و بهش دارو داد که دردش کم شه و با وجود اینکه توی اون میا خلیفه هفته از درد و سوزش توی خونه نمیتونست بشینه و راه بره ولی باز هر روز روزی 3 بار باهم سکس داشتیم و حسابی بهش حال دادم و تخلش کردم از لحاظ جنسی از اونموقع به بعد هم هر موقع داییم میره ماموریت بهم زنگ میزنه میگه بیا که خانمت امادست و میخواد دیوونه و کلافت کنه و از اونروز به بعد همیشه هر موقع داییم میره ماموریت باهم سکس دارم و به آرزویی که از 15 یا 16 سالگی دنبالش بودم رسیدم

سکس شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دور میا خلیفه امون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم.

سكس مدرسه

کص حشری فیلم حشری عکس های سکسی ایرانی رقص سکسی ایرانی لایو سکسی ایرانی سکسی ایرانی جدید کلیپ سکسی لزبین دانلود کلیپ سکسی ایرانی کلیپ سکسی ایرانی جدید کلیپ سکسی جدید

From:
Date: November 13, 2022